Archanděl Lucifer


Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Lucifer/Jitřenka


ARCHANDĚL LUCIFER, též
JITŘENKA, též helel ben šachar, „zářící, syn jitra“), orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství překročení hranic

Kombinace kamenů: Safír žlutý, Turmalín černý, možno s Galenitem a Onyxem a s diamantem (s diamantovým prachem)
    

Afirmace, symbolika, poslání:

Za hranicí vědomého světa je neviditelný svět, neproniknutelný jako nejtemnější noc. Jako za těžkou oponou tu existuje ta část našeho vědomí, o které se chceme domnívat, že neexistuje. To, co vzbuzuje náš strach a odpor do té míry, že to popřeme, vytěsníme, úplně před tím utečeme. Totiž, proniká-li nevědomí do vědomí, může to znamenat strach. A také vnitřní konflikt. Za tou těžkou oponou jsou věci, které jsme uvrhli do Stínu.

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Lucifer/Jitřenka


Ve Stínu se však pohybuje cosi osvíceného - ano, to je on: Světlonoš, Lucifer, Syn Jitra, Helel ben Šachar... Nosí tu "Šat ušitý ze Stínu", tedy má tady svou hrozivou podobu, ale je nejzářivějším z andělů. On napovídá: "Rozumím bolesti. Ve všech svých lidských zrozeních jsem zemřel rukou člověka, jako oběť jeho hříchu. Já znám povahu utrpení a povahu Stínu. Do Stínu vržení démoni jsou tu pod mou vládou - jak oni mě nenávidí! :) Já nesu Světlo, to Světlo, které svítí v člověku a temnota ho nepohltila. Upokoj se, překroč hranice svého strachu a získej zpátky Jednotu."

    Věřit ve Světlo, i když se vám zdá, že se pohybujete peklem, znamená kráčet s Luciferem = se Světlo-nošem.Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Lucifer/Jitřenka


    

Vyvléct část sebe sama ze Stínu a získat tak zpátky onu potřebou základní Jednotu, to dokážeme jen s jistou porcí Sebejistoty - Sebejistí jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Lucifer je Odvážný, Smělý a Hrdý. A Sebejistý. S ním je tu Odvaha i Ochota řešit tu zatracenou situaci. Lucifer vám při tom radí: "Když procházíte peklem, pořád jděte!" Nezastavujte se. Hněv vám nepomůže. Pomsta vám nepomůže. Hysterické výlevy vám nepomůžou. Pomůže vám jen vaše vlastní ochota - přijmout pomoc, která vás posilní. Radu, která vás povzbudí. Pomůže vám, když budete vnímaví k možnostem, které se mohou objevit i tam, kde to nečekáte. Pomůže vám, když budete jednat přiměřeně a odpovědně ve své situaci- tedy se Svědomím. Pomůže vám, když si uvědomíte, s čím se to skutečně potýkáte. Kráčejte peklem svižně - a "pila pali", což je Brněnsky "rychle odtud"!


    Pozn.: Světlonoš, lat. Lucifer, Jitřenka, Helel bel Šachar, Zářící syn jitra.

    Slovo Lucifer pochází z latiny (lux = světlo, fero = nesu), v překladu "světlonoš". V prvé řadě jde o jitřní hvězdu, Venuši, tedy Jitřenku. Planetu Venuši pravděpodobně římští astrologové nazývali Lucifer, než dostala až pozdější, křestanské éře, své dnešní jméno. V bibli, ve starém zákoně, je v hebrejštině jako "helel ben šachar", „zářící, syn jitra“. „Ben šachar“ tedy označuje skutečnost, že vychází k ránu jako posel dne.

    Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.

    Tarotová karta XVII. Velké Arkány. Naděje a slibná budoucnost. Jasná představa. Stanovení cíle.

 

Pro koho talisman je:
 
    - pro ty, kteří mají strach. Pro ty, které vyděsilo zlo, jako skutečná a reálná síla archetypálního rozměru. Pro ty, kteří mají pocit, že "uvízli v pekle" (" ..povstali proti mě vzpupní lidé, nepřátelé mi usilovali o život, na Boha nebrali ohled,.. "). Pry ty, kteří vlivem utrpení, které prožili, přišli o své sebeobranné mechanismy, uvízli v "neučené bezmocnosti". Je pro ty, kteří potřebují získat zpátky pocit Jednoty.

    Je tu i pro ty, kteří chtějí projevit respekt ke Stínu.

    Lucifer je tajemstvím překročení hranic Stínu - tam i zpět.
    Tento Archanděl říká: "Když procházíte peklem, pořád jděte!" 

Drahé kameny v receptuře:

 Safír žlutý: Safír budí pocity nadšení, přitažlivosti. Dává moc naladit se a tvořit. Je odrudou korundu a ušlechtilým bratrem rubínu. Učí nás neztrácet hlavu, když nás přepadne hněv. Brzdí nedočkavost.V západní křesťanské mystice a gnostice je symbolem božské moudrosti a čistoty. Svatý Jeroným o něm pronesl, že zmírňuje hněv boží. Možná proto, že vibrace safíru povolávají Světlonoše, toho-který-přináší-světlo. Safír měl posilovat víru, měl očistit srdce a myšlenky. Čím zářivější byl drahokam, tím pevnější měla být víra. Safírovým klenotem byl podle tradice židovské ozdoben prsten krále Šalamouna.

Žlutý Safír míval velký význam ve věštírnách. Rozpouští smutek a nastoluje rovnováhu v citech. Dává smysl pro přiměřenost našich reakcí, schopnost kontrolovat sebe sama. Silně rozvíjí odpovědnost k vlastní autonomii (nezávislosti). Zbavuje vtíravých myšlenek. Rozpouští duchovní zmatek. Svému majiteli Safír přináší stěstí v obchodech - bohatství, prosperitu a výdělek. Pomáhá při právních procesech a jednáních. Působí proti zklamání.

Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.

Oxyx - černý amorfní silikát hlubokých a pomalých vibrací, které zpomalují prožívání toku času. Ochranný kámen, „hold on“ už z principu. Pomáhá při konfliktech udržet schopnost rozlišovat a najít správnou volbu. Určen pro těžká a nesrozumitelná období plná zmatku. Uvolňuje. Znecitlivuje předrážděnou mysl. Udržuje kontakt se silou našeho života. Vhodný při mimořádném fyzickém i
citovém vypětí.


Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.  

Diamant, diamantový prach: nese poselství i schopnosti odolat jakémukoli tlaku, jakékoli zkoušce. Symbolizuje nezlomnost, ale i moudrost získanou pod velkou tíhou osudu. Probouzí velkou moc a autoritu a inspiruje k síle, která zvládá nemožné. Tohoto kamene se nedotýká čas, ani kouzla. Inspiruje nadčasový osvícený stav mysli, dokonalé vědomí bez středu a hranic.

Orgonit od Hopley, forma: kyvadlo velké buclaté, receptura: Lucifer/Jitřenka

Orgonit od Hopley, forma: kyvadlo velké buclaté, receptura: Lucifer/Jitřenka


Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Lucifer/Jitřenka


   Trochu to k tomu patří...

    Má duše zpívá v nostalgii
    sám modrou nocí, stínem svým
    na věži deset bijí
    dvě hodiny do spánku, tři do zapomění
    zítřek se mění v hádanku
    živý jsem jenom chvíli

    Mé srdce bloudí ulicemi
    jsem daleko, daleko jsem od svých zemí
    na věži bijí jedenáct
    jedenáct hodin hladovím
    plnými sály procházím
    jsem mordou noci, sám jak stín

    Tóny mého blues se nesou nad vodami
    jako mlžný opar, jako věky samy
    to půlnoc odbyla na věži
    nesmírný bez času, spočívám na vlnách
    nepoznám břeh, ani věž co se drolí v prach
    noc míjí mne, den ve mne nevěří

    (od Hopley, 2003 )
    A tady tenhle můj překlad z 1.3.2016 taky:

    Z noci, jak z temné černé jámy,
    všem bohům, kteří mne snad slyší,
    ze tmy, jež mne od pólu k pólu halí:
    Mé díky! za mou neporazitelnou duši.

    Pod ranami osudu, který mnou smýká,
    lapen tu ve chřtán strasti změn
    nejsem co třese se, ani co kníká,
    jsem zkrvaven, ano. Ne pokořen.

    Jat prokletým místem, co slzy spřádá
    do hrůzy jež kalí ostří Stínu,
    čas letí tu tiše jako zrada
    a já nebojím se, že tu zhynu.

    Mě lhostejno jak úzká brána,
    i kolik těžkostí tu musím nést,
    jsem pánem světla, pánem rána,
    pánem své duše i příštích svých cest.
    *
    V originále Invictus,
    jejímž autorem je William Ernest Henley 1849–1903


Orgonit od Hopley, forma: pidi-srdíčko, receptura: Lucifer/Jitřenka