Šamanův PrůvodceŠAMANŮV PRŮVODCE, orgonitový talisman od Hopley

 

Téma: Mindfullness


Kombinace kamenů: Opál, Ametyst, Černý vločkový Obsidián 


Afirmace, symbolika, poslání:

Cestování do vlastního nitra může mít veškerou podobnost s cestováním po světě – je vzrušující, je čerstvé, je dobrodružné. To, jak ho vnímáme, záleží na tom, jak k téhle praxi sebeobjevování vlastně přistupujeme. Jak přistupujeme k sobě. Jak v tomhle rámci nahlížíme na svou identitu. 

Naším hlavním cílem je naučit se být se sebou. A neexistuje k tomu jediná jiná cesta, žádný jiný způsob, než: meditace. Jen tak si dokážeme všimnout sami sebe. Ale jak se to můžeme naučit, když pořád utíkáme ven?

Šamanův Průvodce nám umožňuje naladění, probouzí zájem a ochotu vstupovat do toho celostního, holotropního stavu vědomí. Provází nás k prahu meditace, do alfa vln, kam se přeladí mozek ve chvíli, kdy se může soustředit a přitom nebýt rušen. Osvícení je prý otázkou pozornosti. 

Šamanův Průvodce je se svými Opály, Ametysty a Obsidiány vaším ochráncem na úrovni Intuice, Telepatie, Jasnozřivosti, Umění a Snu. To je ta oblast, kam nás zve a kde je doma. Chce, abychom se cítili jako doma. Teda ne "jako", ale opravdu doma. Říká: "Nechej se překvapovat teď, a taky den za dnem, a přistupuj sám k sobě přiměřeně a odvážně. Zachovej rovnost. Spočívej v sobě a nabídni ostatním spolupráci." Šamanův Průvodce vám totiž zprostředkuje zkušenost nadbytku - budete cítit vnitřní radost a budete chtít tu radost sdílet.

Šamanův Průvodce umožňuje zjednodušení. S pozorností k sobě (uvnitř) vneseme časem více transparentnosti a jednoduchosti na tu vnější úroveň (tu, kde se denně běžně potkáváme s druhými). Uvidíte, jak dobře vám přitom je. Budete mít lepší přehled o tom, co je pro vás důležité, a proč je to důležité, a jak toho dosáhnout.


Popis drahých kamenů v receptuře:

Opál - drahý bílý Opál - umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.


Obsidián - ostrý sopečný kámen, schopný přetnout v okamžiku negativitu, která je tvořena zlostí, záští nebo závistí lidí ve vašem okolí. Zvuk obsidiánu je jako hlasité tlesknutí a zvuk „Pe!”. Jako když náhle praskne skleněná nádoba a prostor uvnitř a venku se smísí. Obsidián souvisí s věštěním, umožňuje předvídat a díky předtuše odvrátit hrozící nebezpečí. Obsidián zbavuje pout. Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Obsidián černý jako neproniknutelná noc symbolizuje sebeovládání a odolnost. Obsidián je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. V dobrých rukou přináší šťastné okolnosti a plní přání.


Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...