pátek 30. července 2021

Jakmile se dotkneš..


"Jakmile se dotkneš nějaké božské věci, je to obousměrná cesta. A ono to zůstane."

Jenže na to potřebujeme čas. Spoustu volného času o samotě a v klidu, abychom se mohli dotknout něčeho takového. Na klidném břehu tyto věci leží a jsou na dosah. To můžu potvrdit. 

Umění je ta nejjednodušší a zároveň současně ta nejkrásnější linka. Křivka ultimátní abstrakce a zkratky, dokonalý tvar formy nebo zvuku. Pod její hranou se zachvívá humor, nad ní září extáze. Jako fraktál se může rozvinout do hodně komplikovaného obrazu, ale zblízka je to pořád ta jedna božská letící křivka, kterou je psán plán bytí a jsoucna a života a duše a tak vůbec, rozumíte mi. Prostě je to rukopis stvořitele.

Světlo znovu, světlo navždy:

orgonit
Orgonit od Hopley, forma: koulička 4cm, receptura: Světlo


orgonitMalá mořská?


Z jednoho nativního horoskopu promlouval Smaragd, zelený Kalcit, Adulár a Růženín. Mě to tak překvapilo, cože to mám najednou před sebou! Je to tak pěkný, že se o to podělím rovnou tady: Jakoby v tom akordu kamenů byla Malá mořská víla: Moc vody a magie úplňku. Požehnání, které vystupuje k hladině odněkud z hloubky. Síla, která učí slabé nacházet, nevidomé hledat, necitlivé vnímat. Mystická, zázračná, s tajemstvím, které zní jako pohádka. (Ale pohádky jsou archetypální příběhy, že?) Tahle instinktivní síla obnovuje to, co už bylo dosaženo, ale zapomenuto. To vynáší vzhůru. Vysadí nás na skálu na břehu, a my se pak můžeme postavit konečně na nohy. Abychom příběhem mohli projít věrni svému srdci, silou svého charakteru a porozumění:


Orgonit od Hopley, forma: lotos, receptura: Malá mořská..Smaragd: médium, vhled, paměť předchozích zrození. Cesta do minulosti k pokladu, k informaci, k dovednosti, k někomu, koho jsme znali. Kámen obnovené paměti, rozpomenutí se: Stáváme se kompletnějšími. Schopni udržovat dobré svazky z minulých životů. Naše věrnost vede k úspěchu.  Probouzíme sílu starých zkušeností, aby nám jako znovu nalezená moudrost pomohla teď. Smaragd je i amuletem úspěšného obchodu a podnikání. 

Kalcit zelený pomáhá porozumět citům, být v kontaktu se svými emocemi, setrvávat v naladění na sebe sama. Energie chladivá, ženská, Venušina. Je jako živá voda. Osvěžuje duševní schopnosti. Dává úlevu, odpočinek, potěšení. Ocitáme se sami se sebou i s okolím v harmonii. Radostné prožívání teď a tady.  

Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje, intuice a vnuknutí. Pomáhá najít správný čas, kdy přichází změna harmonická, chtěná a postupná. Umíme si vybrat to lepší, adaptovat se, najít optimum možného. Spojuje se s elementem vody, vodními znameními. Je to ženská energie přijetí a důvěry, otevřenosti a přizpůsobivosti, dosahování skrze postupné usměrňování, cyklický růst a obnovu. Adulár tiší starosti z nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště. 

Růženín nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Kámen srdeční čakry vyžaduje respektovat, co cítíme. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Přijmout a opustit bolest. Vrátit se k sobě, k tomu, Kým chci být. Naladit se na dobrý pocit ze sebe a ze života. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví, a v té nejšťastnější verzi sebe sama: svoji a sví.  


Dostalo se mi daru volného času (Leo 6°)