Archanděl Michael


Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Michael


ARCHANDĚL MICHAEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Vítezství nad zlými silami
   
Kombinace kamenů: Opál, Chalcedon, Heliotrop, červený Japis

 

Afirmace, symbolika, poslání:

Archanděl Michael je velitelem nebeského vojska. Bývá zobrazován s mečem v rukách. Ostřím odsekává zlé vlivy, aby je svrhl do propasti a aby zlé vlivy nemohly škodit člověku, ani přítomným, ani tomu, co je jejich.

Tak ho voláme: "Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou. Ať (ti) to Bůh přikáže, pokorně prosíme! A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni zlé duchy, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekelné propasti. Amen."


Latinský text modlitby:
„Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen” 
Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.
 


Pro koho talisman je:

    - aby vás posílil v boji se zlem. Zlo je skutečné. Není to nic abstraktního. Bytost obdařená svědomím ho spolehlivě rozezná. Máte-li zlo porazit, potřebujete se řídit svědomím. Je vaším úkolem zachovat svou autonomii, důstojnost, lidskost a integritu. Potřebujete ochránit úctu k člověku a lásku k bližnímu. Ti, kteří se v modlitbě připojují k Archanděli Michaelovi, k veliteli nebeského vojska, v boji nejsou sami. A líbí se jim myšlenka, že jejich jméno je zapsáno v nebi.Drahé kameny použité v receptuře:

    Opál - drahý bílý Opál - umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

        "Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil."

    Chalcedon
je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

   
Heliotrop přemáhá chaos, nastoluje harmonický řád. Přisuzují se mu mystické a magické vlastnosti. Hematit a další železité sloučeníny tvoří tmavě červené skvrny v jinak zeleném Chalcedonu. Existuje legenda , která praví, že kapky krve ukřižovaného Krista dopadly na zelené kameny ležící pod křížem. Tento kámen dává sílu při emocionálním vyčerpání. Probouzí odvahu, zklidňuje obavy a nervozitu. Zahání zlé síly. Učí nás strategii, jak se vyhýbat nebezpečným situacím. Ve Feung Šui se používá při neshodách se sousedy (umístí se do západního sektoru v obydlí). Talisman napomáhá bezpečnému přizpůsobení se a postupné obnově sil. V léčitelství je spojován především s krví. Je talismanem odhodlání čelit i nebezpečným situacím a protivenstvím. Dává rozhodnost k okamžitému činu.

    Jaspis sjednocuje všechny aspekty života. Je vyjádřením pohostinnosti, nesobeckosti, dobrých vztahů. Jaspis dává spokojenost, optimismus, veselou mysl. Matka kamenů. Jaspis se považoval za kámen, který má vliv na ženské orgány - je to symbol porodu. Posilňuje tělo. Představuje proměnlivost, různorodost, změnu. Zlepšuje schopnost naslouchat bez posuzování a zkreslování.


Orgonitový talisman - Archanděl Michael.