Médium

Orgonit od Hopley, forma: koule 13cm, receptura: Médium
MÉDIUM
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů: Rubín, Zoist, Smaragd, Pyrit, Fluorit, Gagát
Afirmace, Symbolika, poslání:

Jakoby vás mělo čekat nějaké dobrodružství.
Můžu se bát vlastní neschopnosti a nekompetence a nedůvěry. To už se mi párkrát vymstilo, ten styl: leknout se pochybností a raději vycouvat a ustoupit. Moje největší omyly začínaly v pocitu, že na to nemám, že to nedám. Vzdala jsem to předem. A jindy se zuby nehty držela nějakého bezvýznamného trapného nesmyslu. Zmatek v oblasti priorit: nezasloužím si to nejlepší. A proč? Sražená sebedůvěra, ukradená sebehodnota v dětství. Přitom se to neopírá o žádný základ. Je to jen naučená bezmocnost. Co s tím? Mnohdy stačí jen necouvat. Počkat na místě a dělat malé kroky, spolupracovat, pracovat s tím, co se objevuje. Věci se chtějí odehrát, obraz se skládá v čase. Aha. Jsou tu nějaké podmínky? Má se tu pro mě vůbec co složit? Tohle nevím! Chybí mi to, v čem jsme nepokračovali. Chybí mi život, který jsem mohla mít. Shořelo to někde jenom tak? Najdu akorát ohořelý klacky? Možná to je, na co teď koukám. Na písku zbytky ohniště. Gagát.
Představujete si někdo takhle dobrodružství? Tohle nejsou silné pozitivní zážitky z nabídky duchovního supermarketu. Nedá se to naplánovat nebo koupit. Přichází to k vám samo od sebe, jako černá (a trochu strašidelná) kočka. Přichází si to ve snech, ve vnuknutích, v běžných situacích - kdy jakoby se najednou rozhrnuly mraky a všechny barvy ožily. Povídáte si s mrtvými, máte jim toho hodně co vysvětlovat. V prostoru se materializuje překrásná lebka slepená ze zlata a pestrých drahokamů, nedosáhnete ale na ni. Něco z toho proniká ven, do světa tady. Přes vás. Jakoby se to odehrávalo na hraně možného. Tak se to odehrává, žasnete. Ptáte se: Nehrabe mi trošku? Není to zkouška odvahy? Odpovídáte si: Já to ustojím! Dělám, co je v mých silách, chci to pozitivně zvládnout, vstřebat, integrovat. Neuhýbám před tím! Nesnažím se schovat! Mluvím pravdu. Možná se mýlím. Něco mi uniká, mnoho nevím. Není, koho se zeptat. Trpělivě hledám nějakou konkrétní podobu. Modlím se za nějaký smysluplný odpovědi. Modlím se za jakoukoli odpověď! Jsem tu a nikam jinam jsem dojít nemohla, než zpátky na místo činu. A v troskách se pokouším najít spojení se životem. Je to spojení duchovní vztah? 

Možná věci půjdu po svém, možná jinudy, než podle původního plánu. Někde se síla osudu projeví a dokončí ty věci po svém. Když to nebudu vzdávat předem, mám šanci. Nezničím ji. Budu trpělivě naslouchat větru karmy.Drahé kameny, symbolika, poslání a afirmace:

 
Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.

Ziost (Anyolit) - dodává odvahu, čistí motivaci. V přírodě se vyskytuje kombinace Zoistu a Rubínu pohromadě - pomáhá čelit názorovým střetům, urovnává nepokoje. Směruje nás k realistickým cílům a vybízí nás k cestě za štěstím. Dává odvahu k naplnění života a k jeho oslavě. Rubín v Ziostu souvisí se změněnými stavy vědomí a chrání mysl v těchto stavech. Podporuje totiž uvědomování si sebe sama a zároveň udržuje kontakt se všemi ostatními kolem. Jeho dar je: neztrácet kontakt sám se sebou. Neztrácet kontakt s ostaními. Mít odvahu. Neztratit se. Rubín v Zoistu je kamenem znovu nalezených věcí.

Smaragd chrání sny a probouzí duševní aktivitu. Je symbolem znovuzrození a vyjádřením cyklické obnovy. Je kamenem věrnosti a úspěchu. Otevírá paměť, spojuje vědomou vizi a hluboko uložené vzpomínky a zážitky. Říká se, že uděluje veškeré vědění tří časů (minulosti, současnosti a budoucnosti). Je vibrací stálosti úspěšných vztahů, dává rovnost a pokoj ve vztazích a svazcích. Udržuje dobré svazky z minulých životů. Je amuletem štěstí a rozvoje v obchodě, v podnikání.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.

Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč. 

Gagát - prastaré dřevo, kámen podobný Jantaru. Tělo obrovitého magického černého stromu: zdroje síly, zdroje nejrůznějších sil. Iniciace a zasvěcení. Bezpečná rychlá cesta. Odstup a nadhled. Neulpívání na zbytečnostech. Talisman pro správné projití zkouškami. Spojení se se silou universa, s přírodními silami.

Gagát provází putujícího i ve snech a kamkoli se vydá, jako talisman. Zvyšuje psychické schopnosti a odolnost svého majitele. S Gagátem se člověk pohybuje vysoko a bezpečně, jako na hřbetě koně. Je to "kůň římské hlídky", Gagát těžili hlavně Římané a ti věřili, že zahání zlé duchy. Gagát vás ponese bezpečně vysoko nad energiemi tohoto světa, které mají jeden zdroj síly, ale různé kvality. Gagát je podobný jantaru, je to proměněné a zkamenělé dřevo. Má energii "vnímavé pozornosti", "pozorného očekávání".


A kam ještě dál: