Archanděl Nathanael

ARCHANDĚL NATHANAEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství neohroženosti

Kombinace kamenů: Fluorit, Ametyst, Granát, Chalkopyrit 

Afirmace, symbolika, poslání:

Nebeský Štít. Je ochranou těla i mysli (Fluorit); je schopností správně zvolit a optimálně reagovat (Chalkopyrit); je vůlí k životu a energií těla (Granáty); je symbolem pomoci shůry, vyslyšenou modlitbou (Ametyst). Přivádí nás k řešení a ochraňuje před ztrátami.


 Možná patříte mezi terapeuty, léčitele, senzibily a nebo ty, kteří pracují s energiemi. Cítíte potřebu ochránit svou energii a svou práci, která často bývá službou. Vaše aktivita zachraňuje, hojí a léčí. Rozvíjíte svou důvěru v požehnání, které skrze vás sestupuje. Jste prostředníkem mezi univerzálními silami a tím, kdo si přichází pro pomoc. Cítíte, že váš pokoj a vhled se přenáší na druhé a pomáhá uzdravovat celý systém.

Nathanael nese tajemství neohroženosti. Jste stateční v každé situaci, čelíte protivenství, dosáhnete věcí tam, kde by to jiní vzdali, kam by se jiní neodvážili.  Do čeho se pustíme, na co sáhneme, co budeme chtít realizovat, to se bude dařit. 

Naučíme-li se takto žít a stane-li se to dobrým stylem našeho bytí, stane se, že životním štěstím budeme my sami. A každá dobrá situace a okolnost bude opravdu jen výsledkem toho, že jsme se zbavili té základní nejistoty, totiž čemu sloužíme a za co má smysl bojovat (a ráno vstát z postele). Jasný plán. Plane v nás Sol Invictus, neporazitelné slunce. Štěstí se manifestuje tam, kde byl překonán strach.


Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Nathanael

Drahé kameny použité v receptuře:

Ametyst - existuje základní pocit jednoty, který nám umožňuje cítit se ve spojení. Jeho hlasem je svědomí. Jsme-li s tímto v souladu, přejeme si nacházet svou úlohu v životě, naplnit své poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Ametyst napomáhá naší proměně v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá nám vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku. Abychom přebývali v harmonii a v jednotě, v pokoji, v bezpečí.

Granát
je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.

Chalkopyrit
je kámen pro senzibily, proutkaře a léčitele - silně u nich zvyšuje vnímavost a schopnosti. Ochraňuje je před nežádoucím vydáváním vlastní energie. Předává sílu a ve spojení s Ametystem přináší vnuknutí. Ve spojení s Fuchsitem uvolňuje energetické blokády. Ve spojení s Fluoritem má silnou ochrannou moc. Výborně doplňuje působení mnoha ostatních kamenů, vždy aby poskytl ochranu, umožnil tok energie, pomáhal. Přítomným umožňuje naladění, aby se cítili v bezpečí a aby nebyli rušeni ve své práci.

Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč.


Upraveno 04.05.2022 17:10