Orca

Orgonit s drahokamovou recepturou Orca.
ORCA, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Provází mne síla!


Kombinace kamenů: Sardonyx, černý Obsidián, růžový Opál, Halit

 

Afirmace, symbolika, poslání:

Život vám dává zřetelná znamení o nadcházející proměně. Je to proměna velké důležitosti. A i když zatím jen tušíte, chováte v sobě pocit loučení s dosavadními poměry. Na obzoru je vnitřní proměna a rozšíření vašich vnějších životních možností. Objevila se nová cesta. A ta nová cesta je realitou.

Možná vás okolnosti přivedly do stavu, kdy už nechcete dělat kompromisy.
Řekněte to nahlas: "Já znám svoji cenu!"


Orca symbolizuje úsilí dosáhnout úspěchu a probouzí schopnost prosadit se silou
. Vy víte, že riskujete, znáte rizika, která s plánovaným postupem vpřed souvisí. Vnímáte však znamení dobrého začátku nové dráhy, kde je vám slíbeno převzetí větších úkolů i zodpovědnosti. Přesto pozor na přeceňování svých sil. Buďte věrni svým hodnotám i na novém území!

Váš sebevědomý postup vpřed a celá ta euforie, kterou to ve vás vyvolává, to pochází z přijetí nových myšlenek a z vůle přeskládat si život nově a ještě lépe. Skládáte ten život z radosti, stejně jako z nepříjemných událostí a nástrah. Přestože vás teď skutečně provází síla a aktivovaná vnitřní moudrost, se kterou se tak odhodlaně soustředíte na cíl, potřebujete si zachovat emocionální stabilitu a sebeovládání. Nedovolte, aby váš úspěšný posun vpřed teď ovládal nějaký nepořádek.

Vydali jste se na novou cestu za poznáním a za dobrodružstvím, protože jste připraveni. Je dobře, že je to až teď, tedy ve chvíli, kdy jste už dokázali ovládnout chaos na té úrovni, kde jste byli. Je moc dobře, že jste si uspořádali životní styl a své zázemí. Víte co opouštíte, víte proč to děláte, nelitujete, jdete vpřed a provází vás síla!
Orgonitové křidélko.

Orgonity orca.


Popis drahých kamenů v receptuře:

Růžový Opál
- mocný a přívětivý. Kámen, který rozpouští zábrany, zbavuje studu, poráží ostýchavost. Probouzí velkorysou náklonnost a láká ke vcítění se do nespočtu bytostí. Navrací nám schopnost rozlišit dobro od zla (která se mnohým nenápadně ze života vytratila, aniž by si toho vůbec všimli). Tento kámen v sobě nese logiku nenásilí a otevřenosti - v symbolech a pravdivě odhaluje pravdu srdce. Vede nás k rozuzlení těžkostí. S hravostí vstupuje do prostoru budoucnosti, neboť je též kamenem naděje, úspěchu a věrné odevzdané lásky. S ním ctíme čest, pravidla fair play hry, vyšší spravedlnost. Růžový Opál miluje morální krásu.


Halit je mineralogický výraz pro sůl kamennou. Himalájská sůl obsahuje mikročástečky hematitu – tato červená sůl je tak prostoupena kovem. Energeticky je nejsilnější z halitů. Sůl je posvátnou očistnou substancí. Rituály soli osvobozují zemi a ducha od prokletí a zátěží. Sůl je symbolem magie dvojbytí, neboť splývá v jedno s vodou a opět z vody vystupuje ve formě krystalů. Sůl je minerálem dvou živlů, země a vody. Můžete ji milionkrát rozpustit a vždy znovu vykrystalizuje ve formě dokonalých pevných kamenů. Čistých. Sůl čistí vědomí a obnovuje tělo. Přináší bdělost a lehkost, klid, z něhož povstává tvořivé hravé sebeuvědomění.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.  

Chalcedon je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

Bílý Křemen je symbolicky sníh, sníh tající ve vodopád svěžího času - pod ním se zem probudí, ožije, obnoví v jaro. Uvádí se, že odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, že čistí geopatogenní zóny. Působí proti bolehlavu, posiluje koncentraci při meditaci či modlitbě. Dává osvěžení podobně jako semenný zvuk (mantra) "Ti! Ti! Ti!" - snad je to ekvivalentem kapiček z tajícího sněhu.

Obsidián - ostrý sopečný kámen, schopný přetnout v okamžiku negativitu, která je tvořena zlostí, záští nebo závistí lidí ve vašem okolí. Zvuk obsidiánu je jako hlasité tlesknutí a zvuk „Pe!”. Jako když náhle praskne skleněná nádoba a prostor uvnitř a venku se smísí. Obsidián souvisí s věštěním, umožňuje předvídat a díky předtuše odvrátit hrozící nebezpečí. Obsidián zbavuje pout. Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Obsidián černý jako neproniknutelná noc symbolizuje sebeovládání a odolnost. Obsidián je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. V dobrých rukou přináší šťastné okolnosti a plní přání.Orgonit s recepturou Orca.


Feedback - od Binny (první, kdo talisman s drahokamovou recepturou Orca dostal): 

 „Vesmír, který kolem expanduje. Když Orka plave, vesmír
se rozšiřuje... viděla jsem bubliny kolem jejího těla. Plavala ke mě
a vlastně se vzdalovala. Byly jsme pod vodou. Snažila jsem se jí
dotknout, ale nešlo to. Věděla jsem, že musím natáhnout ruku a
dostat se rukou do toho "hýbajícího se vesmíru". Natáhla jsem
ruku a ta fičela, k rybě. Pohladila jsem ji po boku, dotkla jsem se.
Tehdy ona zamířila čumákem ke mě. Rychle. Přišlo mi, že jí mám
vylézt na hřbet. Seděla jsem na ní, držela se ploutve, neklouzalo
to. Jely jsme. Ta část těla, od pasu dolů, co seděla na Orce, byla
stabilní, pevná. Od pasu nahoru jsem cítila, že se natahuju a letím
s tím vesmírem. Drobila jsem se na mikročástice.Až BUM. Prasklo
to, vybuchlo a najednou bylo ticho a seděla jsem na té rybě, celá.
Byla tma. Byly jsme dvě ve tmě.AOrca najednou byla černá holka,
malá, svalnatá černoška s vlnitými vlasy.”
A ještě povídání na okraj:

Orca nese pozitivní význam tarotové karty Vůz (Chariot). Znamená to: Vítězství nad nepřáteli. Překonání překážek. Výrazný postup vpřed. Vzepjetí sil. Podnikavost. Odvaha. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Usilovné jednání, aktivita. Umění dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost. Cesta za cílem. Nepřemožitelnost. 

Co dělají kameny v této drahokamové receptuře? Obsidián propůjčuje Orce (kosatce) ostří a rychlost. Halit, sůl, kterou je prostoupený živel mořské vody, je rituálem očisty prostoru. Celého prostoru - všiměte si, že tvorové v moři se nepohybují jako my, na souši - pohybují se všemi směry zároveň - nahoru, dolů, vpravo, vlevo, dopředu, dozadu. Voda kolem nich se stále pohybuje. Vnímají prostor celým tělem. Kosatka taky. Kovové drůzy na růžovém podkladu - kostičky Pyritu a růžového Halitu, to je krystalicky dokonalá navigace v šesti směrech! Bílý křemen - bublinky a gejzíry, které vodu propojují se vzduchem, v pohybu, v radosti, pro dýchání. Sardonyx, který v sobě spojuje a propojuje přirozenou cestou vyvřelý Čedič (matečnou horninu), mikrokrystalický Chalcedon, růžový Opál a křemen. Křemen bílý jakomořská pěna.. a jako špičáky:
 
Orca je dravá. Zuby špičáky souvisí se změnami, symbolizují vědomí a dravou expandující mužskou sílu. Orca jich má plnou tlamu. Je to bytost, jejíž superschopností jsou ostré zuby, které nabízí jako svou odpověď na výzvy světa. Je to dravá síla, která se zmocňuje prostoru. A kam vejde, tam se pro ni prostor vytvoří.

Orgonitový ptáček.