Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Anděl Strážný
ANDĚL STRÁŽNÝ, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství pokoje

Kombinace kamenů: Celestýn, Ametyst, černý vločkový Obsidián, 
modrý Topaz

(Možno doplnit Čaroitem, nebo modrým Kalcitem.)


Afirmace, symbolika, poslání:

Upokojte se. Potřebujete povolat strážného anděla a spočinout pod jeho křídly. Zaposlouchat se do zvuků světa a rozpoznat v nich smysl, hudbu života. Přebývejte v posvátném chráněném prostoru. Probuďte důvěru ve vlastní schopnosti. Nechejte odeznít strach i všechny ztráty a vše, co je pryč. Přichází anděl, který křídly zvedne vítr. Pomáhá přijmout cokoli, co se v našem světě nevyhnutelně manifestuje. Nepanikaříme. Protože to vše je jenom zkouška odvahy a důvěry. Důvěry postupovat vpřed, být tady a teď a dělat to nejlepší - na místě kde jsme a s tím, co máme k dispozici. Teprve svou proměnou osvobozujete ostatní bytosti kolem. Pokud sebe uvedete v harmonii, svět to změní.

 


Proto se upokojte. Nereagujte, ale jednejte. Buďte si vědomi sebe sama, síly, které je vám dána. Máte všechno, co potřebujete. Teď a tady. Buďte odvážní, smělí a sví.

Na chvíli se zastavte, dopřejte si čas, vnímejte sebe tak, jak si budete klást postupně otázky, jednu po druhé: "Kde teď jsem? Je mi teplo nebo zima? Jakou vůni tu cítím? Jakou chuť mám v ústech? Vane tu někde vítr? Co cítím v konečcích prstů? Co slyším za zvuky?" To jsou zvuky přítomnosti. Váš anděl je s vámi.
 
Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství. Anděl strážný je bytost, která je tu k ochraně. Každý má svého anděla strážného.Drahé kameny v receptuře Anděl Strážný:

Ametyst - existuje základní pocit jednoty, který nám umožňuje cítit se ve spojení. Jeho hlasem je svědomí. Jsme-li s tímto v souladu, přejeme si nacházet svou úlohu v životě, naplnit své poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Ametyst napomáhá naší proměně v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá nám vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku. Abychom přebývali v harmonii a v jednotě, v pokoji, v bezpečí.


Topaz modrý - kámen zázraku, dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.


Obsidián černý vločkový se typicky používá v oblastech, které souvisí s věštěním, předvídáním, vizemi, sny. Je to kámen ochoty, sebevědomého klidu a důvěry ve vlastní schopnosti. Je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Naladíte se s ním na svého vnitřního učitele, na svého "šamanského průvodce". Uvolněte se, posbírejte všechny části své bytosti a zeptejte se. Intuice se otevře. Pak si zvolte to nejlepší pro budoucnost. (Ne to nejsnazší, ani to nejlákavější pro teď. Dobrá budoucnost čeká na ty, kteří pro ni dokáží obětovat přítomnost.) Od vločkového Obsidiánu se vám dostává inspirujícího a mystického napojení, intuitivního transcendentálního vedení. 
     Pozn.: Přírodní vulkanické sklo protkané jehličkami krystalů - ty na řezu vytvářejí ony "obláčky".


Celestýn - kámen který léčí duši. Přináší hluboký klid. Ulevuje bolesti ze ztráty a strachu ze ztráty. Hojí zklamání. Umožňuje přijmout svět, jaký je. Mnohdy zapomínáme, že je zcela v pořádku, když věci nejdou. Je normální: nefungovat stále na sto procent, cítit se občas mizerně, a nechtít nedělat nic. Je úplně přirozené rozčílit se nad nespravedlností. Věci nejsou tak skvělé jak by mohly a měly být. Čím víc se s tím stresujete, tím horší to je. Vy to víte. Jak to ale přijmout prožitkově, srdcem? Víte, jaká je nejkratší modlitba? "Seru na to." Slušněji třeba: Let it Go(d). V tom je neuvěřitelné uvolnění. Osvobozuje. Celestýn pomáhá nejen s přijetím, ale i při řešení velmi složitých otázek. Umožňuje spojení s vyššími světy inspirace.


Gombíky Anděl Strážný

Anděl Strážný přináší tajemství pokoje těm, kteří se potřebují uvolnit - aby si mohli vzpomenout, kdo jsou a kým by chtěli být. Občas je důležité poodstoupit, odpočinout si, nadechnout se a trochu o tom popřemýšlet. 

Naučme se nechávat si energii i pro sebe, pro regeneraci, pro zrání, pro doteky shůry.

K autentickému životu patří bohatý duchovní svět. A to platí nejen pro věřící.


07/2020, Orgonit od Hopley, forma: koule 12cm, receptura: Anděl Strážný

Starší:


Orgonit od Hopley, kyvadlo mini, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, srdíčko, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, kyvadlo mini, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, kyvadlo velké štíhlé, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, floral, Anděl Strážný - rok 2013