Horus

Orgonit - malé přívěsky - talismany s archetypem Horus.
HORUS, Orgonitový talisman od Hopley

Kombinace kamenů: Apatit, Brazilit, Heliotrop, Pyrit


Horus - bůh světla, vítěz nad temnotu.

Láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí!


Afirmace, symbolika, poslání: 

Člověk s jasnou životní orientací učí příkladem. Je ve spojení se svým srdcem a dovede to vyjádřit. Je bezpečně ve spojení se svým vyšším já a proto i v náročných situacích jedná, místo aby jen reagoval. Disponuje logickým myšlením, spravedlivým pohledem a schopností vybavovat si. Udržuje rovnováhu mezi analytickou a kreativní myslí.

Horus - talisman v podobě lotosu.


Je vám dána  intuice, která přináší okamžitý vhled. Potřebujete se naučit se realisticky posuzovat sebe sama a to, co sám děláte.

Vše, čeho dosáhnete, dosáhnete tvrdou prací. Překonáváte překážky a postupujete vpřed. Od chaosu, ze kterého jste povstal,  se pohybujete k řádu, který znovu vybudujete. Přinesete svědomí tam, kde se kvůli korupci rozmohl chaos. Nakonec můžete dosáhnout významného vlivu. To, co vám významným způsobem pomáhá, je disciplína. Tato disciplína je nejvyšší formou sebelásky! Ta vás povede ke splnění vašich záměrů. Mějte před očima to, k čemu směřujete. Nebojujte zbraněmi nepřátel. Vy porazíte je - vy máte jasné zásady. Víte, co je správné. A když to cítíte, máte i dost energie na to, abyste zvítězil.

Hledáte v tomto zrození prostor a mír na všech rovinách své bytosti. Potřebujete, abyste dokázal být skutečně sám sebou.Ocitnete-li se jednou v této harmonii - sám se sebou a s řádem univerza, nespadnete znovu do nižších úrovní bytí, protože už vyjadřujete svou vlastní existencí to, co je láska a pravda. Žijete skutečnost, že láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí. Tím způsobem nalézáte svůj vlastní směr. Na vnější úrovni inspirujete druhé, aby svůj směr mohli nalézt - a na vnitřní úrovni dokáže druhé probouzet spirituálně.
Pozn.:

Symbol Hórova oka pochází ze starověkého Egypta. Bůh Hor (latinsky Horus) se stal symbolem boje Světla proti Temnotě. Horus je bohem nebes, slunce a světla, božský vládce Egypta. Jeho otcem byl Usir a matkou Eset. Byl zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo přímo jako sokol.

Legenda praví: Horův otec, Usir, vládce říše, starý král, byl slepý, zkorumpovaný a prohrál svůj boj proti bratru Sethovi (Satanovi). Seth tělo Usira rozsekal a rozházel po celé říši. Zavládl Chaos. Z Chaosu, z podsvětí, kterému vládne Usirova manželka Eset, povstalo dítě - Horus. Eset sesbírala rozházené části těla svého manžela a počala s ním dítě. Tak se narodil Hor. Když Hor dospěl, utkal se se Sethem a zvítězil nad ním. V boji ale Horus přišel o oko. Daroval ho tedy svému zesnulému otci, kterému tím umožnil posmrtný život. 
Drahé kameny:

Apatit je kámen probuzeného intelektu, katalyzátorem duševního naladění. Je schopností akceptovat sebe sama. Je symbolem jasné mysli, která si uvědomuje svou neohroženost. Pomáhá nám překonat chvíle paniky a zmatku. Pomáhá rozeznat vlastní chybu, pomáhá rozeznat chybu v systému. Dává všímavost, zdravý úsudek, umožňuje uvažovat mimo kategorie. Probouzí odvahu k seberealizaci, kuráž přijmout sebe samého takového, jaký statečně jsem. Vyjádřit se, promluvit sám za sebe. Stimuluje kreativitu a mocně povzbuzuje intelekt. Uvádí se, že má vliv na správný běh metabolismu.

Brazilit je kámen integrity - pomáhá držet celistvost duše. Odsekává připoutanost, závislost, vracející se myšlenky a uřknutí. Má dar proměňovat to, co si myslíme, že je osudem - umožňuje odhalení tajemství a otevírá možnost hlubokého pochopení svého životního příběhu. Máme tak možnost zažít a poznat mystičnost vlastního života a sílu svého vlastního příběhu! Brazilit souvisí s vlivy planety Uran, proto i jeho energie se projevuje rázně, překvapivě a revolučně. Na zemi Brazilit člověku dává sílu nezbytnou k poznání vlastních možností. A také moc udržet zdravé hranice, nenechat se využívat. Je to síla a moc, kterou máme mít na svým životem. Brazilit je talisman, který poníženému navrací hodnotu. Podporuje integritu lidské bytosti, naši disciplínu a nakonec i radost z toho, co ona sama dokáže rozeznat jako pravdivé a skutečné.

Heliotrop přemáhá chaos, nastoluje harmonický řád. Přisuzují se mu mystické a magické vlastnosti. Hematit a další železité sloučeniny tvoří tmavě červené skvrny v jinak zeleném Chalcedonu. Existuje legenda , která praví, že kapky krve ukřižovaného Krista dopadly na zelené kameny ležící pod křížem. Tento kámen dává sílu při emocionálním vyčerpání. Probouzí odvahu, zklidňuje obavy a nervozitu. Zahání zlé síly. Učí nás strategii, jak se vyhýbat nebezpečným situacím. Ve Feung Šui se používá při neshodách se sousedy (umístí se do západního sektoru v obydlí). Talisman napomáhá bezpečnému přizpůsobení se a postupné obnově sil. V léčitelství je spojován především s krví. Je talismanem odhodlání čelit i nebezpečným situacím a protivenstvím. Dává rozhodnost k okamžitému činu.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.