SEZNAM - DRAHOKAMOVÉ RECEPTURY:


"Vědomí obklopené psychickými silami, které ho chrání a nesou,
ohrožují ho nebo klamou, to je pradávná zkušenost lidstva." C. G. Jung 
 

Orgonit do Hopley, forma: floral jednoduchý, receptura: Lao C

 
Podívejte se úplně doprava na tuto stránku. Je tam dlouhý seznam různých archetypů. Každý popsaný archetyp má svou drahokamovou recepturu. A protože jsou mé zákaznice ženy, skoro všechny archetypy jsou bohyně.


Tahle sbírka archetypů je pro mě velice cenná, protože téměř všechny kombinace kamenů jsem odhalila při psaní vašich nativních horoskopů. Bývá to skutečně tak, že za každým nativním horoskopem se skrývá síla tohoto charakteru. A když se opakují, když přichází znovu, jejich energetické pole sílí a roste.


Co jsou ty archetypy? Jsou mezi nimi přírodní síly a totemová zvířata (Vlk, Medvědice), jsou tu bohové Římanů a Galů (třeba Freya nebo Epona) a božstva východních náboženství (třeba Kwan-Yin a Bílá Tára), ale i další. Některé z nich mohou mít více jmen, protože se objevují v různých kulturách napříč časem. A o některých už vím, že jsou tu přítomné, ale ještě ke mě nepřišel někdo, s kým bych je mohla odhalit. A tak čekám na každý další horoskop.. je to vzrušující a úžasné, a vůbec nevím, kam až mě to zavede. Ale budete při tom.Orgonit od Hopley, forma: koule 6cm, receptura: Nathanael


Slovo "archetyp" znamená pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh. Náš nejstarší archetypální vzorec je starý nějakých 100.000 let. Archetypy se mohou stát zdrojem intenzivního i dlouhodobě působícího prožitku, který nás zasahuje na hlubší úrovni sdělení, jehož podstatu nemusíme být schopni racionálně vysvětlit. Někdy se archetypy dávají do souvislostí s vrozenými instinkty. Představují archaickou vrstvu vývoje lidského vědomí. V ní existují společné vzorce chápání skutečnosti, které vypovídají o psychickém fungování obrazivosti u všech příslušníků lidského druhu. (O archetypech dále na wikipedii.)

Orgonit od Hopley, forma: osmistěn, receptura: ConstantineDrahokamové receptury do vašich talismanů jsem sestavila s velikou péčí. Většina těchto receptur je odvozena z vašich osobních horoskopů (říká se jim nativní horoskopy). O svůj horoskop si můžete napsat, ráda ho pro vás sestavím.

Orgonit - srdíčka na přání, s kameny podle horoskopu..
Když pro vás píšu horoskop, spolu s jednotlivými planetami a aspekty se objevují i drahé kameny. Ty nakonec vytvoří energetický akord. Když se na takové seskupení kamenů a jejich symboliky dobře podíváte, spatříte archetyp - tam hluboko za těmi hvězdami je cosi úžasného, mocně inspirujícího, co nás přesahuje a zachraňuje. Za každým nativním horoskopem se skrývá bytost. Jdu až k ní.

Orgonitová koule 6 cm - Světlo.


Součástí horoskopů, které píšu, je i seznam drahých kamenů. Je to pomalá alchymistická práce. Drahé kameny souzní s konstelacemi nebeských těles nad námi, s našimi životními tématy a příběhy. 
 
Když se ruka dotýká drahého kamene, duše se dotýká hvězd.Pozn.: Moje orgonitové receptury všechny směřují k osobním hodnotám, k integritě osobnosti, k respektu a úctě k lidské bytosti. Přidávám ještě článek z února 2020:

Síla a moc dobrých vlastností

Čím naplnit talisman? Silou a mocí dobrých vlastností!

Kdybyste měli jmenovat deset podob dobra, deset ctností, které by to byly? Důvěra, štědrost, laskavost, trpělivost, odhodlání, poctivost, věrnost, odvaha, ochota... A co smysl pro humor? Určitě jich nebude jenom deset. Právě tady stojí za to zkusit najít (a hledat) tu svou podobu vlastního žebříčku osobních hodnot. Je to jedna z těch věcí, která z nás dělá právě nás.

Člověk vybavený většinou ctností bude s větší pravděpodobností šťastnější v soužití s ostatními. A oni s ním. Ctnosti lze naštěstí pěstovat, kultivovat. Ta část mozku, která se podílí na sociálních interakcích, je tvárná i v dospělosti – proto se člověk může naučit být (například) laskavějším. Následky se dříve nebo později objeví - štědrost vede k hojnosti, trpělivost ke kráse. Znamená to, že pokud se snažíme rozvíjet a posilovat v sobě určitou ctnost, můžeme počítat s odměnami, které jsou jejím následkem. Potřebujeme tedy být v souladu se záměrem. Přesně s tím nám pomáhají talismany -  máme ». Pak rosteme v tom správném směru, pomáháme sobě, dokonce i druhým, a budujeme svět, ve kterém nám spolu bude dobře.

Jak by těm dobrým vlastnostem odpovídaly drahokamové receptury, které tu už máme ve sbírce?  Archetyp a k němu dokonalá vlastnost, kterou rozvíjí? Seznam není úplný, ani přesný, na to je příliš brzy - zatím mi to trvalo 10 let práce na vašich horoskopech a talismanech. (Tohle se opravdu nenarodilo přes noc.) Ale asi by to mohlo být nějak takto:

Milosrdenství - Kwan-Yin
Neohroženost  - Durga
Tolerance - Dar Moudrosti
Oddanost, jednota - Marie (Modrá Sasanka)
Moudrost - Sarasvatí (Mateřská bohyně, bohyně moudrosti a učení)
Mír - Klenot Diplomacie
Svědomí - Constantine
Hrdinství - Horus
Důvěra - Epona
Odpuštění - Chamuel
Tvořivost - Jaro (Ištar)
Jasnost - Duhová Luna
Štědrost/Hojnost - Lakšmí
Svoboda - Lungta
Harmonie - Harmonie (Soulad, Congruentia)
Porozumění: Jednorožec
Píle - Apis Melifera
Ochranné aktivity: Nathanael, Lucifer, Michael, Zelená Tára 
Léčení - Rafael
Provázení - Gabriel
Terapie, léčení duše - Cheiron
Pokoj - Světlo
Přeměna - Lotos
Vize - Vize
Čas, požehnaný čas - Porta Coeli
Božství - Ona, první bohyně
Láska - Freya
Život - Shining Shanti
Zasvěcení, iniciace, duchovní probuzení - Kadyn
Manifestace - Metatron
Obnova, znovuzrození - Phoenix
Transcedence - Médium 


Poskládali byste to jinak?
Které byste si vybrali jako nejdůležitejší pro vás?

Napište mi e-mailem na:

pamawangmo@gmail.com