Lotos, cesta proměnyLOTOS
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Lapis lazuli, (diamantový prach),
Brazilit, Růženín a zelený Kalcit


Téma: Cesta Proměny
Afirmace, Symbolika, poslání:


Lotosový květ je posvátným symbolem nejen v buddhismu, kde představuje cestu života a jeho proměny. Vyrůstá z bahna, směřuje vzhůru kalnou vodou, aby se nakonec, čistý a dokonalý, objevil na hladině.

Poupě lotosu se vždycky rozvine v lotos, nic jiného z něj být nemůže. Vždycky lotos bylo. Poupě představuje potenciál. Dlouhý stonek symbolizuje dlouhou cestu a také učení, které povznáší mysl z chaosu, z nevědomosti, ze všech rušivých a bolestných stavů. Rozvinutý květ lotosu na hladině představuje mír, pokoj, osovobození, osvícení.

I vy jste jako poupě lotosu. Vydána na milost a nemilost svému okolí a vnějším podmínkám. Pohybujete se životem intuicí, vcítěním se a vnímáním. Proměňujete se, jakobyste se pokoušela akceptovat sebe samu. Pravdu, kterou cítíte, nevnímáte rozumem. Ta pravda se zjevuje tím, co se kolem vás děje, co se ve vás samé děje. To je pravda, kterou nelze popřít, nelze ji přikrášlit a nemá smysl si s ní dělat nějaké starosti navíc. Je to pravda tak kalná, jak jen může být. Přiznejte si to. Není to vaše chyba. Je to jen voda. Tak dokážete žít s paradoxem i s tajemstvím, je-li potřeba. Dokážete se vzdát všeho, co nepotřebujete pro svůj vývoj. Vezmete si cokoli, co pro svůj vývoj potřebujete. Nevzdorujete realitě - opíráte se o ni. Nikdo a nic vám nedokáže zabránit v tom, abyste byla sama sebou - tak neuchopitelná v těch kalných vodách jste.

Cesta proměny se děje nepozorovatelným, každodenním růstem. Poupě ve vodě míří vzhůru, sílí a stoupá. A celá nashromážděná moudrost se sjednotí v okamžiku, kdy se květ otevře. Jeho krása je krása zrozená z bolesti - a bolest je přeměněná milosrdenstvím. Milosrdenství je to, co zbude. A žádná dříve prožitá bolest už nebude mít pro vás váhu, stejně jako ta voda nebude mít váhu, protože ten květ se vznáší nad ní - na hladině. A ta je už napořád. (Proto je také lotos symbolem znovuzrození i zároveň nesmrtelnosti. Z této úrovně už nelze spadnout.)

Pozn.: V buddhismu existují buddhovské rodiny, jednou z nich je rodina lotosu a hlavním ženským bódhisattvou lotosové rodiny je Bílá Tára. Znakem tohoto božstva je šestnácti plátkový lotos, který symbolizuje dokonalost všech jejích vlastností a její podobu šestnáctileté dívky. Obvykle mívá dvě nebo sedm očí. Pokud jich má sedm, pak má oko uprostřed čela a po jednom oku na každé dlani a chodidlu. Tak vše vidí a je kdykoliv připravena pomoci cítícím bytostem. 

Drahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

Lapis Lazuli, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen toho, co je posvátné a skryté. Díky přirozenému obsahu Pyritu působí kámen jako energetický štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Kámen rozhodnosti.

Brazilit pomáhá držet celistvost duše. Má dar proměňovat. Pomáhá dosáhnout nadpřirozených věcí, souvisí s mystickými vlivy planety Uran. Člověku pomáhá poznat a udržet hranice, kde začíná on sám a kde ostatní (předchází psychickému obtěžování). Probouzí emocionální sílu a radost z poznávání sebe sama.

Růženín - talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit a přesto konejší bolest srdce. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Můžeme opustit bolestivé vztahové téma, přijmout a zároveň pustit bolest. Odmítnout zdvořile to, co nám škodí. A sami neškodit. Narovnat se, nadechnout, připomenout si Kým chceme být. Pokud chceme prožívat lásku, musíme ji sami vyjadřovat. Naladit se na to, co nám dává dobrý pocit ze sebe a ze života. Vrátit se mezi lidi. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví. Otevřít srdce a přestat se bát.

Kalcit zelený umožňuje naladění na sebe sama. Jeho energie je chladivá, ženská, Venušina. Je jako živá voda. Osvěžuje duševní schopnosti, paměť, soustředění. Pomáhá vyrůst, poučit se, změnit názor. Přináší uvolnění, spočinutí, regeneraci. Zve nás k odpočinku. Je klenotem potěšení, je kontaktem s vlastními emocemi, je radostí z vnímání sebe sama. Navrací ztracenou hodnotu. Potvrzuje naši potřebu být sám se sebou v harmonii, stejně tak jako být v harmonii s okolím.

    "Pln života nacházím Potěšení."