Šamanův Průvodce


Orgonit v podobě ptáčka.
ŠAMANŮV PRŮVODCE, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Spirituální identita, duchovní svět

Kombinace kamenů: Opál, Gagát, Ametyst, Černý vločkový Obsidián Afirmace, symbolika, poslání:


Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Je ale duchovní svět "tam uvnitř" nebo "tam venku"? Nebo je to tak, že duchovní svět, se všemi úrovněmi posvátných zkušeností, je vlastně všude kolem a my jsme jeho součástí? Je svět živý? Je zdravý? Je krásný?

Nelekli jste se právě?

Takový svět by byl totiž skutečně sám o sobě velice mocný a vědomý. 
(A on je. Proto se, ze strachu, pokoušíme "stát mimo něj".)

Šamanův průvodce se vás nejdřív zeptá, jaký je tedy váš svět. ("Svět, však víte: ekologický katastrofy, ekonomický katastrofy, Trump...") Možná mu začnete vyprávět, čeho máte dostatek a čeho máte nedostatek. Je tu dost bezpečí? Zdraví? Lásky? Možností? Peněz?

Upřímná odpověď říká dost o tom, jaký je váš postoj k životu - ale taky říká, z čeho vlastně máte strach. Pravdou je, že tento strach vás ovládá, když hledáte své smysluplné místo ve světě. Co kdybychom to udělali jinak? Začněme tím, že svět už v pořádku je. Je smysluplný. My už jsme v něm, jsme jeho součástí. Takže v základu jsme my správně. Sami se sebou si tedy nemusíme dělat tolik starostí. A dál?

"Potřebujeme se naladit na teď", napovídá Šamanův Průvodce dál: "a potřebujeme probouzet svůj zájem a ochotu být v přítomnosti. Dívat se a všímat si. Být v kontaktu s realitou, být v kontaktu sám se sebou. Být živý ve světě, který je živý. Protože ten svět má význam a smysl a všechny posvátné úrovně, které potřebujeme. Spiritualita je nedílnou součástí lidské psychiky - k čemu jinému bychom ji měli, než ke kontaktu s takovým úžasným světem? Pokud svou vlastní spirituální stránku přijmeme, osvícení je prý už jen otázkou pozornosti." 

Cestování do vlastního nitra může mít veškerou podobnost s cestováním po světě – obojí je vzrušující, je čerstvé, je dobrodružné. To, jak ho vnímáme, záleží na tom, jak k téhle praxi sebeobjevování vlastně přistupujeme. Jak moc se cítíme být ve spojení s univerzem - jak velký, magický a smysluplný svět vlastně dokážeme přijmout. Tak vnímáme svou spirituální identitu. 

Je to dobrodružství, protože počasí i krajina i jeho další obyvatelé se před námi odhalují přesně jako při pěší pouti někam za obzor, kam nevidíme. Ale pokud tam půjdeme, budete mít čím dál lepší přehled o tom, co je pro vás důležité, a proč je to důležité, a jak toho dosáhnout.Popis drahých kamenů:

Gagát - prastaré dřevo, kámen podobný Jantaru. Tělo obrovitého magického černého stromu: zdroje síly, zdroje nejrůznějších sil. Iniciace a zasvěcení. Bezpečná rychlá cesta. Odstup a nadhled. Neulpívání na zbytečnostech. Talisman pro správné projití zkouškami. Spojení se se silou universa, s přírodními silami.

Opál, drahý bílý Opál - bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako vize a projevují se třeba jako umění. Opál obsahuje vodu. Tato " jezírka duhy" zrcadlí jasné zářivé barvy. Pozorovat hru barevných světélek v Opálu znamená vidět souhru křišťálu, vody a světla. Opál je talismanem pro návrat k pravdě, pro překonání různých mentálních omezení, kouzel a kleteb. Opál pomáhá nahlédnout za naše individuální hranice.

Obsidián - ostrý sopečný kámen, schopný přetnout v okamžiku negativitu, která je tvořena zlostí, záští nebo závistí lidí ve vašem okolí. Zvuk obsidiánu je jako hlasité tlesknutí a zvuk „Pe!”. Jako když náhle praskne skleněná nádoba a prostor uvnitř a venku se smísí. Obsidián souvisí s věštěním, umožňuje předvídat a díky předtuše odvrátit hrozící nebezpečí. Obsidián zbavuje pout. Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Obsidián černý jako neproniknutelná noc symbolizuje sebeovládání a odolnost. Obsidián je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. V dobrých rukou přináší šťastné okolnosti a plní přání.

Ametyst napomáhá žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy před zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Pomáhá prý při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu, abychom byli v pokoji, v bezpečí a celiství.