Jednorožec Růženínový


JEDNOROŽEC RŮŽENÍNOVÝ,
Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů: drahý bílý Opál a Růženín (další Jednorožci nesou Ametyst, Citrín, Citrín, Záhnědu, Morion nebo Ametrín..)

Téma: Pravda o povaze mé lásky..
Afirmace, symbolika, poslání:

Nalaďte se na bytost s mimořádnou intuicí, která si je plně vědoma každé bytosti. Její aktivita zachraňuje a léčí všechny záležitosti srdce. A činí tak s vřelou jemností, zcela kompetentně a úplně bez překážek. Nic, co se týká srdce, jí není skryto. Neboť zná Pravdu o povaze své lásky.

A protože ji zná, tak úplně přirozeně dokáže pomoci druhým překonat těžkosti v této oblasti - a přitom ji to nestojí vůbec žádné úsilí! Je to meta-archetyp, který rád nabývá podoby osvícených božstev a bohyní. A zrcadlí se i v nás, pokud jednáme v souladu s ním.

Proto Kým jsme milování a Koho (a co) milujeme, nás definuje. (Nejjednodušší příklad: Někdo prostě rád chlastá. Jedny z nehorších okamžiků jsou ty, když si musíme přiznat, že náš blízký má zkrátka rád alkohol víc než nás.) Takže jedna z prvních věcí, pokud chcete porozumět tomuto mystériu (což znamená znát pravdu o povaze vaší lásky), je vědět, co a koho milujete. Proč. A za jakou cenu. A jak se to projevuje. Někde tady je potřeba začít. Už jste to někdy zkusili?

Kde je ten Jednorožec? Tady: Láska je nevysvětlitelná. Odolává všem vědeckým snahám nalézt její podstatu. Neuchopitelně protéká mezi pokusy. Láska je totiž mystérium, stejně jako smrt nebo znovuzrození. Nebo jednorožci :)

Existuje mnoho mystérií, a Láska je mezi nimi. Nedá se popřít, ani vynutit, protože buď je přítomna jako pravda, nebo přítomna není. A existuje pouze ve spojení se svědomím, protože tam, kde není svědomí, není ani láska. Může tam být žárlivost, chtíč a nejrůznější formy připoutanosti - ale nic z těchto věcí není láska, i když za ni to právě bývá vydáváno, což nás může svést z cesty.. (a pak se dopouštíme věcí, které se těžko napravují).


Takže, zatímco poněkud bloudíme životem, bez návodu k použití, pokoušíme se naplnit své potřeby lásky a přijetí. Bolí nás samota a odmítání. To bolest nás vede nejistým a matoucím terénem, kde se učíme z vlastních chyb. Učíme se hlavně, komu se raději vyhnout. 

Láska je vztahováním se, vždycky jde o vztah. Ve vztazích jsme zranitelní a zároveň právě tady máme nejvíce energie i podnětů k růstu a vývoji... Pár slov si o těch zkušenostech vyměníme mezi sebou, což činíme s vírou, že v tom nejsme sami. Vedeni pocity, myslíme si, že potřebujeme lásku. Ale co když je to naopak? Co když ona potřebuje nás?

Znamenalo by to, že ona  je přesně a právě tady. Není potřeba ji hledat. Stačí jí sloužit.
Poznámka pod čarou:

Jednorožci, moudrá bájná zvířata, chodí spát pod jabloň (Jabloň je symbol Vize). Jen čistá panna k nim může přijít. Roh jednorožců je mečem moudrosti. Může odkrýt tajemství ve snech. Jednorožec se pro vás zhmotňuje, tak jako se vize vynořuje do vědomí - jeho opály planou všemi barvami - v nekonečné proměnlivosti závislé jen na dvou věcech: vaše pozornost a váš úhel pohledu. Je to právě drahý bílý Opál, co tu slučuje pravdu a tajemství. Je moudrostí podobnou zrcadlu. Neutralizuje jedy (mysli) a zrcadlí realitu. Může odkrýt tajemství ve snech, vynáší podvědomí na světlo. Zahrnuje všechny úrovně vědomí a provázejí ho synchronicity a šťastná znamení.

Pozn.: Orgonitových talismanů v receptuře Jednorožec tu máme skutečně více druhů. Nejoblíbenější z nich je Jednorožec Růženínový (Růženín + Opál) a jeho téma je "Pravda o povaze mé lásky".
Společný mají jednorožci všech receptur drahý Opál. Používám skutečný pravý drahý opál, který pochází z naleziště na Slovensku, v Dubniku. Moji Jednorožci mají vlastní legendu - najdete ji v eseji Ke komu jednorožci chodí.Teď pardon, špetka humoru: "Pokud někoho milujete, pusťte ho.
Pokud se vrátí, pusťte ho znovu, nikde ho nechtěli!"


Drahé kameny v receptuře:


Růženín - talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit a přesto konejší bolest srdce. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Můžeme opustit bolestivé vztahové téma, přijmout a zároveň pustit bolest. Odmítnout zdvořile to, co nám škodí. A sami neškodit. Narovnat se, nadechnout, připomenout si Kým chceme být. Pokud chceme prožívat lásku, musíme ji sami vyjadřovat. Naladit se na to, co nám dává dobrý pocit ze sebe a ze života. Vrátit se mezi lidi. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví. Otevřít srdce a přestat se bát.


Opál umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Ve vodním živlu tento kámen září drahými barvami, ale ve skutečnosti je ohnivým plamenem pravdy. Probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.
Pravý Drahý opál, který v orgonitových recepturách používám, pochází z naleziště na Slovensku, z Dubniku.