Světlo, jen světlo, pokoj vámOrgonit od Hopley, forma: kyvado velké buclaté, receptura: Světlo
 SVĚTLO, orgonitový talisman od Hopley

Téma: A temnota ho nepohltila..

Kombinace kamenů: Safír, Opál, Fluorit žlutý, Galenit a Brazilit

 
Afirmace, symbolika, poslání:


Převyprávím to: Bylo na počátku. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co jest. To první Světlo vešlo do světa, který tím vytvořilo. Přestože proniká vším, je věčné a nestvořené, je neviděno. Ale všem, kdo ho přijímají, dává moc stát se jeho dětmi. Ti, kdo věří v jeho existenci, jsou zrozeni ne z krve (ženy), ani z vůle (muže), ale právě z tohoto Světla. V tom Světle je život a ten život je světlem lidí. Je to světlo, kterým probíhá křest. Je to Světlo, které osvěcuje každého člověka. To světlo, které svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.Orgonit od Hopley, forma: kyvado velké buclaté, receptura: SvětloMoje setkání s ním je takové: 

    Na počátku byl jednoduchý.
A potom složitý. Zářivý zdroj, oslivě bílý,
    jak světlo nejdražšího a nejživějšího Opálu,
hrál barvami duhy,
    které byly skryté za oslivým světlem.

Neviditelné. A přesto jsoucí.

Na počátku je pocit jak z oslnivě bílého sněhu
 s mžitkami droboučkých,
    jiskřivě pestrých a barevně zářících Opálů.

Světlo. Světlo. Světlo.
    Jen světlo, pokoj vám.
Orgonit od Hopley, forma: koulička 6cm, receptura: SvětloDrahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

 Safír žlutý: Safír budí pocity nadšení, přitažlivosti. Dává moc naladit se a tvořit. Je odrudou korundu a ušlechtilým bratrem rubínu. Učí nás neztrácet hlavu, když nás přepadne hněv. Brzdí nedočkavost.V západní křesťanské mystice a gnostice je symbolem božské moudrosti a čistoty. Svatý Jeroným o něm pronesl, že zmírňuje hněv boží. Možná proto, že vibrace safíru povolávají Světlonoše, toho-který-přináší-světlo. Safír měl posilovat víru, měl očistit srdce a myšlenky. Čím zářivější byl drahokam, tím pevnější měla být víra. Safírovým klenotem byl podle tradice židovské ozdoben prsten krále Šalamouna.

Žlutý Safír míval velký význam ve věštírnách. Rozpouští smutek a nastoluje rovnováhu v citech. Dává smysl pro přiměřenost našich reakcí, schopnost kontrolovat sebe sama. Silně rozvíjí odpovědnost k vlastní autonomii (nezávislosti). Zbavuje vtíravých myšlenek. Rozpouští duchovní zmatek. Svému majiteli Safír přináší stěstí v obchodech - bohatství, prosperitu a výdělek. Pomáhá při právních procesech a jednáních. Působí proti zklamání.

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.


Brazilit je kámen itegrity - pomáhá držet celistvost duše. Odsekává připoutanost, závislost, vracející se myšlenky a uřknutí. Má dar proměňovat to, co si myslíme, že je osudem - umožňuje odhalení tajemství a otevírá možnost hlubokého pochopení svého životního příběhu. Máme tak možnost zažít a poznat mystičnost vlastního života a sílu svého vlastního příběhu! Brazilit souvisí s vlivy planety Uran, proto i jeho energie se projevuje rázně, překvapivě a revolučně. Na zemi Brazilit člověku dává sílu nezbytnou k poznání vlastních možností. A také moc udržet zdravé hranice, nenechat se využívat. Je to síla a moc, kterou máme mít na svým životem. Brazilit je talisman, který poníženému navrací hodnotu. Podporuje integritu lidské bytosti, naši disciplínu a nakonec i radost z toho, co ona sama dokáže rozeznat jako pravdivé a skutečné.


 
Brazilit, přírodní forma Citrínu.

Fluorit žlutý podporuje duševní rozvoj a osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, zamezuje manipulaci, zastavuje zoufalství a vztek. Osvobozuje z deprese. Uvádí vědomí + podvědomí + tělo člověka do vzájemného souladu. Umožňuje odstup a nadhled. V meditaci vhled a moudrost. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, zdravá řešení, osvobozující formulace. Pomáhá sebedůvěře a duševní koordinaci. (Fluorit vždy působí jako ochranné pole. Negativní energie se před ním stahují pryč. Je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů.)

 Opál, drahý bílý Opál - bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako vize a projevují se třeba jako umění. Opál obsahuje vodu. Tato " jezírka duhy" zrcadlí jasné zářivé barvy. Pozorovat hru barevných světélek v Opálu znamená vidět souhru křišťálu, vody a světla. Opál je talismanem pro návrat k pravdě, pro překonání různých mentálních omezení, kouzel a kleteb. Opál pomáhá nahlédnout za naše individuální hranice.

"Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil."