Lotos, cesta proměnyLOTOS
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Lapis lazuli, (diamantový prach),
Brazilit, Růženín a zelený Kalcit


Téma: Cesta Proměny
Afirmace, Symbolika, poslání:


Lotosový květ je posvátným symbolem nejen v buddhismu, kde představuje cestu života a jeho proměny. Vyrůstá z bahna, směřuje vzhůru kalnou vodou, aby se nakonec, čistý a dokonalý, objevil na hladině.

Poupě lotosu se vždycky rozvine v lotos, nic jiného z něj být nemůže. Vždycky lotos bylo. Poupě představuje potenciál. Dlouhý stonek symbolizuje dlouhou cestu a také učení, které povznáší mysl z chaosu, z nevědomosti, ze všech rušivých a bolestných stavů. Rozvinutý květ lotosu na hladině představuje mír, pokoj, osovobození, osvícení.

I vy jste jako poupě lotosu. Vydána na milost a nemilost svému okolí a vnějším podmínkám. Pohybujete se životem intuicí, vcítěním se a vnímáním. Proměňujete se, jakobyste se pokoušela akceptovat sebe samu. Pravdu, kterou cítíte, nevnímáte rozumem. Ta pravda se zjevuje tím, co se kolem vás děje, co se ve vás samé děje. To je pravda, kterou nelze popřít, nelze ji přikrášlit a nemá smysl si s ní dělat nějaké starosti navíc. Je to pravda tak kalná, jak jen může být. Přiznejte si to. Není to vaše chyba. Je to jen voda. Tak dokážete žít s paradoxem i s tajemstvím, je-li potřeba. Dokážete se vzdát všeho, co nepotřebujete pro svůj vývoj. Vezmete si cokoli, co pro svůj vývoj potřebujete. Nevzdorujete realitě - opíráte se o ni. Nikdo a nic vám nedokáže zabránit v tom, abyste byla sama sebou - tak neuchopitelná v těch kalných vodách jste.

Cesta proměny se děje nepozorovatelným, každodenním růstem. Poupě ve vodě míří vzhůru, sílí a stoupá. A celá nashromážděná moudrost se sjednotí v okamžiku, kdy se květ otevře. Jeho krása je krása zrozená z bolesti - a bolest je přeměněná milosrdenstvím. Milosrdenství je to, co zbude. A žádná dříve prožitá bolest už nebude mít pro vás váhu, stejně jako ta voda nebude mít váhu, protože ten květ se vznáší nad ní - na hladině. A ta je už napořád. (Proto je také lotos symbolem znovuzrození i zároveň nesmrtelnosti. Z této úrovně už nelze spadnout.)

Pozn.: V buddhismu existují buddhovské rodiny, jednou z nich je rodina lotosu a hlavním ženským bódhisattvou lotosové rodiny je Bílá Tára. Znakem tohoto božstva je šestnácti plátkový lotos, který symbolizuje dokonalost všech jejích vlastností a její podobu šestnáctileté dívky. Obvykle mívá dvě nebo sedm očí. Pokud jich má sedm, pak má oko uprostřed čela a po jednom oku na každé dlani a chodidlu. Tak vše vidí a je kdykoliv připravena pomoci cítícím bytostem. 

Drahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

Lapis Lazuli,
královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu.  Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen odhaluje nepoznané, posvátné, skryté. Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Umožňuje naladění, zharmonizování mysli. Probouzí pobavené nadšení. Obdarovává nositele rozhodností a schopností přijímat nové situace.

Brazilit pomáhá držet celistvost duše. Má dar proměňovat. Pomáhá dosáhnout nadpřirozených věcí, souvisí s mystickými vlivy planety Uran. Člověku pomáhá poznat a udržet hranice, kde začíná on sám a kde ostatní (předchází psychickému obtěžování). Probouzí emocionální sílu a radost z poznávání sebe sama.

Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit, tak jako konejšit potlačenou bolest. Již od starověku je považován za kámen lásky. Je rovněž symbolem tolerance. Růženín svými vibracemi rozpouští energetické bloky, obnovuje radost ze života. Růženín odplavuje pocity hořkosti, viny. Vyzývá nás opustit konečně bolestivé téma, vypustit bolest tak, jako se vypouští voda z bazénku. Narovnat se, nadechnout, připomenout si kdo skutečně jsme a Kým chceme být. Probouzí v nás radost ze sebe sama, intuitivní naladění se na dobrý pocit ze života. Vrací nás mezi lidi. Tam, kde se cítíme zamilovaní. Otevírá srdeční čakru a zvyšuje vnímavost k citovému vyjádření.

Kalcit zelený
pomáhá vyjádřit vlastní city, udržuje kontakt s vlastními emocemi, umožňuje naladění na sebe sama, na svá přání. Jeho energie je chladivá, ženská, Venušina. Je jako živá voda. Osvěžuje duševní schopnosti, paměť, soustředění, schopnost poučit se. Zahání noční můry a umožňuje klidný spánek. I tento kámen je kamenem potěšení a uzdravuje vnímání sebe sama, navrací duši hodnotu. Jako zrcadlo přináší do vědomí naši potřebu harmonie: být sám se sebou v harmonii, stejně tak jako být s okolím v harmonii.

    "Pln života nacházím Potěšení."


A kam ještě dál: 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...