Archanděl Sandalfon


Sandalfon dokáže přeměnit přání na tóny, na esenciální zvuky, na mantry. To jsou zvuky platné tady i ve vyšších světech. Což je důvod, proč ne všechna lidská přání mohou být modlitbami a proč jenom vznešená přání je možné převést do tónů a manter. Sandalfon se chodí ptát lidí na jejich modlitby.

Píše se o něm, že byl prorokem Eliášem a andělem se teprve stal. Pán ho přiřadil k archandělům, aby ho odměnil za dobrou práci na zemi a umožnil jeho aktivitě pokračovat. Jeho hlava dosahuje nebes, a tak se mu říká vysoký anděl. Přináší naše modlitby k Bohu a zpět odpovědi.


Prostor světa je plný hlubokých a nevyslovených přání. Uvolněte se. A přejte si! Zasejte do prostoru všechna přání, co máte. Protože svět září jako čistá bílá A4 právě teď - to Archanděl Sandalfon naslouchá. Nechtějte vědět předem jak, kdy, nebo co z toho, co si tolik přejete, vyklíčí. To je tajemství. Vaše modlitby jsou doručeny v pořádku na správné místo. Dostanete znamení, že někdo věnoval pozornost tomu, co jste vytvořili. Přijde to k vám způsobem, který nebudete očekávat. Ale budete mít jistotu, odkud to přišlo.

Jaká je jeho drahokamová receptura? Z nějakého důvodu to vypadá, že je shodná s touto: Kwan-Yin.