Cheiron


Orgonit - s drahokamovou recepturou Cheiron.


CHEIRON, Orgonitový talisman od Hopley.

Drahokamová receptura: Celestýn, Chalcedon, Fluorit (bílý) a bílý Nefrit

Téma: Cheiron přichází ke zraněnému léčiteli.


Afirmace, symbolika, poslání:


Cheiron byl učitel hrdinů a bohů. K vám přijde v době, kdy si začnete uvědomovat svoje "nehojící se zranění". Je to zásadní křivda a ohnisko utrpení vašeho života. Zdá se vám být osudové. Je to ta naše bolest, okolo které jsme tak pevně narostli. Protože jsme se odmítli vzdát nepřízni osudu.

Trestem je nám to zranění až v okamžiku, kdy selháváme, tedy když hledáme snadná řešení. Když se tomu poddáme.

Není tedy jiné cesty: Stali jste se tak trochu hrdinou příběhu a vládnete určitou silou a mocí, protože to přece překonáváte... jenže tohle zranění zůstává. A s ním i bolest.

To "nehojící se zranění" je utrpení, které jsme nezavinili. Něco jsme na sebe vzali, a nemohli jsme jinak, nemohli jsme se ubránit. Nejspíš je to zapomenuto. S sebou to vláčíme kamkoli se hneme. Podivně osudovým způsobem to má léčivý vliv na naše okolí, možná ne hned, časem však bezpečně ano. Zúčastnění dostávají, co spravedlivě zasluhují. A my se o tom třeba ani nedozvíme.

Chvíli můžeme mít dojem, že konáme vznešenou službu, abychom se o chvíli později cítili jako oběti. Jsme zraněným léčitelem a naše aktivita náš možná ledacos naučí o lidských bytostech, což jsme nepochybně taky. Sloužíme. Ale naše služba neslouží nám. Víme to? Že nás tahle naše kompenzace nevyléčí? 

A co tedy ano?
 


Orgonitové šperky.


Orgonitové náušnice.

Abyste přivolali Cheirona, aby se vám přiblížil a pronikl do vašeho vědomí, ztište se. Cheiron přichází jako drobný déšť - v bezčasí pod chladnou oblohou. Je přítomný neviditelně. Hovoří ve chvílích, když se zastaví čas. A nikdy nepoužívá slova. Nechce se nechat poznat - Chce abyste poznali sebe. Je to ten nejmoudřejší učitel a nejlepší terapeut. Jeho dotyk zažijete ve chvílích naladění. On sám ví, kdy má za vámi přijít. Ví, kdy jste připravení rozumět. Zná vaší situaci. Zve vás ke sdílení prostoru, ve kterém on sám přebývá. To místo je jako rozhledna. Nachází se ve velké výšce.

Až se Vám povede vyšplhat po spirále vývoje, přes všechny schůdky krizí a pochybností, bude tam smysl. Budete vědět přesně. Budete mít čistou hlavu, budete mít volné ruce, budete vděční v srdci, budete mít pořádek v břiše. Budete tančit na zdravých nohách. Budete správně. Bez ohledu na vše a na cokoli, vy budete správně.

Budete vědět i to, že čas vašeho zrání byl jen tak dlouhý, jak musel být. Budete vědět, že se nic nedalo uspíšit a že jste nemohli v minulosti „udělat něco jinak”. Bude jasné, že bez toho, abyste tím vším tady na zemi prošli, byste to prostě nebyli ještě vy. Váš obraz by nebyl úplný. Vy byste se neuskutečnili.

Dostali jste se právě sem a nemohli jste se dostat nikam jinam. Cheiron je tu s vámi. Celou dobu tu byl. O Cheironovi se (nesprávně!) říká, že on je "zraněný léčitel". Ale není to tak. On je učitel hrdinů a bohů (a pozemských “zraněných léčitelů”, kteří v ty hrdiny a bohy teprve dorostou). V tom příběhu, ve kterém se vyskytujete, najdete nakonec všechny odpovědi. Ale s Cheironem ten příběh uvidíte z odstupu, z výšky a z dálky. Najednou, nepovím vám jak, nebudete v tom příběhu už utopení. Budete s Ním.

Pokud už víte, že jste zranění, jste připraveni. Nebojte se. Je tu i On.Orgonit Cheiron

 
Prší a prší do hořké černé kávy.
Ze dna kraj nevidí, kdo z cukru schůdky staví.
Mě stoupá hladina a jak mi bledne káva
tak z Nebe na mě kdosi pomrkává
a září jako světlo ve vlnách
duše, která nepoznala strach .

"Prší a prší mi, kudy kanou stíny,
to aby spočinuly žaly mezi svými
přes hory, přes doly, přes řeky, přes lesy,
přes všechny překážky s plameny, s nebesy...
A jedno vlahé jitro vstaneš zjihlý z trávy."
Nechápu. Mistr anděl praví:
"Já prším a prším ti do tvé hořké kávy!
Dokud se bolest nevyplaví.

Když prší, jeho křídla nevrhají stín,
já jsem to viděl, byl jsem s ním. 
Drahé kameny, které Cheironův orgonit nese:

Celestýn
- kámen který léčí duši. Ulevuje od psychické bolesti pramenící ze ztráty a strachu ze ztráty. Cítíte-li se v ohrožení, vylekaní, zklamaní či nevyslyšení, Celestýn pomáhá navracet vaši duši do stavu sebejistoty, v níž se objevují pocity smělosti, motivovanosti, odvahy. Kámen pomáhá při řešení velmi složitých otázek, umělcům umožňuje tvořit vše nové a nepoznané, je vhodným kamenem pro duchovní práci a růst. Uvolňuje napětí v oblasti krční čakry a v oblasti zrakového a sluchového vnímání.

Chalcedon
je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč.

Bílý Nefrit
- něžné je ušlechtilé. Neviděné je stále přítomné. Jako Měsíc, který nastavuje svou tvář Slunci. Je to úplněk při zatmění. Je to schopnost najít správný okamžik, místo, myšlenku či esenci pro osvícení, schopnost proběhnout správně labyrintem na první pokus, dar intuice, která osvobozuje ale zároveň obdarovává.

Čínské přísloví praví: „Zlato je drahé, ale Nefrit má nedocenitelnou cenu.“ Jinými slovy – zlato rovná se bohatství, ale nefrit ztělesňuje něco, co vším tím zlatem a penězi koupit nelze. V nejstarším čínském slovníku je výraz „Šuo Wen Ťie C'", který znamená: „Nefrit, nejkrásnější ze všech kamenů, ztělesňuje pět ctností.“ Těmi pěti ctnostmi je míněna moudrost, spravedlnost, milosrdenství, skromnost a odvaha. Orgonit jako talisman.