Duhová Luna

DUHOVÁ LUNA, orgonitový talisman od Hopley
 

Kombinace kamenů: Tyrkys, Topaz bílý/modrý, Záhněda, (lze doplnit o Fluorit a Pyrit) 


Afirmace, symbolika, poslání:

Když chcete, aby k vám odpověď přišla ve snu. Aby ve snu přišlo řešení. Aby sen odhalil hojivou skutečnost. Důvěřujte životu. A nacházejte potěšení.
Duhová Luna je branou, kudy do snu vchází vědomí. 

Požádejte..

Duhová Luna pomůže v čase napětí, neklidu, nespavosti, v čase stresu ze všech těch změn. Tehdy když nás všechno vede k přítomnosti a k velké touze odhodit vše, co už dosloužilo. Máme odvahu se rozhodnout, protože vidíme podstatu své situace. Je to čas na rohovor sám se sebou: o nejbytostnějších přáních a hodnotách. Dotýká se to i smutku, protože to jsou úvahy o smyslu života a o tom, jak se vyvíjela naše očekávání. Co jsme chtěli, co z toho bylo. Byli jsme živi z naděje. A co  teď?  Důvěřujte životu - váš instinkt vás vede užívat svou vlastní autoritu.

Vědomí se pohybuje snem jako se světlo pohybuje jarním deštěm. Zazáří duha - to se přibližuje pozoruhodná a obdivuhodná důvěra v otevřený, osvícený prostor. Nechtějte vědět, co bude. Neplánujte, protože všechno bude jinak. Důvěřujte životu. A nacházejte potěšení.

Je symbolikou lucidního snění. Lucidní snění nám umožňuje vybírat si, co si necháme zdát. Strach a pocity ohrožení obírají člověka o klidný spánek. Ale vaše dny i noci spočinou v sebejisté a smělé radosti: 


V cestičkách stínu, kde barvy jsou syté
droboučcí pavoučci spřádají sítě
po špičkách chodí tam rychle a tiše
spouští se ze zdí, kde mají své skrýše
v prasklinkách tenčích, než-li je list
v stříbrných nitích, z nichž můžeš číst
psáno je tvorečky, jež chodí po špičkách:
"Spřádáme velké sny tam, kde ukládá se prach.
A tak (kam světlo nesvítí) lákáme můry do sítí
v cestičkách noci, na nichž stříbro leží
poutáme křídla do otěží a do pout vážem strach."


 
Drahé kameny použité v receptuře:

Záhněda je jedním z nejmocnějších kamenů působících proti strachu a úzkosti. Její vibrace uvolňují krční čakru - vrací schopnost plynule mluvit. Kámen inteligence. Kámen vhledu. Pod jeho vládou je diplomacie, hluboký vhled do komplikovaných jevů. Účinně rozpouští strach. Dodává sílu při rozhodování. Zvyšuje soustředění. Mírní tresty (které dáváme i dostáváme). Pomáhá vyhledávat východiska z těžkých situací. Kámen mírových rozhodnutí. Kámen, který mírní ztráty a zármutek. Cenné jsou krystaly s duhou uvnitř.

Topaz modrý - kámen zázraku, dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

Tyrkys - kámen štěstí. Kámen šťastných cest, amulet cestovatelů. Kámen hojení a léčení. Vhodný talisman při stavech vyčerpání. Stabilizuje energie, ruší kletby, rozvazuje nechtěné svazky a rozpouští spory. Dává odvahu a sílu k překonání těžkostí. Přináší romantická přátelství, dobré vztahy, vhodné obchodní partnery. Dává šťastnou ruku při podnikání. Mimořádné vibrace mají tyrkysy importované z Pákistánu.


Má dar proměnit v duhu radosti stín strachu v duši člověka...  Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...