neděle 11. března 2018

Modrá Sasanka

    Modrá Sasanka

Mé ruce hladí prsty bříšků
Kapičky Sasanek stírám do kalíšku
Drobí se modrý opál droboučký
na střípky zraku nosím obroučky
pokládám svou starost na dno světa
tam na to místo, kde sasanka vzkvétá

Můj pramen zraku se až na dno vine
a hladí dál sasanky prsty bříšků líné
voda se čeří a z čerstvé noci plyne mi sen
Tak kam bych ukryl hoře své i omezení?
Kam složil bolest svou - jíž prý není
nikde mimo mé srdce v němž jsem uvězněn?

Tak já sám sestoupím na dno světa
k těm modrým sasankám, o nichž vím už léta
spočinu v proudu čerstvých vod jak v tónu
jež léčí mne, když ve svém hoři tonu
a svými prsty bříšků si nasbírám do kalíšku
z modravých sasanek pár rýmů domů.
Koukněte na drahokamovou recepturu Modrá Sasanka

Jupiter vpřed, Kwan-Yin se vrací na zem

Už to asi víte, Jupiter se nám dostal z retrogradity do stacionární polohy a nyní již pomaloučku postupuje vpřed. Je to silný čas.. je to ča...