Axis Mundi

AXIS MUNDI, orgonitový talisman od HopleyTéma: Vprostřed Světa roste Strom...

 
Kombinace kamenů:
Smaragd, Lapis lazuli, Brazilit, Jantar,
Hematit a diamantový prach
 
Afirmace, symbolika, poslání:
 

Máte touhu proniknout pod povrch věcí, odhalit tajemství života, bytí. Máte vzácné vlohy pro chápání vnitřních procesů přírody a vesmíru.
Archetyp této energie se jmenuje Axis Mundi, Osa Světa - nebo Arbor Mundi, Strom Světa. Jde o symbol životní síly, věčného života a nesmrtelnosti. Je pro šamana, pro mága. Strom, který v té ose roste, dle tradic a pověstí (táhne se jimi napříč různými kulturami a tisíciletími), roste ve středu světa, kořeny má v pekle, korunu v Nebi, dva zlatí draví ptáci hlídají cestu v půli kmenu, dva černí psi hlídají u kořenů cestu dolů.. i když v různých kulturách byly atributy tohoto stromu různé, strom je pokaždé bránou do jiných světů. 

Mýtus o stromu života byl znám snad ve všech kulturách. Uctívali jej lidé na celém světě od nejstarších dob: na starověkém Blízkém východě, v předkolumbovské Americe, ve staré Číně, Indii, na dálném severu i v Evropě. Strom tak byl již od pravěku chápán jako symbol spojení podzemí, země a nebe. Byl znám jako Axis mundi - osa světa či Arbor vitae - strom života, umožňující komunikaci mezi třemi světy: podzemím (příp. vodou), zemí a nebem. Častým motivem byl strom s lidskou postavou či ptákem na vrcholu, kteří mohli být chápáni právě jako poslové mezi světy.
 

Drahé kameny použité v receptuře:


Lapis lazuli je talisman spojení s úrovní archetypů.

Lapis Lazuli, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen odhaluje nepoznané, posvátné, skryté. Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Umožňuje naladění, zharmonizování mysli. Probouzí pobavené nadšení. Obdarovává nositele rozhodností a schopností přijímat nové situace.


Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.


Diamantový prach, diamant nese poselství i schopnosti odolat jakémukoli tlaku, jakékoli zkoušce. Symbolizuje nezlomnost, ale i moudrost získanou pod velkou tíhou osudu Probouzí velkou moc a autoritu a inspiruje k síle, která zvládá nemožné. Tohoto kamene se nedotýká čas, ani kouzla. Inspiruje nadčasový osvícený stav mysli, dokonalé vědomí bez středu a hranic.


Jantar
je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

Brazilit
pomáhá držet celistvost duše. Má dar proměňovat. Pomáhá dosáhnout nadpřirozených věcí, souvisí s mystickými vlivy planety Uran. Člověku pomáhá poznat a udržet hranice, kde začíná on sám a kde ostatní (předchází psychickému obtěžování). Probouzí emocionální sílu a radost z poznávání sebe sama.

Smaragd chrání sny a probouzí duševní aktivitu. Je symbolem znovuzrození a vyjádřením cyklické obnovy. Je kamenem věrnosti a úspěchu. Otevírá paměť, spojuje vědomou vizi a hluboko uložené vzpomínky a zážitky. Říká se, že uděluje veškeré vědění tří časů (minulosti, současnosti a budoucnosti). Je vibrací stálosti úspěšných vztahů, dává rovnost a pokoj ve vztazích a svazcích. Udržuje dobré svazky z minulých životů. Je amuletem štěstí a rozvoje v obchodě, v podnikání. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Minuta ticha pro ty, kdo neumí pískat

  Moje desky. A jak si uspořádáváte realitu vy? Víte, že tu a tam napíšu nějaký horoskop. Je to pro mě příležitost psát. A nechat se inspiro...