Jak si vybrat?


Kdybyste měli jmenovat deset podob dobra, deset ctností, které by to byly? Důvěra, štědrost, laskavost, trpělivost, odhodlání, poctivost, věrnost, odvaha, ochota... A co smysl pro humor? Určitě jich nebude jenom deset. Stojí za to zkusit najít svých "top 10" osobních hodnot. Je to koneckonců jedna z těch věcí, která nás definuje v tom skutečně nejlepším možném smyslu.

Pozn.: Moje drahokamové receptury všechny směřují k osobním hodnotám, k integritě osobnosti, k respektu a úctě k lidské bytosti. Toto je článek z února 2020: Síla a moc dobrých vlastností. Vrátila jsem se k němu teď na konci roku 2021 a určitě se k němu budu vracet znovu!
Čím naplnit talisman? Silou a mocí dobrých vlastností!


Člověk vybavený většinou ctností bude s větší pravděpodobností šťastnější v soužití s ostatními. A oni s ním. Ctnosti lze naštěstí pěstovat, kultivovat. Ta část mozku, která se podílí na sociálních interakcích, je tvárná i v dospělosti – proto se člověk může naučit být (například) laskavějším. Následky se dříve nebo později objeví - štědrost vede k hojnosti, trpělivost ke kráse. Znamená to, že pokud se snažíme rozvíjet a posilovat v sobě určitou ctnost, můžeme počítat s odměnami, které jsou jejím následkem. Potřebujeme tedy být v souladu se záměrem. Přesně s tím nám pomáhají talismany. Pak rosteme v tom správném směru, pomáháme sobě, dokonce i druhým, a budujeme svět, ve kterém nám spolu bude dobře.

Jak by těm dobrým vlastnostem odpovídaly drahokamové receptury, které tu už máme ve sbírce? Archetyp a k němu dokonalá vlastnost, kterou rozvíjí? Seznam není úplný, ani přesný, na to je příliš brzy. Je to celé ve vývoji. Jste u toho. Rodí se to jako esej za esejí. (Esej je jenom pokus.) A vracím se k těm už jednou napsaným znovu a znovu, protože moje pochopení roste. Je v tom asi 10 let uvažování nad vašimi horoskopy a talismany a nad tématy, která přicházejí. (Tohle se opravdu nenarodilo přes noc.) 

Asi by to mohlo být v tuhle chvíli nějak takto:

Milosrdenství - Kwan-Yin
Neohroženost - Durga
Tolerance - Dar Moudrosti
Oddanost, jednota - Marie (Modrá Sasanka)
Moudrost - Sarasvatí (Mateřská bohyně, bohyně moudrosti a učení)
Mír - Klenot Diplomacie
Svědomí - Constantine
Hrdinství - Horus
Důvěra - Epona
Odpuštění - Chamuel
Tvořivost - Jaro (Ištar)
Jasnost - Duhová Luna
Štědrost/Hojnost - Lakšmí
Svoboda - Lungta
Harmonie - Harmonie (Soulad, Congruentia)
Porozumění: Jednorožec
Píle - Apis Melifera
Ochranné aktivity: Nathanael, Lucifer, Michael, Zelená Tára
Léčení - Rafael
Provázení - Gabriel
Terapie, léčení duše - Cheiron
Pokoj - Světlo
Přeměna - Lotos
Vize - Vize
Čas, požehnaný čas - Porta Coeli
Božství - Ona, první bohyně
Láska - Freya
Život - Shining Shanti
Zasvěcení, iniciace, duchovní probuzení - Kadyn
Manifestace - Metatron
Obnova, znovuzrození - Phoenix
Transcedence - MédiumPoskládali byste to jinak?
Které byste si vybrali jako nejdůležitejší pro vás?

Napište mi e-mailem na:

pamawangmo@gmail.com