Dar Moudrosti, Ctnost Tolerance

Orgonit - Dar Moudrosti
DAR MOUDROSTI, Orgonitový talisman od Hopley

Kombinace kamenů: Safír, Sodalit, Adulár, Aquamarín


Téma: rovnováha logiky a intuice.


Afirmace, symbolika, poslání:
 

Je to, jako plout v oceánu moudrosti. Nejvíce štěstí k sobě přitahujete, když jste tolerantní a spravedlivá, nestranná a spolupracující. Nese vás ctnost Tolerance a kdykoli se na ni naladíte tím velkorysým a férovým způsobem, vesmír k vám posílá šťastné příležitosti a šance.
 
Intuice vám přináší okamžitý vhled. Vnuknutí k vám přichází pokaždé, když nějakou informaci potřebujete. Dostanete ji. Jakobyste tím dosáhla na nějakou vyšší inteligenci, která umožňuje spontánním a fascinujícím způsobem improvizovat. Tyto vhledy vám umožňují nacházet překvapivá řešení a osvobozovat sebe i druhé z různých těžkých situací.  

Hledáte rovnováhu, která spočívá na křídlech anděla. Univerzální rovnováhu, která se přirozeně obnovuje, tak jako hladina vody. Vyvažujete pozorně a s péčí, abyste nenarušila hodnoty těch, které milujete. A zároveň abyste zachovala svou volnost, svobodu volby a ten čerstvý pohled na svět.
 

Toužíte po volnosti, po radikální upřímnosti, po hře s otevřenými kartami. Toužíte zbavit svět i sebe všech manipulací, všech těch pochybných her. Nabízíte nestrannou spravedlnost každému, koho znáte.

 
Je vám dán Dar Moudrosti, ctnost Tolerance.
 


Orgonit - Dar Moudrosti - velká 12cm koule

Orgonit - Dar Moudrosti - velká 12cm koule
Drahé kameny v orgonitu:

Modrý Safír - symbol cti, duchovní pravdy a života věčného. Už od středověku je spojován s osobními kvalitami a s ctnostmi - symbol moudrosti, pravdy, upřímnosti, věrnosti. Průvodce a ochránce poutníků. Působí na 6.čakru, na intelektuální schopnosti. Je, svým významem, moudrostí podobnou oceánu - zahrnuje vše, a přestože vlny na hladině se mění, pod vlnami leží klid a poklady. Safír pomáhá soustředit se, zbavuje strachu, starostí, vin, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Pomáhá dosáhnout práva.

"Kdo zbavil by mne strastiplých vin?
Mou duši z břehu zvedl do výše?(...)"

Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje. Pomáhá pochopit čas, otevírá jasnozřivost. Přináší moudrost a mimořádnou inspiraci v náhlých vnuknutích. Podporuje intuici a citovost. Spojuje se s elementem vody, vodními znameními. Posilňuje ženskou stránku – přijetí a důvěru, otevřenost a přizpůsobivost, dosahování skrze postupné usměrňování, cyklický růst a obnovu. Nastoluje pokoj mysli, vyrovnanost. Podléhá vlivu měsíce, stejně jako příliv a odliv, proměnlivý jako hladina moře. Pomáhal jako talisman tišit starosti z nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště. Probouzí jemné a něžné projevy. Vnímavý a opatrný most k podvědomí. Pomáhá při přetížení a naopak mírní přílišné sebevědomí. Silný je při úplňku.

Sodalit - říká se, že tento z modrých kamenů má vibrace nejintenzivnější. Dává porozumění aktuálním stavům života, spojuje logiku s intuicí, posiluje koncentraci. Sodalit nás zachraňuje ze strachu a zmatku - je zdrojem naší síly, abychom v každé situaci zůstávali věrni sobě, životu, hodnotám. Zbavuje nás pocitů výčitek a vin. Vrací nás k rovnosti, kde jsme upřímní a spolehliví. Pomáhá nám odsunout prudký akutní hněv a počkat - abychom o pár chvil později dokázali prožít onu buddhovskou Moudrost podobnou zrcadlu.

Aquamarín (akvamarín), kámen mořských bohyní, krystalické zpodobení vody na zemi, esence vody. Síla ticha, síla klidu, síla čistoty. Představuje potenciál, který jsme ještě nerealizovali, všechny naše možnostia schopnosti, které můžeme rozvinout. Dokáže rozpustit staré sebeobranné naprogramování. Pomáhá najít odvahu k převzetí odpovědnosti za vlastní život. Podporuje vnímavost a jako studená sprcha probouzí smysly. Aquamarín pomáhá udržet proud mysli jasný, otevřený k inspiraci, která přichází. Navozuje relaxovaný stav čistoty a novosti. Poskytuje nám prostor pro myšlenky. Odplavuje překážky.


Na přání:

Orgonit - Dar Moudrosti - náušničky