Michael
MICHAEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství osvobození člověka
   
Kombinace kamenů: Opál, Chalcedon, Heliotrop, červený Japis

 Afirmace, symbolika, poslání:

Archanděl Michael je velitelem nebeského vojska. Bývá zobrazován s mečem v rukách. Ostřím odsekává zlé vlivy, aby je svrhl do propasti a aby zlé vlivy nemohly škodit člověku, ani přítomným, ani tomu, co je jejich. Jde o metaforické znázornění - anděl představuje vhled, posla Božího, a jeho meč představuje ochranné aktivity mysli. Tento archanděl nám pomáhá rozptýlit zmatek a odseknout vše, co nám škodí. Vše, co nepotřebujeme ke zdraví a k růstu a k pokoji má být odvrženo. Michael se připojuje k této naší bitvě, když se k ní konečně odhodláme.


Michael se připojuje k této naší bitvě, když se k ní konečně odhodláme. Tehdy přichází a tak ho voláme:

    „Sancte Michael Archangele,
    defende nos in proelio;
    contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
    Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
    tuque, Princeps militiae Caelestis,
    satanam aliosque spiritus malignos,
    qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
    divina virtute in infernum detrude.
    Amen”
    (Latinský text modlitby)Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.
Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:

    - pro ty, kteří potřebují překonat prohrávaný boj, konflikt, i pochybnosti o sobě. Je pro ty, kteří bojují s autoritou, s nepřítelem, nebo bojují zkrátka jenom o moc, o moc samotnou a samoúčelnou a tento boj ani ve skutečnosti nechtějí. Je pro ty, kteří potřebují zachovat svou autonomii, důstojnost, lidskost, osobnost. Je pro ty, kteří potřebují ochránit úctu k člověku (ať přímo svou vlastní či někoho druhého). Je pro ty, kteří potřebují zachovat respekt. Pro ty, kteří potřebují zachovat mezilidské hranice, neboť už dochází k porušování jejich práv, k nějaké formě zneužívání nebo cítí, že jsou možná citově i jinak vydíráni. Je pro ty, kteří nehodlají podporovat takovou ničemnost ve vztazích. Je pro ty, kteří se v modlitbě připojují k Archanděli Michaelovi, k veliteli nebeského vojska, protože na tuto míru si cení drahoceného lidského života a jeho smyslu, stejně jako rozměru lidské duše, která je nesmrtelná. Je pro ty, kteří potřebují obnovit vůli a sebevědomí. Je pro ty, kteří potřebují povstat, když byli sraženi. Je pro ty, kteří potřebují pochopit, že svobodu jim nikdo nedá - že si svobodu musí sami vzít. To je tajemství osvobození člověka, o kterém Archanděl Michael nese zprávu. Je pro ty, kteří znovu potřebují znovu pocítit svou skutečnou lidskou hodnotu. Je pro ty, kteří touží po svobodě a touží jednat tak, jak se skutečně cítí. Je pro ty, kterým se líbí myšlenka, že jejich jméno je zapsáno v nebi. Je pro ty, kteří rozvíjejí posvátnou úroveň integrity.

Drahé kameny použité v receptuře:

    Opál - drahý bílý Opál - umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

        "Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil."

    Chalcedon
je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

    Heliotrop
má mystické a magické vlastnosti. Probouzí odvahu, zklidňuje obavy, rozpouští hněv i netrpělivost. Zahání zlé síly a drží je v dostatečném odstupu. Heliotrop probouzí intuici a tvořivost. Je zdrojem nových sil. Je talismanem odhodlání čelit i nebezpečným situacím a protivenstvím. Dává rozhodnost k okamžitému činu. Heliotrop přitahuje peníze a bohatství. Zajišťuje vítězství u soudu a v právních záležitostech.

    Jaspis sjednocuje všechny aspekty života. Je vyjádřením pohostinnosti, nesobeckosti, dobrých vztahů. Jaspis dává spokojenost, optimismus, veselou mysl. Matka kamenů. Jaspis se považoval za kámen, který má vliv na ženské orgány - je to symbol porodu. Posilňuje tělo. Představuje proměnlivost, různorodost, změnu. Zlepšuje schopnost naslouchat bez posuzování a zkreslování.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Dar Moudrosti, Ctnost Tolerance

DAR MOUDROSTI, Orgonitový talisman od Hopley Kombinace kamenů: Safír, Sodalit, Adulár, Aquamarín Téma: ctnost Tolerance Existuje...