Kontakt, obchodní podmínky, gdpr

Objednávku nebo dotaz mi prosím napište e-mailem na: pamawangmo@gmail.com

Autor a prodávající:
MgA. Helena K ü h n e l o v á
Oblá 464/56, 63400 Brno
IČ: 73713473
tel.č.: 735 062 452 - volejte prosím jen večer po 18h, děkuji
Facebook Orgonity od Hopley »Tady Vaše talismany vznikají. 


Pozn.: Tenhle malý projekt se mi tu vylíhl prakticky z ničeho v roce 2009. To jsem byla na rodičovské dovolené. Ty věci vám budou připadat kouzelné právě proto, že na to kouzelné v nás odkazují :)

Jsem řádně registrována na Puncovním úřadě, na Živnostenském úřadě, Na Finančním úřadě. Dle zákona o EET elektronicky neeviduji, přijímám pouze platby na účet, nebo dobírkou na účet.

Dělám to nejlepší, vlastními silami, a jen s tím, co mám k dispozici. Děkuji za všechna svěřená přání.

Předměty z mé dílny jsou osobní talismany. Je to instituce relaxační, podobně jako různé esence, kapičky z bylin, drahé kameny, nebo tarotové karty. Talismany jsou výrazem péče a něhy směrem k naší psychice. Předávají pocit sebedůvěry a probouzí velkou odvahu.


Orgonit jako talisman.
Popisy kamenů a talismanů, které se na tomto blogu netýkají ani jejich chemických ani jejich fyzikálních vlastností, jsou zde uvedeny pro potřeby umění a víceméně na základě tradičních informací o jejich lidovém využití. Popisy vlastností kamenů a talismanů zde uvedených nelze vědou ověřit, zaručit, dokázat, změřit, zvážit, analyzovat a tak podobně. Proto tyto umělecké popisy nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb, nýbrž slouží k inspiraci ducha a k potěšení vašeho srdce. A taky mě to baví psát. To média dělají :)

Stránky slouží jako katalog. Nejde o e-shop se všemi automatickými funkcemi. Jde spíše o prezentaci. Líbí-li se vám moje práce, napište mi.

Níže na této stránce najdete podrobné informace o zpracování osobních údajů a také Obchodní a reklamační podmínky.


Informace o zpracování osobních údajů:


Newslettery nerozesílám, žádnou databázi nevedu, ukládám pouze faktury. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží. Při prodeji mám 2 roky oprávněný zájem fakturu držet kvůli reklamačnímu řízení, 3 roky kvůli řízení DFO/DPO. 

Tento dokument poskytuje informace o způsobu zpracování osobních dat a o právech s nimi souvisejících. MgA. Helena K ü h n e l o v á, Oblá 464/56, 63400 Brno, IČ: 73713473 uchovává následující informace:

- Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, který jste uvedli v objednávce.

- Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo.

- Tato data jsou využívána následujícím způsobem: Údaje zákazníka jsou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží není-li na základě jeho předchozího souhlasu domluveno jinak.

- Protože podnikám, vedu účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách.

- Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

Jak dlouho vaše údaje držím? Při prodeji mám 2 roky oprávněný zájem fakturu držet kvůli reklamačnímu řízení, 3 roky kvůli řízení DFO/DPO. Pokud mám tento oprávněný zájem, nepotřebuji od zákazníků souhlas se zpracováním osobních údajů, protože je získávám, protože mě k tomu vede zákonná povinnost. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. Informace o platbách jsou drženy po dobu danou zákonnými předpisy od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví předmětem finanční kontroly.

Jaké údaje o vás potřebuji? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? Za účelem vyřízení objednávky potřebuji být schopná vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuji vaše identifikační a kontaktní údaje.

Komu předávám vaše údaje: Pouze za účelem vyřízení objednávky, tedy její přepravy k vám, předávám vaše kontaktní údaje přepravní společnosti, nejčastěji české poště. Účetnictví spravuje Ing. Marcela Konečná účetní a finanční poradce.

Vaše další práva: Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste mi poskytli.

Pokud si přejete, aby vaše osobní data poskytnutá jako podklad pro horoskop nebyla uložena, můžete kdykoliv požádat o jejich vymazání. V tom případě mi prosím svou žádost napište e-mailem na adresu pamawangmo@gmail.com a já bez zbytečných odkladů všechny vaše osobní údaje smažu. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým údajům. Vaše data - resp. e-mailovou korespondenci - ponechávám zachovanou ve své e-mailové schránce. Poskytovatelem je gmail.com. Při přenosu dat a souborů používám zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržuji nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení vašich dat.

Při používání webu https://orgonityodhopley.blogspot.com/ může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Používání cookies můžete sami povolit či zakázat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Dále platí odstavec 11. Obchodních a reklamačních podmínek níže.

Obrátit se na mě můžete e-mailem, telefonem, poštou i přes facebook.


Orgonit od Hopley

 

Obchodní a reklamační podmínky


1. Vymezení pojmů:

Prodávající je MgA. Helena Kühnelová, IČ: 73713473, sídlem: Oblá 464/56, 63400 Brno, tel.č.: 735 062 452, e-mail: pamawangmo@gmail.com, Subjekt není zapsán v obchodním rejstříku. Subjekt není plátcem DPH. Subjekt je majitelem prezentace a internetového Obchodu na adrese: https://orgonityodhopley.blogspot.com/

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Obchodem je prezentace na webové adrese: https://orgonityodhopley.blogspot.com/

Zbožím se rozumí věci a produkty nabízené v Obchodu.

Zákazníkem internetového obchodu https://orgonityodhopley.blogspot.com/ je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


2. Nákup zboží:

Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím e-mailu konkrétní Zboží nabízené v Obchodu, o jehož koupi má zájem. Odesláním e-mailu na adresu: pamawangmo@gmail.com projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce (viz. Ochrana osobních údajů).

Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.

Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.

Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.

Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.

Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.

Obsah kupní smlouvy je dán obsahem přijatého návrhu/objednávky Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici. (Hotové, nafocené a dárkově zabalené).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


3. Realizace objednávky:

K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen poskytnout Prodávajícímu nezbytné kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení a adresu.

Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za odmítnutou a nepřijatou ze strany Prodávajícího především v případě, že Prodávající vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, objednané Zboží není možno dodat či vyrobit, a nebo v případě že Prodávající nepotvrdí přijetí objednávky do 14 dní od jejího zaslání zákazníkem.


V případě, že je možné dodat Zboží, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodávající oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má Zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.


Jestliže se Zákazník nevyjádří ve lhůtě určené Prodávajícímu, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.


Jestliže se Zákazník vyjádří Prodávajícímu ve stanovené lhůtě, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyjádření za novou Objednávku.


Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.


4. Informace zákazníka:

Prodávající má povinnost dle OZ poskytnout těmito obchodními a reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytně nutné k uzavření smlouvy a dostatečné informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.


Název, hlavní charakteristika Zboží a cena za Zboží je buď uvedena v Obchodu (zpravidla u hotových výrobků), nebo je stanovena dohodou mezi Zákazníkem a Prodávajícím v procesu realizace objednávky (zpravidla v případě libovolného uzpůsobení zboží na přání Zákazníka). Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu.

V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení nákladů za dodání a dopravu (expediční poplatek).

Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami. V rámci objednávání kteréhokoli hotového vystaveného Zboží v Obchodu je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce.5. Dodání zboží

Způsob dodání Zboží si zvolí Zákazník vždy v rámci procesu Objednávky, kde je dohodou mezi Prodávajícím a Zákazníkem specifikována i cena a forma dodání.

Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce využije své právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží, jakož i objednávku, která obsahuje zjevně nesprávné údaje o kupujícím. Prodávající není povinen akceptovat objednávku v případě, kdy zboží je vyprodáno, nemá k dispozici potřebný materiál nebo formy, nebo prodávající v době objednávky nemá konkrétní zboží již skladem. V těchto případech vám tuto skutečnost oznámím.

6. Platební podmínky

Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci procesu Objednávky, kde je dohodou mezi Prodávajícím a Zákazníkem specifikována i cena a forma platby.

Platba je možná výhradně převodem na účet nebo dobírkou na účet.

A, Převodem na účet: Expediční poplatek při dodání v rámci ČR při platbě předem na účet: 128,- kč není-li dohodnuto individuálně jinak. Žádné další poplatky vám z mé strany účtovány nejsou. Po dokončení objednávky vám zašlu na e-mailovou adresu výzvu k úhradě, obsahující údaje potřebné k platbě.

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR 2000244071 / 2010

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí do ČR:
IBAN je CZ0806000000000211743402
číslo účtu: 211743402/0600
Adresa obchodního místa banky, která vede tento účet:
GE Money Bank - Brno - Campus, Netroufalky 770/16, Brno 62500
Swift pro BIC: AGBACZPP

B, Dobírkou: Expediční poplatek při dodání v rámci ČR při platbě dobírkou: 190,- kč není-li dohodnuto individuálně jinak. Žádné další poplatky Vám z mé strany účtovány nejsou. Zaplatíte v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky od České pošty.

Orgonity na objednávku, tedy zakázkovou výrobu, není možné platit dobírkou.

Expediční poplatek zahrnuje náklady na poslání českou poštou a dárkové balení orgonitů.


PRO OBJEDNÁVKY ZE ZAHRANIČÍ SE VŽDY STANOVÍ ZPŮSOB DODÁNÍ A CENA DODÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOHODOU MEZI PRODÁVAJÍCÍM A SPOTŘEBITELEM.
(To znamená: najdeme spolu vhodného dopravce a vhodnou službu a zjistíme si nejdřív cenu.)

7. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Ustanovení v tomto článku se vztahují pouze na Spotřebitele:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího na jeho adresu formou jednostranného právního jednání, například e-mailem nebo dopisem. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně kterého odstoupil od smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před uplynutím 14 dnů.


Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na Zboží, které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele zvlášť vyrobeno na míru či na přání.


Pozn.: Právo na odstoupení od smlouvy se tedy pochopitelně netýká zakázkové výroby orgonitů ani individuálně vám psaných nativních horoskopů, partnerských horoskopů či návrhů drahokamových receptur.


Ustanovení čl. 6 se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.


8. Reklamace zboží

8.1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

8.2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:

8.2.1. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst.8.1
8.2.2. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
8.2.3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
8.2.4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.

8.3. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).

8.4. V případě koupě Zboží ať už jde o dodání dopravcem (nejčastěji českou poštou) nebo s dodáním "osobním odběrem u Prodejce" obdrží Zákazník fakturu současně se zakoupeným Zbožím.
8.5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.

8.6. V případě doručení zboží dopravcem (nejčastěji českou poštou) je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zjištění poškození obalu, popř. zjevné i částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u doručující služby i Prodávajícího. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodávajícího.

8.7. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí Zákazníkem od dopravce zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným použitím a hrubým zacházením. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená použitím v rozporu s návodem k použití. Jako záruční list platí doklad (faktura), který vám byl na zboží vystaven.

Pozor, orgonity z mé dílny nejsou určené ke každodennímu nošení. Podstatná část jejich povrchu je pryskyřice, což je materiál měkký asi jako dřevo. Podobně rychle u něj také dochází k opotřebení. Zacházejte s orgonity jemně. Jde-li o přívěsky, berte si je jen pro zvláštní příležitosti. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na poškození a vady, které spotřebitel po převzetí na věci sám způsobil. 

Mohu provést rekonstrukci orgonitů, které obnosíte či poškodíte, a to v případech, kdy je to technicky objektivně ještě možné provést a poškození nejsou už příliš rozsáhlá. Cena takové rekonstrukce je nejméně 300,-Kč za kus.


Pokud mi orgonit posíláte zpátky, dobře ho zabalte, ať se nepotluče a napište mi, co se stalo (odřeno, ulomeno, ect.). Nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Zašlete prosím nejlépe doporučeně na adresu: Helena Kühnelová, Oblá 464/56, 63400 Brno Náklady na dopravu reklamace či rekonstrukce nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu doporučuji zásilku pojistit.

Kontakt pro případ reklamace: pamawangmo@gmail.com, 735 062 452

Helena Kühnelová, Oblá 464/56, 63400 Brno. 9. Nároky z vad

9.1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodávající též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

9.2. Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.


10. Posouzení reklamace

Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník zpět na adresu Prodejce (Helena Kühnelová, Oblá 464/56, 63400 Brno). V reklamaci je Zákazník povinen uvést dostatečný popis reklamované vady Zboží. K reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo, pokud Zákazník nezašle Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) a s popisem reklamované vady Zboží na adresu Prodávajícího. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury vyhodnotí Prodejce reklamovanou vadu Zboží dle námitek Zákazníka.


11. Vrácení Zboží 

Článek 11. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. 7.
V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. 7, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od kupní smlouvy. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. 7 vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě do 20 dní v prodejním místě Prodejce, kde si dříve Zboží převzal. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dopravcem (například českou poštou), je Zákazník povinen Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě do 20 dnů na adresu Prodejce, ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá Prodejci. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, které byly součástí koupě.

Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody) teprve poté, co Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.


12. Ochrana osobních údajů

V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím e-mailu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy z jeho strany zcela dobrovolné.
V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje nezbytné pro doručení Zboží k Zákazníkovi.

V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodávajícímu, bere Zákazník na vědomí, že své osobní údaje Prodejci poskytuje ze své vlastní vůle, dobrovolně, záměrně a úmyslně.

Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí následujícími pravidly, s nimiž se Zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek:


Údaje Zákazníka jsou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží není-li na základě jeho předchozího souhlasu domluveno jinak.

Newslettery Prodávající nerozesílá, žádnou databázi nevede, ukládá pouze faktury. Dále Prodávající prohlašuje: Při prodeji mám 2 roky oprávněný zájem fakturu držet kvůli reklamačnímu řízení, 3 roky kvůli řízení DFO/DPO. Pokud mám tento oprávněný zájem, nepotřebuji od zákazníků souhlas se zpracováním osobních údajů, protože je získávám, protože mě k tomu vede zákonná povinnost.


13. Zakázková výroba

Zakázková výroba se řídí pravidly zakázkové výroby. Zakázkovou výrobou se rozumí zhotovení věci na zakázku dle Občanského zákoníku § 644.


Obecné pokyny srozumitelně: Pokud tedy objednáváte talisman, orgonit, náušnice či figurku (koníka, býčka, cokoli..) na přání, musíme se vzájemně jasně dohodnout na ceně, materiálu, datu a způsobu odběru zboží. U talismanů, které pro vás vytvářím individuálně, na přání, je nutné složit 50% z ceny orgonitu předem jako zálohu před započetím prací. Pokud se rozhodnete zboží neodebrat, záloha propadá.


Zakázková výroba se řídí pravidly zakázkové výroby. Zakázkovou výrobou se rozumí zhotovení věci na zakázku dle Občanského zákoníku § 644. K orgonitům na přání navrhuji kombinace kamenů podle vašeho nativního horoskopu. Návrh kamenů, respektive horoskop s návrhem kamenů, není poskytován zdarma. (Bez toho, abych vám napsala nativní horoskop, vám kameny do talismanu nenavrhnu. Drahokamová receptura se ukazuje v průběhu psaní horoskopu a vyplývá z daného nativu.) Používám pouze svoje vlastní návrhy kamenů. Horoskop ani návrh kamenů není poskytován před obdržením platby. "Kameny" se rozumí zpravidla polodrahokamy, vzácné kameny, drahokamy (surovina), některé minerály (např. Halit) a některé rudy kovů (například Chalkopyrit).


Dodací lhůta se stanoví dohodou, obvykle 2 - 8 týdnů.


14. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se Zákazník domnívá, že byl Prodávajícím poškozen nebo že Prodávající nedostál svým závazkům, může napsat své námitky na e-mailovou adresu : pamawangmo@gmail.com. Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi prodávajícím a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

V případě sporu může podat návrh jenom spotřebitel žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


15. Závěrečná ustanovení

Odeslání Objednávky Zákazníkem e-mailem na adresu pamawangmo@gmail.com se vždy zároveň považuje za písemné potvrzení souhlasu Zákazníka s těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.


Tyto podmínky vstupují v platnost 12.12.2020

Jsem řádně registrována na puncovním úřadě: reg.č.11324 od roku 2013.
Vyobrazení značek Puncovního Úřadu (kliknutím obrázek zvětšíte):


Drahé kovy a jejich ryzosti - značky puncovního úřadu.
Drahé kovy a jejich ryzosti - značky puncovního úřadu.Máte-li pocit, že by tu mělo být ještě něco, dejte mi prosím vědět.
Děkuji za vaši přízeň a za zájem o kouzelné kousky z mé dílny!