Archanděl Nathanael


Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Nathanael


ARCHANDĚL NATHANAEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství neohroženosti, úleva v bezpečí

Kombinace kamenů: Fluorit, Ametyst, Granát, Chalkopyrit 


Afirmace, symbolika, poslání:


Nebeský Štít. Mocný energetický ochránce. Vhodný pro terapeuty, léčitele, senzibily a všechny ostatní, které může inspirovat svou energií. Je ochranou těla i mysli; je schopností správně zvolit a optimálně reagovat; je vůlí k životu a energií těla; je symbolem pomoci shůry, vyslyšenou modlitbou. Přivádí nás k řešení beze ztrát.

Nathanael vám předává nebeský štít a spolu s ním tajemství neohroženosti. Možná patříte mezi terapeuty, léčitele, senzibily a nebo ty, kteří pracují s energiemi. Cítíte potřebu ochránit svou energii a svou práci, která často bývá službou. Vaše aktivita zachraňuje, hojí a léčí. Rozvíjíte svou důvěru v požehnání, které skrze vás sestupuje. Jste prostředníkem mezi univerzálními silami a tím, kdo si přichází pro pomoc. Cítíte, že pokoj a vhled jednoho člověka se přenáší na druhé a pomáhá uzdravovat celý systém.

 A bude platit, že do čeho se pustíme, na co sáhneme, co budeme chtít realizovat, to se bude dařit. Stane se, že životním štěstím budeme my samy. A každá šťastná situace a okolnost a šance bude opravdu jen výsledkem toho, že jsme se zbavily té základní nejistoty - protože máme plán. Štěstí se totiž manifestuje tam, kde zmizel strach.


Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.

 
 Drahé kameny použité v receptuře Nathanael:Ametyst
napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.


Granát
je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.

 
Chalkopyrit je kámen pro senzibily, proutkaře a léčitele - silně u nich zvyšuje vnímavost a schopnosti. Ochraňuje je před nežádoucím vydáváním vlastní energie. Předává sílu a ve spojení s Ametystem přináší vnuknutí. Ve spojení s Fuchsitem uvolňuje energetické blokády. Ve spojení s Fluoritem má silnou ochrannou moc. Výborně doplňuje působení mnoha ostatních kamenů, vždy aby poskytl ochranu, umožnil tok energie, pomáhal. Přítomným umožnňuje naladění, aby se cítili v bezpečí a aby nebyli rušeni ve své práci.
 
 
Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč.