Porta Coeli

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Porta Coeli
PORTA COELI, orgonitový talisman od HopleyKombinace kamenů: Lapis lazuli, Ametyst a AdulárTéma: Požehnaný čas.Potřebujete umět věci začít a umět je dokončit ve správný čas.

Porta Coeli je latinsky "Brána Nebes". Vznešená a prostá. Čistá a jasná.
Čas vyměřený k životu mění na čas Požehnaný.

Soustředění a trpělivost. Vyjádřete srdečnost, prolomte konvence, formulujte svou vlastní filozofii. Mluvte za sebe. Nepolykejte příkoří. Nenechejte se odstrčit. Ryzost záměru a čistota úmyslu vám pomáhá překonat těžké časy. Těžké časy netrvají věčně. Nebe se stále dívá.

Jste "ta která ví", držíte se faktů a to je i způsob, jakým máte kontrolu nad situací. Vaše touha po poznání je nezměrná. Vás neuspokojuje žít pouze ze dne na den. Váš hlad po struktuře vám velí za něčím (si) stát, podávat skvělé výkony, převzít povinnost. Přikládáte velký význam otázce, čím je skutečně smysluplné se ve vlastním životě zabývat. Nejvíc štěstí k sobě přitahujete, když jste organizovaná a přímá. Když jste jednáte dospěle, eticky a setrváváte ve své integritě, tehdy máte nejvíc dobrých šancí na dosah.

Jakmile se vám podaří něco dokončit, zázrakem se otevírá energie něčeho nového. Nebojte se dotahovat věci do konce! Čekají vás odměny:

Otevírá se před vámi brána. Najednou se můžete vydat cestou, která pro vás byla ještě uzavřená. Pocítíte ji jako vlnu lásky - to se vaše srdce dostalo do hlavní role. Nerozptylujte se. Nevracejte se k překonanému! Váš život změní tam, kde vstupujete na neznámé území. Není možné tu šanci přehlédnout ani minout. Nepřicházíte vy k ní, přichází totiž ona k vám.Pozn.: tato receptura se objevila v horoskopu, kde Lilith obsadila znamení Berana. S Lilith v Beranu nejde z hlediska karmického vyrovnání o "co jsem učinila" ale o "čeho se mi nedostalo". Hledáte řešení, které je pozitivní - hledáte ho sama za sebe - možná i takto: "mohou si dovolit takové zranění dobrovolně vzít na sebe, abych se nakonec stala průvodcem pro ostatní." Lidé, kteří zvládnou Lilith v Beranu, se stávají nadějí a příkladem pro druhé. Sami ví, že cenu už stejně zaplatili. Nemá smysl zůstávat v mínusu. A když se toho svého úkolu ujmou, najdou vnitřní mír a s ním i vyrovnání - aby jejich bytosti byl prokázán respekt a aby jejich duše byla usmířena. Lilith v Beranu nezůstává tam, kde si jí neváží a nezabývá se těmi, kdo v ni nevěří. Moc dobře ví proč - nikdy by se nehnula z místa (nedovolili by jí to). 

Drahé kameny - popis a symbolika:


Lapis Lazuli, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen odhaluje nepoznané, posvátné, skryté. Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Umožňuje naladění, zharmonizování mysli. Probouzí pobavené nadšení. Obdarovává nositele rozhodností a schopností přijímat nové situace.

Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.

Adulár je mléčně průzračný, opalizující kámen přání a naděje. Pomáhá pochopit čas, otevírá jasnozřivost. Přináší moudrost a mimořádnou inspiraci v náhlých vnuknutích. Podporuje intuici a citovost, ale ne racionalitu. Není vhodný při sebeklamu. Spojuje se s elementem vody, vodními znameními. Posilňuje ženskou stránku – akceptaci, přizpůsobivost, dosahování skrze postupné usměrňování. Nastoluje pokoj mysli, vyrovnanost, podporuje telepatii. Chrání na cestách a podléhá vlivu měsíce, stejně jako příliv a odliv, hladina moře. Pomáhal jako talisman tišit starosti z nejistého osudu. Posiluje schopnost měnit místo bydliště, probouzí jemné a něžné projevy, posiluje paměť. Pomáhá při přetížení a naopak mírní přílišné sebevědomí. Silný je při úplňku.


Orgonity od Hopley
www.orgonite.cz    
© 2009-2019 Orgonity od Hopley
 ORGONIT ® jako talisman


...pro inspirovaný život.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Novinky: Musím, měl bych a chci.

V tuhle chvíli si potřebujeme chránit psychickou pohodu, vztahy, zdraví a příjem. Nemá smysl vytvářet na sebe další tlak v oblasti Měl by...