Světlo, jen světlo, pokoj vám SVĚTLO, orgonitový talisman od Hopley

Téma: A temnota ho nepohltila..

Kombinace kamenů: Safír, Opál, Fluorit, Galenit a Brazilit

 
Afirmace, symbolika, poslání:


Převyprávím to: Bylo na počátku. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co jest. To první Světlo vešlo do světa, který tím vytvořilo. Přestože proniká vším, je věčné a nestvořené, je neviděno. Ale všem, kdo ho přijímají, dává moc stát se jeho dětmi. Ti, kdo věří v jeho existenci, jsou zrozeni ne z krve (ženy), ani z vůle (může), ale právě z tohoto Světla. V tom Světle je život a ten život je světlem lidí. Je to světlo, kterým probíhá křest. Je to Světlo, které osvěcuje každého člověka. To světlo, které svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Moje setkání s ním je takové: 

    Na počátku byl jednoduchý.
A potom složitý. Zářivý zdroj, oslivě bílý,
    jak světlo nejdražšího a nejživějšího Opálu,
hrál barvami duhy,
    které byly skryté za oslivým světlem.

Neviditelné. A přesto jsoucí.

Na počátku je pocit jak z oslnivě bílého sněhu
 s mžitkami droboučkých,
    jiskřivě pestrých a barevně zářících Opálů.

Světlo. Světlo. Světlo.
    Jen světlo, pokoj vám.
Drahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

Žlutý Safír míval velký význam ve věštírnách. Rozpouští smutek a nastoluje rovnováhu v citech. Dává smysl pro přiměřenost našich reakcí, schopnost kontrolovat sebe sama. Silně rozvíjí odpovědnost k vlastní autonomii (nezávislosti). Zbavuje vtíravých myšlenek. Rozpouští duchovní zmatek. Svému majiteli Safír přináší štěstí v obchodech - bohatství, prosperitu a výdělek. Pomáhá při právních procesech a jednáních. Působí proti zklamání.Žlutý Safír míval velký význam ve věštírnách. Rozpouští smutek a nastoluje rovnováhu v citech. Dává smysl pro přiměřenost našich reakcí, schopnost kontrolovat sebe sama. Silně rozvíjí odpovědnost k vlastní autonomii (nezávislosti). Zbavuje vtíravých myšlenek. Rozpouští duchovní zmatek. Svému majiteli Safír přináší štěstí v obchodech - bohatství, prosperitu a výdělek. Pomáhá při právních procesech a jednáních. Působí proti zklamání.

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.


Brazilit pomáhá držet celistvost duše. Má dar proměňovat. Pomáhá dosáhnout nadpřirozených věcí, souvisí s mystickými vlivy planety Uran. Člověku pomáhá poznat a udržet hranice, kde začíná on sám a kde ostatní (předchází psychickému obtěžování). Probouzí emocionální sílu a radost z poznávání sebe sama.

Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč. Žlutý souvisí s hojností v životě.

Opál umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

    "Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil." 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...