Kannon

KWAN-YIN (též Kuan Jin, Kannon), orgonitový talisman od Hopley

Téma: Milosrdenství, Soucit

Kombinace kamenů: Manganokalcit, Amazonit, Růžový opál + Růženín a Bílý Křemen

 

Afirmace, symbolika, poslání:

Hle, božstvo milosrdenství - vnímavá ochota, sebejistá a mírumilovná. Její jméno v nezkrácené verzi zní Guanshiyin, což znamená "Pozoruje zvuky (výkřiky) světa". Co to znamená? Oslovil vás ženský buddha, božstvo milosrdenství, soucitu (Avalokitešvary, Čenrezinga). Zkušenost s archetypem se nedá pochopit ani naplánovat. Nepodléhá vůli. Ani s Kwan Yin to není jiné. Prožijete ji osobně a celou bytostí, když správný čas přijde. Spolehněte se, že srdce má důvody, o kterých rozum neví:

Volný pohyb duše, její ženské části, vám umožní kontakt s vlastními pocity. Mít pocity znamená mít energii. Na tomto místě slzy jsou hojivé. Přestáváte být rukojmím vlastního života. Uvolněný cit přináší hlubokou úlevu. Položte se do vlastních pocitů, dovolte si prožívat emoce a setrvávejte v naladění na sebe sama. Nechejte se nést na vlně přírodních cyklů, položte se do bytí a nechejte prostě život proudit. Rozvíjíte lásku k sobě, sebeúctu i vlastní zkušenost hlubokého míru. Uzdravení, transformace díky vhledu a moudrosti. Zažijete hojivou zkušenost poznání, že každá část vaší bytosti i všechny bytosti, v nichž se zrcadlíte, přátelé i nepřátelé, domělí i skuteční, touží po štěstí. Jsme stejní. Zahojíte sebe, skrze přání zahojit i druhé.* Duše se klene jako duha nad krajinou, kam se navrací vibrace rovnosti, štěstí a starostlivého zájmu.
 
Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:

    - pro ty, kteří potřebují rozvinout lásku k sobě. Pro ty, kteří potřebují překonat křivdu a duševní bolest. Pro ty, kteří se cítí nedůležití, nemilovaní, nejistí a ohrožení. Pro ty, kteří si nesou pocity viny, nečistoty a zahanbení. Pro ty, kteří si přejí porozumět utrpení, které zažili, nebo jehož byli svědky. Pro ty, kteří touží po možnosti pochopit, co jim minulost vlastně přinesla a co mohou pozitivně ocenit. Pro ty, kteří potřebují překonat strach z budoucnosti a potřebují se zbavit ohrožujících pocitů. Pro ty, jejichž láska nedošla naplnění. Pro ty, kteří mají velkou potřebu sebepoznání a chtěli by svůj rozvoj uspíšit. Pro ty, kteří touží po zdroji spirituální síly, po cestě bezvýhradné lásky, po přijetí. Pro ty, kteří touží porozumět sobě samému.

Drahé kameny použité v receptuře:

    Manganokalcit je kámen umožňující překonat staré křivdy. Spojen s říší andělů je lékem na bolesti zrazené lásky. Zahání z duše hlad a smutek, zbavuje duši samoty, navrací sebeúctu. Je symbolem trpělivosti k sobě i víry v sebe sama. Po těžkých zkouškách tiší žal a pocit viny. Zrazeným a přemoženým navrací vibrace rovnosti, štěstí a starostlivého zájmu. Navrací člověku láskyplný vztah k sobě samému. Umožňuje překonat noční můry a osvobozuje od strachu. Posiluje naši sebejistotu. Přináší potěšení a uzdravuje vnímání sebe sama. Navrací duši hodnotu.

    Růžový Opál, mocný a přívětivý. Kámen, který rozpouští zábrany, zbavuje studu, poráží ostýchavost. Probouzí velkorysou náklonnost a láká ke vcítění se do nespočtu bytostí. Navrací nám schopnost rozlišit dobro od zla (která se mnohým nenápadně ze života vytratila, aniž by si toho vůbec všimli). Tento kámen v sobě nese logiku nenásilí a otevřenosti - v symbolech a pravdivě odhaluje pravdu srdce. Vede nás k rozuzlení těžkostí. S hravostí vstupuje do prostoru budoucnosti, neboť je též kamenem naděje, úspěchu a věrné odevzdané lásky. S ním ctíme čest, pravidla fair play hry, vyšší spravedlnost. Růžový Opál miluje morální krásu.

    Amazonit - hojivý posel Naděje. Ten, který s nejvyšší jemností a přátelskostí udržuje v porozumnění ženskou a mužskou část duše, jejich soulad a neoddělitelnost. Navrací Jin k Jang. Podobně jako Růženín, i Amazonit vládne sféře citů a emocí. Vede je však hlavně k projevení, ke zjevení pravdy, k nápravě vztahů. K prohlédnutí povahy problému - spatření semínka řešení a možností. V riskantních krocích přináší odvau i úspěch. Omlazuje vnímání srdcem a ovlivňuje čakru Solar Plexu: umožňuje růst osobní moci.

    Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit, tak jako konejšit potlačenou bolest. Již od starověku je považován za kámen lásky. Je rovněž symbolem tolerance. Růženín svými vibracemi rozpouští energetické bloky, obnovuje radost ze života. Růženín odplavuje pocity hořkosti, viny. Vyzývá nás opustit konečně bolestivé téma, vypustit bolest tak, jako se vypouští voda z bazénku. Narovnat se, nadechnout, připomenout si kdo skutečně jsme a Kým chceme být. Probouzí v nás radost ze sebe sama, intuitivní naladění se na dobrý pocit ze života. Vrací nás mezi lidi. Tam, kde se cítíme zamilovaní. Otevírá srdeční čakru a zvyšuje vnímavost k citovému vyjádření.

    Bílý Křemen je symbolicky sníh, sníh tající ve vodopád svěžího času - pod ním se zem probudí, ožije, obnoví v jaro. Uvádí se, že odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, že čistí geopatogenní zóny. Působí proti bolehlavu, posiluje koncentraci při meditaci či modlitbě. Dává osvěžení podobně jako semenný zvuk (mantra) "Ti! Ti! Ti!" - snad je to ekvivalentem kapiček z tajícího sněhu.
 

Legenda o Miaošan (z 12. století, nazývá se "Vzácný svitek z Křehké hory").
Je o princezně Miaošan, která když se měla vdát za manžela, kterého ji její královský otec vybral, odmítla. Otce tím velmi rozhněvala a dal ji uvěznit, poté ji vsadil do kláštera a když princezna stále vzdorovala, dal ji uškrtit a spolu s ní i pět mnišek. Bódhisattva Kšitigarbha vzal princeznino tělo a provedl jej po říších pekla. Miaošan cestou začala učit pekelné bytosti dharmě. Když se o tom dozvěděl Pán smrti Mára, požádal princeznu, aby se vrátila do říše živých a neodváděla mu bytosti z jeho říše. Mezitím otec princezny těžce onemocněl. Když se Miaošan vrátila z říše pekel, vzala na sebe mnišský úbor a zašla za otcem. Jeho lékařům řekla, že otce uzdraví jen lék vyrobený z ruk a očí člověka, který nepoznal nenávist. Ten člověk je prý mnichem a žije na Křehké hoře. Když tam královi služebníci přišli, spatřili Miaošan, převlečenou za mnicha, jak si uřízla obě ruce a vydloubla oči. Lék z nich vyrobený uzdravil krále. Jakmile byl král schopen pohybu, vydal se na nedalekou horu a jakmile v mnichovi poznal svou dceru, kterou dal zaškrtit, prohlédl. Přijal Buddhovo učení a prosil, aby byly princezně oči a ruce navráceny. Princezna na sebe vzala podobu tisícirukého bódhisattvy a sdělila králi, že je vtělením Kuan-jin. (Z Wikipedie.com)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...