Nathanael
NATHANAEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství neohroženosti

Kombinace kamenů: Ametyst, Granát, Chalkopyrit 

Afirmace, symbolika, poslání:

Nebeský Štít. Mocný energetický ochránce. Vhodný pro terapeuty, léčitele, senzibily a všechny ostatní, které může inspirovat svou energií. Je ochranou těla i mysli; je schopností správně zvolit a optimálně reagovat; je vůlí k životu a energií těla; je symbolem pomoci shůry, vyslyšenou modlitbou. Přivádí nás k řešení beze ztrát.
 

Nathanael znamená "Dar od Boha". Pod jeho vládou je element ohně. Dohlíží na spirituální oheň aspirace, který v nás povstává a s nímž vidíme svůj život jako smysluplný, plný, v hojnosti, v pokoji. Dokud se učíme, žijeme. Dokud žijeme, učíme se. Nathanael převádí přirozený ohnivý živel a proměňuje jej v transformační proces našeho světa. Limitované vědomí transformuje na nesmrtelné. V tom procesu shoří staré omezující pocity a chybná bolestná přesvědčení, která zapříčiňují, že se cítíme odděleni od Universa.Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:

    - pro ty, kteří cítí potřebu ochránit svou energii a svou práci, která často bývá službou. Pro ty, kteří potřebují překonat rozčarování a frustraci, s níž se při svém snažení potýkají. Je pro ty, kteří se cítí ohroženi, jsou z toho nervozní a jejich fantazie pracuje proti nim. Je pro ty, kteří překonávají úzkostné představy. Archanděl Nathanael jim přináší odvahu a vizi, jasnou perspektivu jejich snažení. Je pro ty, kteří potřebují porozumět stavu neohroženosti. Pro ty, kdo potřebují rozvinout důvěru v požehnání, které skrze ně sestupuje. Klid, vhled a víra jednoho člověka se přenáší na druhé a pomáhá uzdravovat celý systém. Pro ty, kteří potřebují rozpustit iluzorní představy a přehnaná očekávání (ať pozitivní, či negativní). Je pro ty, kteří zapoměli prožít úlevu poté, byli operováni, nebo se konečně dostali do bezpečí. Pro ty, kteří si potřebují uvědomit, že teď už se mohou a mají starat sami o sebe. Je pro ty, kteří potřebují přijmout nový pohled na vlastní tělo, přijmout své tělo a jeho síly a moudrost jeho přirozených reakcí. Je pro ty, kteří v těle a v prostoru cítí a vnímají energie. Pro ty, kteří se věnují léčitelství. Je pro ty, kteří se potřebují uvolnit, rozhlédnout se kolem sebe a brát si možnosti a dobré šance, které se nabízejí. Je pro ty, kteří potřebují vědět, že každá energetická situace má nějakou možnost transformace, nebo nese důležité poselství. Je pro ty, kteří se mají naučit vážit svých sil a svých schopností.Drahé kameny použité v receptuře Nathanael:

    Ametyst
napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.

    Granát je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.

    Chalkopyrit je kámen pro senzibily, proutkaře a léčitele - silně u nich zvyšuje vnímavost a schopnosti. Ochraňuje je před nežádoucím vydáváním vlastní energie. Energizuje auru a činí jí nedotknutelnou, chrání ji magneticky. Přivádí do energetického pole nositele nekonečnou energii a veškeré informace vesmíru. Uvolňuje veškeré energetické blokády. Pomáhá při léčení všech energií, umožňuje volný tok energie. Tím napomáhá zdravé buněčné tvorbě a buňky mohou regenerovat. Mimo probuzený a očištěný tok energie Chalkopyrit navíc otvírá a čistí korunní čakru - skrze vědomí samotné.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...