neděle 5. září 2021

Nablízku novoluní

Orgonitové lotosy těsně před glazováním, ještě nehotové..

V úterý 7.9.2021 - 02:51 nastane novoluní ve znamení Panny. Novoluní je ta fáze, kdy Měsíc není vidět, neboť je přikloněn k Zemi neosvětlenou stranou. Je to malý svátek tmy, kdy jedno dějství skončilo a scéna zhasla. Nov je zlom mezi vyčerpáním a novým růstem. Nov je ticho a tma na pódiu. V hledišti šum, očekávání, napětí.

 "O KAŽDÉM NOVOLUNÍ, V KAŽDÝ DEN ODPOČINKU, PŘIJDE SE SKLONIT VEŠKERÉ TVORSTVO PŘEDE MNOU, PRAVÍ HOSPODIN" ( Izajáš 66,23)

Tušíme, že na scéně se v té tmě něco děje. Předtucha nás rozechvívá. Myšlenky víří. Slyšíme jak nám bije srdce, jak hlasitý je náš dech. Nové dějství se chystá, na scéně stojí už na značce herec, básník, muzikant - jen není ještě vidět. Víme, že něco už začne, jsme tak nedočkaví. Nevstávejte! Nikam se v té tmě nehrňte! Vyčkejte na místě, s důvěrou. To, co se teď děje, je neuchopitelné. To je novoluní. Ono samo určuje čas. Tvořivost od toho dne začne rozvíjet novou větu symfonie. A světla začne přibývat, a všechno začne být zřetelné a jasné..

Jestli se na to už cítíte, vyberte si z bohaté nabídky svůj nový talisman. Pokud vás moje tvorba zaujala, nebo trochu potřebujete poradit s výběrem, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: pamawangmo@gmail.com


Cheiron. Podobně krásné by byly i v receptuře Bílá Tára.
Kromě těch dvou je aktuální i Rafael a Anděl Strážný.

Skvělý čas zastavit se. Nadechnout se. A připomenout si Kdo jsme a Kde a s Kým chceme být.

pátek 30. července 2021

Jakmile se dotkneš..


"Jakmile se dotkneš nějaké božské věci, je to obousměrná cesta. A ono to zůstane."

Jenže na to potřebujeme čas. Spoustu volného času o samotě a v klidu, abychom se mohli dotknout něčeho takového. Na klidném břehu tyto věci leží a jsou na dosah. To můžu potvrdit. 

Umění je ta nejjednodušší a zároveň současně ta nejkrásnější linka. Křivka ultimátní abstrakce a zkratky, dokonalý tvar formy nebo zvuku. Pod její hranou se zachvívá humor, nad ní září extáze. Jako fraktál se může rozvinout do hodně komplikovaného obrazu, ale zblízka je to pořád ta jedna božská letící křivka, kterou je psán plán bytí a jsoucna a života a duše a tak vůbec, rozumíte mi. Prostě je to rukopis stvořitele.

Světlo znovu, světlo navždy:

orgonit
Orgonit od Hopley, forma: koulička 4cm, receptura: Světlo


orgonitMalá mořská?


Z jednoho nativního horoskopu promlouval Smaragd, zelený Kalcit, Adulár a Růženín. Mě to tak překvapilo, cože to mám najednou před sebou! Je to tak pěkný, že se o to podělím rovnou tady: Jakoby v tom akordu kamenů byla Malá mořská víla: Moc vody a magie úplňku. Požehnání, které vystupuje k hladině odněkud z hloubky. Síla, která učí slabé nacházet, nevidomé hledat, necitlivé vnímat. Mystická, zázračná, s tajemstvím, které zní jako pohádka. (Ale pohádky jsou archetypální příběhy, že?) Tahle instinktivní síla obnovuje to, co už bylo dosaženo, ale zapomenuto. To vynáší vzhůru. Vysadí nás na skálu na břehu, a my se pak můžeme postavit konečně na nohy. Abychom příběhem mohli projít věrni svému srdci, silou svého charakteru a porozumění:


Orgonit od Hopley, forma: lotos, receptura: Malá mořská..Smaragd: médium, vhled, paměť předchozích zrození. Cesta do minulosti k pokladu, k informaci, k dovednosti, k někomu, koho jsme znali. Kámen obnovené paměti, rozpomenutí se: Stáváme se kompletnějšími. Schopni udržovat dobré svazky z minulých životů. Naše věrnost vede k úspěchu.  Probouzíme sílu starých zkušeností, aby nám jako znovu nalezená moudrost pomohla teď. Smaragd je i amuletem úspěšného obchodu a podnikání. 

Kalcit zelený pomáhá porozumět citům, být v kontaktu se svými emocemi, setrvávat v naladění na sebe sama. Energie chladivá, ženská, Venušina. Je jako živá voda. Osvěžuje duševní schopnosti. Dává úlevu, odpočinek, potěšení. Ocitáme se sami se sebou i s okolím v harmonii. Radostné prožívání teď a tady.  

Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje, intuice a vnuknutí. Pomáhá najít správný čas, kdy přichází změna harmonická, chtěná a postupná. Umíme si vybrat to lepší, adaptovat se, najít optimum možného. Spojuje se s elementem vody, vodními znameními. Je to ženská energie přijetí a důvěry, otevřenosti a přizpůsobivosti, dosahování skrze postupné usměrňování, cyklický růst a obnovu. Adulár tiší starosti z nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště. 

Růženín nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Kámen srdeční čakry vyžaduje respektovat, co cítíme. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Přijmout a opustit bolest. Vrátit se k sobě, k tomu, Kým chci být. Naladit se na dobrý pocit ze sebe a ze života. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví, a v té nejšťastnější verzi sebe sama: svoji a sví.  


Dostalo se mi daru volného času (Leo 6°)

pondělí 10. května 2021

Znamení na obzoru

Znáte ten pocit, jako byste se plavili po nekonečném oceánu? Vody a vody, na obzoru splývají s nebem. Cesta se zdá bez konce a bez začátku. Hledáte znamení. Z lodi vypouštíte holubici, ale ta se vrací - pokaždé s prázdnou. Čekáte trpělivě, že přece jednoho dne přinese čerstvý olivový lístek.

Čeká nás nov, měsíc nebude na obloze vidět. Bude to v úterý a odehraje se to ve chvíli, kdy se Slunce bude blížit k 22° Býka. Tam se začíná zjevovat Sabiánský symbol holubice, která se vznáší nad vodami.  Jako mlžný opar, jako věky samy.

Životní zkoušky opakujeme, dokud v nich neobstojíme. Jediná možnost jak obstát, je podstoupit je. Naši průvodci nás se zájmem pozorují. Pokud test ukončíme, holubice na to znamení doručí vytouženou ratolest. Odměnu tomu, kdo si udržel víru.


Eskulapus, léčitel. Orgonitová koule 13cm, na přání, 04/2021

Jak psala má přítelkyně: "Žijeme v souladu s Universem, ať se nám to líbí nebo ne." Ten vzájemný soulad - nahoře i dole - když nebe a vody splývají, tam nastává správný čas. Čas je velké tajemství cyklů: vývoje, který se zdánlivě opakuje, stoupá po spirále, nabízí své zkoušky znovu a znovu. To aby nesmrtelné poklady energie našich zrození měly další šance být pochopeny. Vyzvednuty z hloubky osudu, vyneseny do výše na křídlech holubice.

Jestli to nevyjde teď, přijdou další vize a sny. Budeme je brát s úctou a vážně. Budeme podle nich žít, intuitivně a v naladění. Tak jedině se může příběh psát. Protože buď máme víru, nebo máme strach. Nemůžeme mít obojí.


sobota 20. března 2021

Přejte siProstor světa je plný hlubokých a nevyslovených přání. Uvolněte se. A přejte si! Zasejte do prostoru všechna přání, co máte. Protože svět září jako čistá bílá A4 právě teď. 

Nechtějte vědět předem jak, kdy, nebo co, vyklíčí. To je tajemství. Nechejte se překvapit.

Chceme nový život a novou radost. Strávili jsme nějakou dobu ponořeni do sebe, do nitra, někdo v meditací, někdo zapomněl, kde mu hlava stojí. Možná někoho z nás napadlo, že se nic nezmění, pokud nedáme dost prostoru vlastní svobodě a dostatek respektu svým potřebám. Možná někoho z nás napadlo, jak (teď i v minulosti) dokázali lidé, navzdory těžkostem a útlaku, žít přesto v síle a v jisté velkorysosti? S čím byli v kontaktu? Co jim to sakra umožnilo?

Byli v kontaktu sami se sebou, s ostatními, se světem v jeho úplnosti? Nechybí nám právě skutečný kontakt s realitou, do které jako lidské bytosti patříme? Vnímáme svět živý a proměnlivý? Ten, který si žádá naši otevřenost a ochotu, i když není úplně kontrolovatelný, mění směr, mění obsah, proměňuje zúčastněné. (Však čím víc kontroly loni bylo, tím víc to šlo do kytek, že? Všiml si toho někdo?) 

Měli bychom se vrátit do proudu života: vede nás tam, kde je pro nás místo, kde máme možnosti, kde můžeme růst, kde máme to nové, po čem tolik toužíme.

Je čas na to nové. Přejte si. 

Ideální archetypy pro teď: 

Jaro

Horus

Lungta

Kůň

Sarasvatí

a možná taky Porta Coeli.


Kam dál: 
VÁŠ HOROSKOP + NÁVRH KAMENŮ »    Orgonity na přání: VYBÍREJTE Z KATALOGU »       Potřebujete talisman hned? SKLADEM / e-shop »    Kontakt: pamawangmo@gmail.comstředa 10. března 2021

Jak se cítit lépe


Orgonit
Orgonit od Hopley, koule 12cm, Lakšmí (02/2021)


Den po dni plyne jako ve snu. Slunce brouzdá znamením Ryb. Je daleko od všech břehů. Nesmírná hladina se rozprostírá do všech stran, žádná země na obzoru. V dálce leží na vodách mlha. Plavu od bójky k bójce - jsou to pestré balonky, je jich už celá šňůra. Ten vtip je v tom, že uplavu vždy jen kousek, odpočinu si a chvíli splývám. Pak nafouknu další balonek, spustím šňůru někam na dno (ono to dno někde hluboko fakt je),  a zase udělám pár temp. Když se ohlédnu, vidím tu krásnou řádku jako navlečené korálky. Nespěchám. 

Ty bójky - korálky nejsou žádná iluze. Jsou to moje rituály. Rituály jsou důležité v běžném životě. A dvojnásob důležité jsou v tom neběžném životě. V tom, který se přelévá světem teď, jako svého druhu potopa.

Mám jednom dvě pravidla: Rituál potřebuji jednoduchý a pozitivní. Pravidelná noční procházka se psem, pravidelné povely, pravidelná odměna, že to hodná holka táák pěkně dala. Pravidelná zálivka chilli papriček, které se usmívají na parapetu. Pravidelná modlitba před spaním. Pravidelně donést domů s nákupem nějaké opravdu pěkné ovoce. A úplně každé pecce, ať už z manga nebo avokáda, dát šanci vyklíčit. Pravidelně si umýt vlasy, které nosím schované pod šátkem, protože jsem už půl roku nebyla u kadeřnice..  Až krize skončí, a ty vlasy mi konečně někdo hezky ostříhá, budu mít nejen nový účes, ale i mexickou zahrádku na balkoně a ovocných stromečků na rozdávání. 

Všechny tyhle bójky mi připomenou, kolik dní jsem zvládla jen tak plout jedním směrem. I celý tenhle web je vlastně můj rituál - protože s tímhle zvláštním uměním pokračuju pořád dál už dvanáctý rok. I v době, kdy mě neživí. I v době, kdy živím já jeho. Někdy běží rychle, někdy se opravdu courá, ale pořád ho nějak buduju, přemýšlím o něm. Kam mě vlastně dovede, to upřímně nevím. Ale vím kolik radosti představuje, s kolika lidmi mě spojuje. Jak je ta věc, která rostla zrnko po zrnku, prakticky z ničeho, už velká, a podívejme: dobrá. Všechno jsem sdílela, nic jsem si nenechala pro sebe, pro víc než padesát archetypů jsem vám našla kombinace kamenů.

Trochu jsem bádala nad tím, proč v únoru přišla zrovna Lakšmí (to je ta na fotkách tady). Co mi to mohlo naznačit. A vida: ono to je její téma. Tohle zmnožení dobrých detailů přece je dílo Lakšmí, bohyně hojnosti:


orgonit
Orgonit od Hopley, koule 12cm, Lakšmí (02/2021)

Vracejte se s radostí k jedné věci pořád znovu. Trpělivě. Nečekejte výsledek okamžitě. Kouzlo je v tom opakování. Děláte to, za co vám vaše budoucí já poděkuje. Tohle opravdu můžete udělat pro sebe, abyste se cítili lépe. A nejen vy sami. 


Ještě jeden bonbonek tady: Po Slunečních Stupních: PISCES 22°


Líbí se vám moje práce? Objednávku nebo dotaz mi prosím napište e-mailem na:
 

pamawangmo@gmail.com
 

pondělí 1. února 2021

Svět je živý


Epona: mezi vaším nitrem a vnějším světem proudí jako přívětivá síla

Znáte ten pocit v těle, kdy cítíte život - je blízko a je ho plno. Vycházím tu a tam na balkon, jako bych vyšla z toho běžného úkolového života, a zavřu za sebou dveře, aby mě chvíli ty drobné nezbytnosti nerušily. (Hele, za tu chvilku si neublíží, nemusí se mě držet za sukně nonstop.) Dívám se do dálky, široko daleko otevřený prostor a sleduji linku, která spojuje nebe se zemí. Takhle je všechno správně. Země je dole, nebe je nahoře, síly živlů si hrají s barvami. V každé hodině je celý obraz, až po obzor, nový a čerstvý. (Když je zrovna mlha, odhaduju její číslo - mám pro to vlastní stupnici. Od nuly do deseti. Desítka je, že z šestého patra nevidím na zem.)  

"Líbil by se mi snížek. Můžeš udělat ještě nějakej?" přátelsky oslovuju odpovědné božstvo, co má na starosti místní počasí. Nebo: "Potřebovala bych pěkný světlo na focení, průzračný hodně jasný dopoledne, šlo by to? Zítra, pozítří, jak ti to vyjde." Chápu že to nejde úplně hned. Ono odhrabat oblačnost a někam ji umístit, to chvilku zabere. Vedu samomluvu a dělám z toho příběh, píšu v tu chvíli pro radost jen pro sebe. Na papíře se to nikde neobjeví. (Většinou.) Ale v zásadě je to soukromá korespondence. Je to jen mezi mnou a počasím. Všímá si někdo, jak skvělé máme počasí? Jak dobře je o to postaráno? Ten někdo to nefláká, dělá to s láskou a péčí! Skvělý barvy. Výborný kompozice. Čerstvý suroviny. 24/7. 

Tady se učím. Je to otázka pozornosti. Když setrváte na jednom místě "ještě trochu déle" a uvolníte se, musíte si toho všimnout. Že nás obklopují mystická tajemství. A to, že se uvolníte, pak umožňuje jít k jejich zdroji. Porozumět, co vlastně vnímám. Sledujete symboly, čtete znamení, zaznamenáváte synchronicity. Nesnažíte se o to, máte na ně čas. Přijdou samy, jako srnky. A všechno k vám promlouvá. Nic není obyčejné. Svět je živý. 


orgonit

Orgonit

čtvrtek 31. prosince 2020

PF2021

 


Jakmile už jednou držíte v ruce kladivo, všechno na světě vypadá jako hřebík. A řada věcí je taky najednou daleko jednodušší. Je něco krátce po 19 hodině a venku už se ozvývají ohromný detonace, jakoby lidi chtěli ten rok 2020 odstřelit ještě před půlnocí a tu hromadu suti zalít šampaňským. Což se stane. 

Mám ráda tu chvíli po úderu, kdy materiál povolí. Můžu začít vybírat ty nejlepší kousky kamene. Je fakt, že některé druhy kamene vzdorují víc. Třeba modrý Chalcedon, nebo Sodalit, nebo Lapis Lazuli. Zažila jsem vášnivé souboje s tvrdohlavýmu kusy, které se odmítaly jen tak vzdát. Šutry, který se téměř nedaly rozbít, a/nebo z nich lítaly střepy jak žiletky. A tekla krev (moje).  

Každý kámen, který jsem donesla domů, se ale stejně dřív nebo později ocitl rozsekaný na krásné očištěné kousky a drobný barevný písek. V mojí perspektivě je to tak,  že to nejlepší, co s kameny můžete udělat, je vybrat ty nejpěknější kusy a prezentovat je tím nejlepším možným způsobem. Vzácné věci existují proto, že není snadné jich dosáhnout.

Takže rozflákejte 2020, zkuste vybrat z té suti něco dobrého, a postavte se s tím, co vám zbude v rukou, čelem k 2021 tak, abyste se nemuseli za sebe stydět. Odvážně a směle. Důstojně a laskavě. A bude to mnohem lepší ;)