Archanděl Metatron


Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Metatron


ARCHANDĚL METATRON, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství možného

Kombinace kamenů: Rubín, Rubelit, Turmalíny, Černý Turmalín, Galenit

 


Afirmace, symbolika, poslání:


Metatron. Hlas, který plane. Předává vám tajemství možného. S tímto archandělem povstávají ohnivé energie, které rozhořívají v člověku nový plamen: dokonalejší a schopný změn

Potřebujete dost odvahy na to, abyste dokázali být v přítomnosti a potřebujete dost síly na to, abyste tu přítomnost dokázali měnit - tím, že budete dělat něco jinak. Celou tu dobu, kdy budete pracovat na změně, přijímat rozhodnutí a dělat věci jinak, musíte být v přítomnosti. Archanděl vám k tomu propůjčí své plameny. Změna je totiž obtížná. Velká změna je velice těžká. Změna obvykle není příjemná, rychlá, ani bez chyb. 

Pokud proti vám stojí strach a nepohodlí - spalte je. Pokud vás korumpuje iluze pohodlí, iluze toho, že to "ještě takhle funguje" a že to "stačí" - spalte tyhle iluze. Potřebujete spálit překážky tam, kde jsou.

Klíčem je, že můžete. Můžete se rozejít. Můžete se přestěhovat. Můžete dát výpověď a najít si jinou práci. Můžete si pořídit nový koníček a nové přátele. Můžete přestat koukat na televizi. Můžete začít nový sport. Metatron říká: MŮŽETE!


Pravidla změny:

1. Změny nelze dosáhnout útěkem před skutečností. Postavte se realitě, která vám už nesvědčí.

2. Změnu jde udělat jen v přítomnosti. 

3. Změna se nepřijímá, změnu sami provádíte.

4. Změna není možná bez změny. Nelze pokračovat jako dosud.

5. Změna na vnější úrovni vám přinese změnu vnitřní. Pokud změníte realitu svého života, změní se automaticky i vaše prožívání. A je to daleko účinnější a snazší, než pokoušet o opak! (Je snazší najít si práci s fajn kolektivem, než pracovat mezi psychopaty a snažit se tam meditovat.)


A co se stane, když změnu provedete? Stane se to, že už si nebudete muset nalhávat, že "to takhle stačí". Budete žít dobrý život. A pokud do vašeho života vstoupí utrpení (protože tomu není možné se vyhnout), pak nebude zažívat jen bolest. Je totiž pravda, že ten, kdo dokáže svůj život měnit, dal změně význam a hodnotu a cenu. Vnímá život jako smysluplný!


Spatřit Metatrona lze ve snu nebo ve vizi. Jsou to jasné zářivé plameny, které se rozlehléhají v prostoru jako zvuk a burácí jako hlas ohně. Je to velice příznivé znamení.,Metatron je hlas Boží: "Všechno je možné."

    Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.

 

 
 

Drahé kameny Metatronovy:

    Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.

    Rubelit je červený turmalín, kámen, jež umožňuje pochopení sebe sama i druhých. Probouzí Sebejistotu, v níž jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Probouzí naši ochotu zachovat se i ve stresujících situacích přiměřeně. Povzbuzuje nás přijmout takovou volbu, jejíž výsledkem je zachování bezpečí, spolehlivosti. Pro zachování sebedůvěry je potřeba jednat nezávisle a udržet si nadhled nad rozčilujícími situacemi. Stejně jako černý Turmalín, je i Rubelit výrazem soustředěnosti a koncentrace. Je jako překrásný rudý východ slunce nad duší. Probouzí vědomí smysluplnosti, oslavuje svobodu mysli.

    Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.

    Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

    Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.Orgonit od Hopley - talisman Metatron.