Porta Coeli

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Porta Coeli
PORTA COELI, orgonitový talisman od HopleyKombinace kamenů: Lapis lazuli, Ametyst a AdulárTéma: Požehnaný čas.

Porta Coeli je latinsky "Brána Nebes". Vznešená a prostá. Čistá a jasná.

Čas vyměřený k životu mění na čas Požehnaný. Potřebujete umět věci začít a umět je dokončit ve správný čas. Z Nebe na Zem přinášíte úžasné věci, vědomosti a poznání. Soustředěně a trpělivě.

Vyjádřete srdečnost, prolomte konvence, formulujte svou vlastní filozofii. Mluvte za sebe. Nenechejte se odstrčit. Ryzost záměru a čistota úmyslu vám pomáhá překonat těžké časy. Těžké časy netrvají věčně. Nebe je otevřené.

 
Jste ta která ví. Vaše touha po poznání je nezměrná. Vás neuspokojuje žít pouze ze dne na den. Váš hlad po struktuře vám velí za něčím (si) stát, podávat skvělé výkony, převzít povinnost. Přikládáte velký význam otázce, čím je skutečně smysluplné se ve vlastním životě zabývat. Nejvíc štěstí k sobě přitahujete, když jste organizovaná a přímá. Když jste jednáte dospěle, eticky a setrváváte ve své integritě, tehdy máte nejvíc dobrých šancí na dosah.


Jakmile se vám podaří něco dokončit, zázrakem se otevírá energie něčeho nového. Nebojte se dotahovat věci do konce. Čekají vás odměny: znovu se můžete vydat cestou. Na novou objevnou cestu, o které jste ještě nevěděla. Pocítíte ji jako vlnu lásky - to se vaše srdce dostalo do hlavní role. Váš život se mění tam, kde vstupujete na neznámé území. Není možné tu šanci přehlédnout ani minout. Nepřicházíte vy k ní, přichází totiž ona k vám.Pozn.:  Porta Coeli je latinsky "Nebeská brána". Je vlastně archetypem Dákiní, principu spojeného s vědomostmi, inteligencí a moudrostí. Její vtělení dokáže zázračným způsobem jen tak z prostoru vytahovat důležité informace, přinášet vědění. Dákiní je "ta, která kráčí nebem" nebo "tanečnice na nebi".

Pozn.: inkarnace/vtělení: Svatá Hildegarda z Bingenu 
Drahé kameny - popis a symbolika:


Lapis Lazuli, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Nepoznané, posvátné, skryté. 

Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních.


Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.


Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje. Pomáhá pochopit čas, otevírá jasnozřivost. Přináší moudrost a mimořádnou inspiraci v náhlých vnuknutích. Podporuje intuici a citovost, ale ne racionalitu. Není vhodný při sebeklamu. Spojuje se s elementem vody, vodními znameními. Posilňuje ženskou stránku – akceptaci, přizpůsobivost, dosahování skrze postupné usměrňování. Nastoluje pokoj mysli, vyrovnanost, podporuje telepatii. Chrání na cestách a podléhá vlivu měsíce, stejně jako příliv a odliv, hladina moře. Pomáhal jako talisman tišit starosti z nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště, probouzí jemné a něžné projevy, posiluje paměť. Pomáhá při přetížení a naopak mírní přílišné sebevědomí. Silný je při úplňku.