Lakšní (Hojnost)


LAKŠMÍ (HOJNOST), orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství Hojnosti..

Kombinace kamenů:  

Smaragd, Brazilit/Citrín, Pyrit,
Jantar a pomerančový Kalcit 

Afirmace, symbolika, poslání:

Lakšmí je hinduistická bohyně bohatství, prosperity (materiální i duchovní), světla, moudrosti, štěstí, plodnosti, velkorysosti a odvahy. Je ztělesněním krásy a šarmu. Spojována je s lotosovými květy, slony a s vodou - symboly plodnosti a hojnosti. Jejím potěšením je dopřát  hojnosti těm, kdo se k ní obracejí, ať už jde o peníze, čas, informace, nebo šťastné okolnosti a příležitostí. Ochraňuje své oddané ode všech druhů bídy a starostí souvisejících s penězi. Pomáhá zbavit se strachu a přijímat vše potřebné - „mít život plný a mít v hojnosti”. Slovo „lakh” míní statisíce či veliké množství. Od tohoto slova je odvozeno jméno Lakšmí, jako Bohyně hojnosti.

Vede nás k ní hlad po potravě, po struktuře a po podnětech. Vede nás naše základní potřeba bezpečí a lásky. Vlastně ji každý uctívá i miluje. A tak, když se nasytíme a nikdo nás neohrožuje, když víme kde jsme a co budeme dělat, a když jsme přesvědčeni, že náš život má význam a smysl, to všechno pro nás představuje Hojnost a v tom všem potřebujeme cítit naplnění. A nic z těchto druhů Hojnosti nemůže v našem spokojeném životě chybět. Potřebujeme hojnost, abychom žili, rozvíjeli se a rostli.

„Dostávám tedy vše, co potřebuji?” Hojnost cítíme jako Přijetí, Nadšení a Naladění. Kdykoli cítíte přijetí, vnímáte hojnost. Kdykoli jste nadšení, vnímáte hojnost. Kdykoli setrváváte v naladění, vnímáte hojnost. A těmito branami ona k vám přichází na úrovni vědomí, podvědomí a těla.

Tak tedy:  Oslavujte ji. Přijímejte ji. Nalaďte se na svůj dobrý životní pocit. Nikým si ho nedejte vzít! Zjistěte, které věci to jsou, které vám ten dobrý životní pocit  dávají. Jak už bylo napsáno výše - je to všechno, co u vás osobně sytí každý hlad: po potravě, po struktuře, po podnětech, po lásce a po bezpečí. Máte? Zažijte vděčnost. Sdílejte dobré pocity! Mějte dobré časy!Popis drahých kamenů v receptuře:

Kalcit oranžový, pomerančový, citronový dodává energii. Nese pocit hojnosti, vitality a sladkého potěšení. Mexičtí indiáni věřili, že oranžový kalcit v sobě vězní sluneční paprsky. Vhodný kámen proti nespavosti a nepříjemným nočním stavům. Pomáhá překonávání depresí, stavů malosti a smutku. Kalcit nám pomáhá udržovat ve vědomí naše přání, touhy a potřeby, abychom si zachovali zdraví. Vede nás k naplnění, k tomu, myslet taky na sebe, nezanedbávat se. Pomerančový kalcit přináší potěšení a uzdravuje vnímání sebe sama, navrací duši hodnotu.

    "Pln života nacházím Potěšení."

Brazilit pomáhá držet celistvost duše. Má dar proměňovat. Pomáhá dosáhnout nadpřirozených věcí, souvisí s mystickými vlivy planety Uran. Člověku pomáhá poznat a udržet hranice, kde začíná on sám a kde ostatní (předchází psychickému obtěžování). Probouzí emocionální sílu a radost z poznávání sebe sama.

Citrín je šťastný a štědrý a plný lehkosti a třpytu. Inspiruje prosperitu, dosažené odměny, bohatství a úspěch. Zajišťuje příjemný spánek, předává teplo, energizuje auru. Má schopnost zvyšovat tvůrčí schopnosti. Podporuje duševní vědomí a zavčas svého majitele varuje před nebezpečím. Navozuje stavy nadosobní radosti, je symbolem hojnosti, plnosti, dosažených věcí. Napomáhá rozuzlení těžkostí a napravení omylů v komunikaci. Přináší pochopení, mírní přecitlivělost. Rozpouští strach ze ztráty a navrací smělou sebejistotu.

Jantar je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

Smaragd chrání sny a probouzí duševní aktivitu. Je symbolem znovuzrození a vyjádřením cyklické obnovy. Je kamenem věrnosti a úspěchu. Otevírá paměť, spojuje vědomou vizi a hluboko uložené vzpomínky a zážitky. Říká se, že uděluje veškeré vědění tří časů (minulosti, současnosti a budoucnosti). Je vibrací stálosti úspěšných vztahů, dává rovnost a pokoj ve vztazích a svazcích. Udržuje dobré svazky z minulých životů. Je amuletem štěstí a rozvoje v obchodě, v podnikání.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.