Themis

orgonit Themys
Orgonit od Hopley, forma: ptáček, receptura: Themis

THEMIS, Orgonitový talisman od Hopley

Kombinace kamenů: Onyx, Topaz Modrý, Záhněda, Citrín a Modrý Safír


Téma: právo, spravedlnost
Řád, kde chybí, navrací. Zbavuje zápletek. Vyvažuje fakta na miskách vah.
Pozornost obrací do nitra a dokonalou formulaci přijímá shůry. 
Zapíše Alfu i Omegu, a dokončí vše, co začne. 
Jejím výsledkem je průzračná jasnost, jednoduchost.

Soustředí se na detail, střízlivá, praktická, jednoznačná. 
Co obětovat ve prospěch vyššího? Co obětovat pro vlastní přání?
Kdo mi pomůže v aktuálních procesech a v sobě udělat si jasno?
Co jsme to vlastně chtěli? Jak jsme to vlastně zamýšleli?

Dar dopátrat se pravdy, osvobodit ji balastu dohadů a představ
Všechny potřebné kroky podniknout, všechny události zvážit,
S ohledem na city, vlastní i těch druhých, léčit přítomnost.
Pro budoucnost, která čeká už
                                  promlouvá spravedlnost, Themis.


Pozn.: Themis je bohyně starého řecka. Je ztělesněním božského řádu, zákona a zvyku. V mytologii je bohyní zákonného pořádku mezi lidmi a bohy, bohyní zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě. Její atributy jsou váhy. Themis žádá řádné vztahy. Nesmí být přehlížena, jinak Nemesis přináší odplatu. 

Themis a Zeus dali život třem dcerám, mezi nimi Diké. Diké představuje spravedlnost, právo, a udržuje soužití lidí a bohů v podobě, kterou její matka Themis vytvořila. Ve jménu Diké je už obsažena závaznost, neboť Diké je odvozeno od deiknumi, tedy "ukázat, dávat návod, který je do značné míry závazkem". V Římských dobách koncept Themis a Diké splynuly v jedinou bohyni: Iustitii. To už je slovo, které používáme dnes: Justice.


Drahé kameny v receptuře:

Onyx – černý amorfní silikát hlubokých a pomalých vibrací, které zpomalují prožívání toku času. Ochranný kámen. Pomáhá při konfliktech udržet schopnost rozlišovat a najít správnou volbu. Určen pro těžká a nesrozumitelná období plná zmatku. Uvolňuje. Znecitlivuje předrážděnou mysl. Udržuje kontakt se silou našeho života. Vhodný při mimořádném fyzickém i citovém vypětí.


Topaz modrý - kámen zázraku, dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.


Záhněda je jedním z nejmocnějších kamenů působících proti strachu a úzkosti. Její vibrace uvolňují krční čakru - vrací schopnost plynule mluvit. Kámen inteligence. Kámen vhledu. Pod jeho vládou je diplomacie, hluboký vhled do komplikovaných jevů. Účinně rozpouští strach. Dodává sílu při rozhodování. Zvyšuje soustředění. Mírní tresty (které dáváme i dostáváme). Pomáhá vyhledávat východiska z těžkých situací. Kámen mírových rozhodnutí. Kámen, který mírní ztráty a zármutek. Cenné jsou krystaly s duhou uvnitř.


Citrín je šťastný a štědrý a plný lehkosti a třpytu. Inspiruje prosperitu, dosažené odměny, bohatství a úspěch. Zajišťuje příjemný spánek, předává teplo, energizuje auru. Má schopnost zvyšovat tvůrčí schopnosti. Podporuje duševní vědomí a zavčas svého majitele varuje před nebezpečím. Navozuje stavy nadosobní radosti, je symbolem hojnosti, plnosti, dosažených věcí. Napomáhá rozuzlení těžkostí a napravení omylů v komunikaci. Přináší pochopení, mírní přecitlivělost. Rozpouští strach ze ztráty a navrací smělou sebejistotu.


Modrý Safír - symbol cti, duchovní pravdy a života věčného. Už od středověku je spojován s osobními kvalitami a s ctnostmi - symbol moudrosti, pravdy, upřímnosti, věrnosti. Průvodce a ochránce poutníků. Působí na 6.čakru, na intelektuální schopnosti. Je, svým významem, moudrostí podobnou oceánu - zahrnuje vše, a přestože vlny na hladině se mění, pod vlnami leží klid a poklady. Safír pomáhá soustředit se, zbavuje strachu, starostí, vin, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Pomáhá dosáhnout práva.