Médium

Orgonit od Hopley, forma: koule 13cm, receptura: Médium
MÉDIUM
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů: Rubín, Zoist, Smaragd, Pyrit, Fluorit, GagátTéma: pro bezpečný vztah "s tím vyšším", transcendence.Afirmace, Symbolika, poslání:

Jakoby vás mělo čekat nějaké dobrodružství spirituálního charakteru. Jenže tohle dobrodružství se (a to je matoucí) zásadně liší od nabídky duchovního supermarketu, který slibuje 1. silné a 2. pozitivní a 3. zážitky. To, co se vám děje, je ale jemné a nedá se to naplánovat nebo koupit. Přichází to k vám samo od sebe, jako černá (a trochu strašidelná) kočka, která vás chce adoptovat. Přichází si to ve snech, ve vnuknutích, v úplně běžných situacích - kdy jakoby se najednou rozhrnuly mraky a všechny barvy ožily ve světle a vy cítíte a víte. A taky ty sny - povídáte si s mrtvým dědečkem a v prostoru mezi vámi se materializuje překrásná lebka slepená ze zlata a pestrých drahokamů. Něco z toho proniká ven, do světa tady. Přes vás. Jakoby se to odehrávalo na hraně možného.
"Co se děje? Je to nějaká zkouška odvahy? Nehrabe mi trošku?" Pozitivně zvládnout tyto situace a přijmout je, najít k nim vztah, integrovat je - to je váš úkol. Pamatujte, že se pohybujete po neviditelných nitích, které spojují lidské bytosti a přenáší energii a informace mezi nimi. Vedou z minulosti do budoucnosti a vedou do různých světů a směrů, nahorů i dolů. Pohybujte se po nich s respektem a odměnou vám bude respekt k vaší bytosti - dočkáte se "ochrany shůry", projdete šamanským zasvěcením, kdy se vám otevřou zdroje vzácných sil a schopností. 

Možná máme pocit, že svůj obyčejný život realizujeme v příliš těžkých podmínkách: proč, říkáme si, proč já? A dost možná, že se jen potřebujeme sklonit k bližnímu, abychom si uvědomili sílu těch neviditelných nití, které nás spojují. A možná nás překvapí, co všechno tahle síla umí. Dává nám moc projevovat dokonalé vlastnosti (ctnosti, páramity, Trpělivost, Vytrvalost, Toleranci, Statečnost. Spravedlivost. Štědrost. Střídmost..) Možná to sklonění se k bližnímu je naší první skutečně duchovní iniciací. Protože tím dokazujeme, že jsme cítící bytostí, která má svědomí a používá ho. A tím jednoduchým aktem se stáváme jedním i se silou, která  je tím hledaným "vyšším". A možná je to právě tahle drahokamová receptura, která vám předpovídá zasvěcení a duchovní dosažení. Jste médium!
 O Transcendenci zvlášť:

 
Je to základní lidská potřeba a nelze ji nijak vytěsnit. Je bezpečně uložena v každém člověku a přicházíme s ní už na svět: Transcendence. Co to přesně je? Je to potřeba vztahu - tedy spojení a budování vztrahu s něčím, co nás přesahuje, s něčím "vyšším". Je zajímavé, že vychází přímo ze svědomí a využívá tuto spojující a zachraňující sílu. To, co nás bezpečně spojuje s druhými lidmi, to samé nás spojuje s "tím vyšším".

Je  to Transcendence, která nám umožňuje překonat pocity vnitřní prázdnoty. Pomáhá nám ukotvit pocit vlastní sebehodnoty. Jde o vztah - a má-li tento vztah mít pro nás hodnotu, musí být budován dlouhodobě, trpělivě, a musí pro nás nabrat nějakou konkrétní podobu. Někomu bude bližší umění, někdo se napojí v meditaci, někdo potřebuje vzor v nějakém náboženství, jsou i terapeutické směry, které jdou cestou prohlubování osobnosti a nabízí techniky, jak "jít k sobě". Já dělám tady "tu šamanskou věc s orgonity". Kdybych na počátku života neměla pekelné podmínky, byl by ze mě psycholog. Ale "to něco vyššího" to asi potřebovalo jinak, tedy jsem přesně tady. Nikam jinam jsem ani dojít nemohla. Chci říct, že i když každý vstupujeme sem na svět s určitou predispozicí, kterou je lepší respektovat, tak jako třeba talenty, všichni tímto způsobem hledáme ono spojení se životem. A klíčový výraz je to "spojení", tedy vztah. Pokud ten vztah mít chceme, to spojení najdeme.

Transcendence je vztah, který nacházíme a budujeme. A když ho budujeme, tak - jako v každém bezpečném vztahu - přichází pocit bezpečí, jistoty, naplnění.Drahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

 
Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.

Ziost (Anyolit) - dodává odvahu, čistí motivaci. V přírodě se vyskytuje kombinace Zoistu a Rubínu pohromadě - pomáhá čelit názorovým střetům, urovnává nepokoje. Směruje nás k realistickým cílům a vybízí nás k cestě za štěstím. Dává odvahu k naplnění života a k jeho oslavě. Rubín v Ziostu souvisí se změněnými stavy vědomí a chrání mysl v těchto stavech. Podporuje totiž uvědomování si sebe sama a zároveň udržuje kontakt se všemi ostatními kolem. Jeho dar je: neztrácet kontakt sám se sebou. Neztrácet kontakt s ostaními. Mít odvahu. Neztratit se. Rubín v Zoistu je kamenem znovu nalezených věcí.

Smaragd chrání sny a probouzí duševní aktivitu. Je symbolem znovuzrození a vyjádřením cyklické obnovy. Je kamenem věrnosti a úspěchu. Otevírá paměť, spojuje vědomou vizi a hluboko uložené vzpomínky a zážitky. Říká se, že uděluje veškeré vědění tří časů (minulosti, současnosti a budoucnosti). Je vibrací stálosti úspěšných vztahů, dává rovnost a pokoj ve vztazích a svazcích. Udržuje dobré svazky z minulých životů. Je amuletem štěstí a rozvoje v obchodě, v podnikání.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.

Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč. 

Gagát - prastaré dřevo, kámen podobný Jantaru. Tělo obrovitého magického černého stromu: zdroje síly, zdroje nejrůznějších sil. Iniciace a zasvěcení. Bezpečná rychlá cesta. Odstup a nadhled. Neulpívání na zbytečnostech. Talisman pro správné projití zkouškami. Spojení se se silou universa, s přírodními silami.

Gagát provází putujícího i ve snech a kamkoli se vydá, jako talisman. Zvyšuje psychické schopnosti a odolnost svého majitele. S Gagátem se člověk pohybuje vysoko a bezpečně, jako na hřbetě koně. Je to "kůň římské hlídky", Gagát těžili hlavně Římané a ti věřili, že zahání zlé duchy. Gagát vás ponese bezpečně vysoko nad energiemi tohoto světa, které mají jeden zdroj síly, ale různé kvality. Gagát je podobný jantaru, je to proměněné a zkamenělé dřevo. Má energii "vnímavé pozornosti", "pozorného očekávání".


A kam ještě dál: