Světlo, jen světlo, pokoj vámOrgonit od Hopley, forma: kyvado velké buclaté, receptura: Světlo
 SVĚTLO, orgonitový talisman od Hopley

Téma: A temnota ho nepohltila..

Kombinace kamenů: Safír, Opál, Fluorit žlutý, Galenit a Brazilit

 
Afirmace, symbolika, poslání:


Převyprávím to: Bylo na počátku. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co jest. To první Světlo vešlo do světa, který tím vytvořilo. Přestože proniká vším, je věčné a nestvořené, je neviděno. Ale všem, kdo ho přijímají, dává moc stát se jeho dětmi. Ti, kdo věří v jeho existenci, jsou zrozeni ne z krve (ženy), ani z vůle (muže), ale právě z tohoto Světla. V tom Světle je život a ten život je světlem lidí. Je to světlo, kterým probíhá křest. Je to Světlo, které osvěcuje každého člověka. To světlo, které svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.Orgonit od Hopley, forma: kyvado velké buclaté, receptura: SvětloMoje setkání s ním je takové: 

    Na počátku byl jednoduchý.
A potom složitý. Zářivý zdroj, oslivě bílý,
    jak světlo nejdražšího a nejživějšího Opálu,
hrál barvami duhy,
    které byly skryté za oslivým světlem.

Neviditelné. A přesto jsoucí.

Na počátku je pocit jak z oslnivě bílého sněhu
 s mžitkami droboučkých,
    jiskřivě pestrých a barevně zářících Opálů.

Světlo. Světlo. Světlo.
    Jen světlo, pokoj vám.
Orgonit od Hopley, forma: koulička 6cm, receptura: SvětloDrahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

 Safír žlutý: Safír budí pocity nadšení, přitažlivosti. Dává moc naladit se a tvořit. Je odrudou korundu a ušlechtilým bratrem rubínu. Učí nás neztrácet hlavu, když nás přepadne hněv. Brzdí nedočkavost.V západní křesťanské mystice a gnostice je symbolem božské moudrosti a čistoty. Svatý Jeroným o něm pronesl, že zmírňuje hněv boží. Možná proto, že vibrace safíru povolávají Světlonoše, toho-který-přináší-světlo. Safír měl posilovat víru, měl očistit srdce a myšlenky. Čím zářivější byl drahokam, tím pevnější měla být víra. Safírovým klenotem byl podle tradice židovské ozdoben prsten krále Šalamouna.

Žlutý Safír míval velký význam ve věštírnách. Rozpouští smutek a nastoluje rovnováhu v citech. Dává smysl pro přiměřenost našich reakcí, schopnost kontrolovat sebe sama. Silně rozvíjí odpovědnost k vlastní autonomii (nezávislosti). Zbavuje vtíravých myšlenek. Rozpouští duchovní zmatek. Svému majiteli Safír přináší stěstí v obchodech - bohatství, prosperitu a výdělek. Pomáhá při právních procesech a jednáních. Působí proti zklamání.

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.


Brazilit je kámen itegrity - pomáhá držet celistvost duše. Odsekává připoutanost, závislost, vracející se myšlenky a uřknutí. Má dar proměňovat to, co si myslíme, že je osudem - umožňuje odhalení tajemství a otevírá možnost hlubokého pochopení svého životního příběhu. Máme tak možnost zažít a poznat mystičnost vlastního života a sílu svého vlastního příběhu! Brazilit souvisí s vlivy planety Uran, proto i jeho energie se projevuje rázně, překvapivě a revolučně. Na zemi Brazilit člověku dává sílu nezbytnou k poznání vlastních možností. A také moc udržet zdravé hranice, nenechat se využívat. Je to síla a moc, kterou máme mít na svým životem. Brazilit je talisman, který poníženému navrací hodnotu. Podporuje integritu lidské bytosti, naši disciplínu a nakonec i radost z toho, co ona sama dokáže rozeznat jako pravdivé a skutečné.


 
Brazilit, přírodní forma Citrínu.

Fluorit žlutý podporuje duševní rozvoj a osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, zamezuje manipulaci, zastavuje zoufalství a vztek. Osvobozuje z deprese. Uvádí vědomí + podvědomí + tělo člověka do vzájemného souladu. Umožňuje odstup a nadhled. V meditaci vhled a moudrost. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, zdravá řešení, osvobozující formulace. Pomáhá sebedůvěře a duševní koordinaci. (Fluorit vždy působí jako ochranné pole. Negativní energie se před ním stahují pryč. Je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů.)

 Opál, drahý bílý Opál - bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako vize a projevují se třeba jako umění. Opál obsahuje vodu. Tato " jezírka duhy" zrcadlí jasné zářivé barvy. Pozorovat hru barevných světélek v Opálu znamená vidět souhru křišťálu, vody a světla. Opál je talismanem pro návrat k pravdě, pro překonání různých mentálních omezení, kouzel a kleteb. Opál pomáhá nahlédnout za naše individuální hranice.

"Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil." Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Dotek strážného anděla

Svatba je velká událost. Tuším, že pár, který byl obdarován tímhle talismanem, se těší ochrany shůry. Protože tahle 12cm koule šla vykutá...