Ona


ONA, orgonitový talisman od Hopley

Téma:
První archetyp, první bohyně, Ona.

Kombinace kamenů: Girasol a Opál, bílé Křemeny, bílý Nefrit,
Selenit a Adulár, Pazourek a červené Granáty, (Perleť)


 Afirmace, symbolika, poslání:

Chceme se teď vydat po mateřské linii zpátky, až k té první  matce. Mitochondriální DNA si předáváme jen my ženy, po generace, z matky na dceru... od začátku. Ale není to „to všechno”, že? Ta energie jde do hloubky, kde už vůbec nic z toho, co my, moderní lidé známe, neplatí. Je to něco tak původního, že to nelze racionálně uchopit. Je to těsně za říší zvířat, sotva na prahu Člověka.

Ke snícímu zvířeti, samici, sestoupila první Bohyně. Ona.Vstoupila jí do snu a do vědomí jako archetyp. A první archetyp tím procitl v duši člověka. A další den tak světlo světa spatřily první lidské bytosti. První lidské bytosti se dívaly na svět očima Matky. Jsme Její Dcery.

Ona je ještě němá, nemá rozvinutou řeč, nemá ani jméno. Je to prostě "Ona". Ona je tím, co probudilo v lidech Sebe-uvědomění. (Otec pak probudi Svědomí). Ona nikdy nevyšla z jeskyně, přebývá uvnitř jak pazourková pecka v křídové hornině. Když chce vidět, jak je krásná, podívá se na své dcery. Vidí krásu svých dcer a v nich - sebe samu. V každé ženě přebývá.

Popis drahých kamenů v receptuře:


Girasol je kamenem intuitivního vědomí, vibrace souzní s pravou mozkovou hemisféru. Girasol nezná strach a nezná ani čas. Hovoří hudbou, symboly a barvami. Souvisí se změněnými stavy vědomí a s dětstvím (malé děti žijí většinu času pravou mozkovou hemisférou). Girasol navozuje spočívání v tomto abstraktním, bezčasém stavu. Dotýká se intuitivních sil. Pomáhá nám tak objevit sebe sama a (alespoň na chvíli) přeladit z vězení světa, které tvoří počty, slova, detily, čas a strach. Girasol probouzí schopnost rozpoznat mezi tím, co změnit můžeme a co změnit nelze. Obecně platný princip života neohneme, prostě nehneme. Pořád ale ještě můžeme překvapit! Tím, že přestaneme řešit neřešitelné, získáváme sílu řešit to, co pod naším vlivem je. Girasol je vynořením se z minulosti a strachů - k bezpečnému a hravému bezčasí. Pozn..: Girasol je přirozený přechod mezi opálem a křišťálem. Girasol je prastarý opál, který již ztratil tolik vody, že se pomalu stává křišťálem. Stojí na pomezí obou kamenů. Obsahuje vodu. Je to mléčně bílý, poloprůhledný kámen s hedvábným leskem.

Opál umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda,
Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Ve vodním živlu tento
kámen září drahými barvami, ale ve skutečnosti je ohnivým
plamenem pravdy. Probouzí spravedlnost. Překračuje hranice
mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše
individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství
sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize
a projevují se jakoUmění.

Bílý Křemen je symbolicky sníh, sníh tající ve vodopád svěžího
času - pod ním se zem probudí, ožije, obnoví v jaro. Uvádí se, že
odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, že čistí
geopatogenní zóny. Působí proti bolehlavu, posiluje koncentraci
při meditaci či modlitbě. Dává osvěžení podobně jako semenný
zvuk (mantra) "Ti! Ti! Ti!" - snad je to ekvivalentem kapiček z
tajícího sněhu.

Bílý Nefrit - něžné je ušlechtilé. Neviděné je stále přítomné. Jako
Měsíc, který nastavuje svou tvář Slunci. Je to úplněk při zatmění.
Je to schopnost najít správný okamžik, místo, myšlenku či esenci
pro osvícení, schopnost proběhnout správně labyrintem na první
pokus, dar intuice, která osvobozuje ale zároveň obdarovává.

Čínské přísloví praví: „Zlato je drahé, ale Nefrit má nedocenitelnou
cenu.“ Jinými slovy – zlato rovná se bohatství, ale nefrit ztělesňuje
něco, co vším tím zlatem a penězi koupit nelze. V nejstarším
čínském slovníku je výraz „Šuo Wen Ťie C'", který znamená:
„Nefrit, nejkrásnější ze všech kamenů, ztělesňuje pět ctností.“
Těmi pěti ctnostmi je míněna moudrost, spravedlnost,
milosrdenství, skromnost a odvaha.


Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje.
Pomáhá pochopit čas, otevírá jasnozřivost. Přináší moudrost a
mimořádnou inspiraci v náhlých vnuknutích. Podporuje intuici a
citovost, ale ne racionalitu. Není vhodný při sebeklamu. Spojuje se
s elementem vody, vodními znameními. Posilňuje ženskou
stránku – akceptaci, přizpůsobivost, dosahování skrze postupné
usměrňování. Nastoluje pokoj mysli, vyrovnanost, podporuje
telepatii. Chrání na cestách a podléhá vlivu měsíce, stejně jako
příliv a odliv, hladina moře. Pomáhal jako talisman tišit starosti z
nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště,
probouzí jemné a něžné projevy, posiluje paměť. Pomáhá při
přetížení a naopak mírní přílišné sebevědomí. Silný je při úplňku.

Selenit, pojmenován po Seléne, řecké bohyni měsíce. Selenit je
sádrovec, jeho čirá a vláknitá odrůda. Probouzí telepatii,
komunikaci s duchovními průvodci. Může vás přivést k vašemu
totemovému zvířeti. Vyrovnává hladiny energie, zjemňuje vibrace,
působí jako síto. Rozpouští averzi a odpor - když se cítíme
odmítnutí a neocenění, napovídá jak přijmout své úkoly a udržet si
ochotu. Selenit je ono přizpůsobivé, přístupné přijetí. Je to vědomý
stav, v němž dokážete zvrátit napadení a znepokojení nevědomé
a spící noci. Selenit je dbělé oko s vlídným pohledem.

Pazourek je odrůdou Chalcedonu, v dávných dobách byl dárcem
ohně (údery pazourku a pyritu lze snadno vykřesat záplavu jisker)
a také dárcem skvělých ostrých nástrojů. Dobroděj, Prométeus.
Tajemství snadnějšího a příjemnějšího života. Zvláštní technikou
vyrobené nástroje nebo zbraně překonávaly po všech stránkách
nástroje ostatní, i z jiných kamenů vyrobené. Pazourek, stejně
jako Chalcedon, je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné
pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru
moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k
vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu.
Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem,
lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a
rozumět zvukůmsvěta.

Granát je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a
vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat
dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty,
naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků
až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před
nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás.
V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas
reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství
energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí
života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.