Apis Melifera


APIS MELIFERA (Včela medonosná), Orgonitový talisman od Hopley

Drahokamová receptura:
Citrín, zlatý Topaz, Tygří Oko, Pyrit a Jantar

Téma: Poklad, který léčí všechny pochybnosti.
Afirmace, poslání, symbolika:


Tolik práce...stačím na to? Dá se to vůbec zvládnout? Pravda je, že každý má svůj úkol, který musí zvládnout - vlastními silami a jen s tím, co má k dispozici. A své nápady převést do činů, protože na „coby kdyby” se nehraje. Pokud nektar zůstane v květech, nevznikne žádný med.Proto nedovolte, aby vás pochybnosti paralyzovaly. Na všem, co děláte, záleží! Úplně na všem. A pokud na všem, co děláte, záleží, pak záleží na vašem celém životě. A to znamená, že váš život je smysluplný. Tohle je velké tajemství o moci, kterou máme nad svým osudem.

Přijměte proto výzvy života a buďte ochotni být v souladu s velikostí potenciálu, který jste dostali. Který vám byl dán a nikomu jinému. Vážíte-li si skutečně svých schopností, tak je používáte. Tím přitahujete hojnost do svého života i šťastné okolnosti a příležitosti. Naučili jste se ovládat svou schopnost tvořit. A něco shůry vám pomáhá a chrání vás zvláštní milosrdenství. Proměňujete svět svojí aktivitou, naplňujete zlatý poklad - přibývá  po kapkách, přibývá s každým mávnutím křídel.

Svou aktivitou inspirujete všechny kolem sebe, probouzíte optimismus a důvěru. A pokud tuto moc projevíte nesobeckým způsobem, získáte náklonnost lidí i naplnění v lásce. Nalezli jste to štěstí, které má roj včel ve svém úlu. Nemuseli jste za ním nikam chodit, je totiž tam, odkud pocházíte. Přebývá na místě, kde jste doma. Včela se vždy vrací ke svému zlatému úlu a její med je lékem na všechny pochyby. Nic není příliš malé na to, aby to mohlo být šťastné :)Drahé kameny:
Citrín je šťastný a štědrý a plný lehkosti a třpytu. Inspiruje prosperitu, dosažené odměny, bohatství a úspěch. Zajišťuje příjemný spánek, předává teplo, energizuje auru. Má schopnost zvyšovat tvůrčí schopnosti. Podporuje duševní vědomí a zavčas svého majitele varuje před nebezpečím. Pod jeho vládou je čakra solar plexus, aktivuje však i činnost korunní čakry. Navozuje stavy nadosobní radosti, je symbolem hojnosti, plnosti, dosažených věcí. Citrín je také vhodný talisman pro urovnání vztahů a sporů v rodině či skupině. Napomáhá rozuzlení těžkostí a napravení omylů v komunikaci. Mírní přecitlivělost. Rozpouští strach ze ztráty a navrací smělou sebejistotu.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.

Tygří Oko je výrazně ochranný kámen. Inspiruje k odvaze, síle a akci. S tygřím okem můžete každou překážku vnímat jako výzvu a zkoušku. Jako talisman je užíván proti všem formám protivenství, jež mají být překonána. Je kamenem vůle. Má hřejivé vibrace, podporuje tok energie v těle a dodává sílu. Pomáhá k dosažení samostatnosti, autonomie. Vede k poznání vlastní hodnoty. Přemáhá depresivní stavy. Otevírá šanci radovat se z vlastní síly a schopností.

Topaz zlatý je plamínkem na dlani archanděla Gabriela, který přichází v těžkých chvílích ze tmy. Zlatý topaz je slzou světla na počátku a konci života. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

Jantar je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.