Congruentia (Soulad)CONGRUENTIA,
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Rubín, Zoist, Růženín
a zelený Křemen/Chalcedon, Aventurin


Téma: Harmonie, Synchronizace, Soulad

Afirmace, symbolika, poslání:

Stojíme před úkolem uvést různé zdánlivě neslučitelné okolnosti našeho života do jednoho smysluplného celku. Odhalujeme přitom pravdu: Bez svobody se žádná cítící bytost nemůže cítit šťastná a v harmonii. Harmonie nastává ve volnosti, Synchronizace nastává ve volnosti, Soulad nastává ve volnosti - je to stejné jako s vodní hladinou: teprve když přestanete třást kyblíkem, vodní hladina se ustálí a září jako zrcadlo. Voda sama ví, jak být v klidu, je to její zákon. A nikdo na světě nedokáže ustálit vodní hladinu tak, jak to přirozeně dokáže jen ona sama.


Když je hladina klidná,
pak, jako zářící zrcadlo, odráží barvu nebe.
Je stejně blankytná, stejně červánková, stejně hvězdná.
Klenou se na ní duhy.


Congruentia dává vhled, který umožňuje sloučit jednotlivé tóny do jednoho akordu. Ze zvuku dělá tón, z tónů akordy, z akordů hudbu života.

V té hudbě, přirozené jako pohyb vodní hladiny, směřujeme k Identitě. Jsem. Jsem zde.. Odpojeni od harmonie, hledáme ji  těžkou cestou plnou zkoušek. Chceme se k ní vrátit, protože je to náš přirozený stav. A když se nám to podaří, pokud ji znovu dosáhneme, pak to, čeho dosáhnete, bude ryzí a prověřené ohněm. A vůbec nic nám nebude moci uškodit.

Naším posláním je fungovat v jakékoliv situaci - sama za sebe, silou vnitřního tajemství. Tak, že velice dobře budeme vědět, co je pro nás správné, ještě lepší a co činí naši duši čistou.

Ta inspirace plyne jako hudba. To proto, že stejně jako tóny a akordy v hudbě, i ona povstává z okolností, které se nacházejí vzájemně v  souladu a přicházejí ve správný čas. Neplatí, že všechno špatné je k něčemu dobré, protože pouhým utrpením žádná dobrá karma nevzniká. Platí, že čím víc souladu v životě máme, tím víc synchronicit se objevuje, tím snáze nacházíme řešení různých situací a okolnosti nám pomáhají. A také: tím snáze vidíme svůj život jako smysluplný. Protože máme možnost volby, cítíme rovnost, chuť spolupracovat, zájem. Jsme zkrátka dobře naladění a ve svém světě vítaní. Popis drahých kamenů v receptuře:
 

Rubín
představuje nehasnoucí plamen stvoření a je jedním z kamenů bohatství. Jako křídla anděla chrání nositele před lží a manipulací. Rubín je nejspíš proto také jedním z talismanů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry. Zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější cesty k řešení situace. Posílá nás na cestu za úspěchem. Spaluje obavy, probouzí neohroženost. Aktivuje kořenovou čakru - podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.Ziost (Anyolit) - čistí motivaci. Pomáhá čelit názorovým střetům, urovnávat nepokoje. Propůjčuje ochotu vnímat a respektovat realitu a pracovat s ní. Umožňuje spatřit dobré šance a příznivé okolnosti. Kombinace Rubín v Ziostu (vyskytuje se přirozeně) pak souvisí se změněnými stavy vědomí a chrání mysl v těchto stavech. Podporuje uvědomování si sebe sama v proudu dění. Rubín v Zoistu je kamenem znovu nalezených věcí. 

Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit, tak jako konejšit potlačenou bolest. Již od starověku je považován za kámen lásky. Je rovněž symbolem tolerance, možná té nejvyšší z ctností. Růženín svými vibracemi rozpouští energetické bloky, obnovuje radost ze života. Odplavuje pocity hořkosti a viny. S ním se máme narovnat, nadechnout se, a připomenout si, kdo skutečně jsme a Kým chceme být. Probouzí v nás radost, intuitivní naladění se na dobrý pocit ze života. Vrací nás mezi lidi. Tam, kde se cítíme přijímaní. Otevírá srdeční čakru a zvyšuje vnímavost k citovému vyjádření.

 

Aventurin zelený působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s ochranou majetku a hodnot.  Posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost na nerovnováhu. Probouzí ochotu znovu nastolit zdravé hranice, vyrovnat síly, nastolit klid. Uvádí v soulad mužskou a ženskou energii. Zelené silikáty jsou si podobné: Křemen je nejhrubší, pak jemnější Aventurin, nejjemnější Chalcedon - liší se v hrubosti vibrací, smysl mají všechny, působí jako síto vibrací. Tělo, mysl i ducha uvádí do relaxovaného stavu míru a pokoje. (Aventuríny se používají k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami. Zmírňují prý alergické projevy.)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Připravte se