neděle 5. září 2021

Nablízku novoluní

Orgonitové lotosy těsně před glazováním, ještě nehotové..

V úterý 7.9.2021 - 02:51 nastane novoluní ve znamení Panny. Novoluní je ta fáze, kdy Měsíc není vidět, neboť je přikloněn k Zemi neosvětlenou stranou. Je to malý svátek tmy, kdy jedno dějství skončilo a scéna zhasla. Nov je zlom mezi vyčerpáním a novým růstem. Nov je ticho a tma na pódiu. V hledišti šum, očekávání, napětí.

 "O KAŽDÉM NOVOLUNÍ, V KAŽDÝ DEN ODPOČINKU, PŘIJDE SE SKLONIT VEŠKERÉ TVORSTVO PŘEDE MNOU, PRAVÍ HOSPODIN" ( Izajáš 66,23)

Tušíme, že na scéně se v té tmě něco děje. Předtucha nás rozechvívá. Myšlenky víří. Slyšíme jak nám bije srdce, jak hlasitý je náš dech. Nové dějství se chystá, na scéně stojí už na značce herec, básník, muzikant - jen není ještě vidět. Víme, že něco už začne, jsme tak nedočkaví. Nevstávejte! Nikam se v té tmě nehrňte! Vyčkejte na místě, s důvěrou. To, co se teď děje, je neuchopitelné. To je novoluní. Ono samo určuje čas. Tvořivost od toho dne začne rozvíjet novou větu symfonie. A světla začne přibývat, a všechno začne být zřetelné a jasné..

Jestli se na to už cítíte, vyberte si z bohaté nabídky svůj nový talisman. Pokud vás moje tvorba zaujala, nebo trochu potřebujete poradit s výběrem, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: pamawangmo@gmail.com


Cheiron. Podobně krásné by byly i v receptuře Bílá Tára.
Kromě těch dvou je aktuální i Rafael a Anděl Strážný.

Skvělý čas zastavit se. Nadechnout se. A připomenout si Kdo jsme a Kde a s Kým chceme být.