Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Anděl Strážný
ANDĚL STRÁŽNÝ, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství pokoje

Kombinace kamenů: Celestýn, Ametyst, černý vločkový Obsidián. Možno doplnit Sugilitem, Čaroitem, modrým kalcitem, modrým Topazem.Afirmace, symbolika, poslání:

Upokojte se. Potřebujete povolat strážného anděla a spočinout pod jeho křídly. Zaposlouchat se do zvuků světa a rozpoznat v nich smysl, hudbu života. Přebývejte v posvátném chráněném prostoru svého vědomí. Probuďte důvěru ve vlastní schopnosti. Nechejte odeznít strach i všechny ztráty a vše, co je pryč. Přichází anděl, který křídly zvedne vítr. Pomáhá přijmout cokoli, co se v našem světě nevyhnutelně manifestuje. Nepanikaříme. Protože to vše je jenom zkouška odvahy a důvěry. Důvěry postupovat vpřed, být tady a teď a dělat to nejlepší - na místě kde jsme a s tím, co máme k dispozici. Teprve svou proměnou osvobozujete ostatní bytosti kolem. Pokud sebe uvedete v harmonii, svět to změní. A stačí to.
 


Proto se upokojte. Nereagujte, ale jednejte. Tedy: Buďte si vědomi sebe sama. Buďte odvážní. Naučte se koncentrovat na tady a teď. Na chvíli se zastavte, dopřejte si ten čas, vnímejte sebe tak, jak si budete klást postupně otázky, jednu po druhé: "Kde teď jsem? Je mi teplo nebo zima? Jakou vůni tu cítím? Jakou chuť mám v ústech? Vane tu někde vítr? Co cítím v konečcích prstů? Co slyším za zvuky?" To jsou zvuky přítomnosti. Váš anděl je s vámi.
 

Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství. Anděl strážný je bytost, která je tu k ochraně. Každý má svého anděla strážného.


   

Drahé kameny v receptuře Anděl Strážný:

    Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.

    Obsidián černý, vločkový se typicky používá v oblastech, které souvisí s věštěním, předvídáním, vizemi, sny a odhalováním synchronicit. Je to kámen vědomé Ochoty. Pomáhá při hněvu, uvolňuje pocity přetížení, prchlivosti a bojovných nálad. Navozuje stavy sebevědomého klidu a důvěru ve vlastní schopnosti. Je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Je kamenem, který umožňuje nahlédnout rozpory mezi tím, jak se cítíme a jak se chceme cítit. Jde o přírodní vulkanické sklo, ochlazenou lávu, protkanou jehličkami krystalů - ty na řezu vytvářejí ony "obláčky". Chcete-li mít z vločkového obsidiánu užitek, uvolněte a zvolte si to nejlepší pro vás. Buďte ochotní, svěží, sebejistí a rozvážní. Tvoříte jeden jediný celek, neoděleni od svých snů, intuice, inspirace.

    Sugilit, Luvulit uvádí v soulad energii nerovového systému. Uvolňuje citlivě duševní zmatky a mírní zoufalství z "nevyhnutelného". Chrání před prožitky žalu a pocitů viny, napomáhá zbavit se pocitů porážky, zrazení, přemožení a sebetrestání. Sugilit vrací Rovnost. Umožňuje nám být znovu zainteresovaný, cílevědomý a zúčastněný ve vlastní situaci. Je silným energetickým pomocníkem pro emoce v našem podvědomí.

    Celestýn - kámen který léčí duši. Ulevuje od psychické bolesti pramenící ze ztráty a strachu ze ztráty. Cítíte-li se v ohrožení, vylekaní, zklamaní či nevyslyšení, Celestýn pomáhá navracet vaši duši do stavu sebejistoty, v níž se objevují pocity smělosti, motivovanosti, odvahy. Kámen pomáhá při řešení velmi složitých otázek, umělcům umožňuje tvořit vše nové a nepoznané, je vhodným kamenem pro duchovní práci a růst. Uvolňuje napětí v oblasti krční čakry a v oblasti zrakového a sluchového vnímání.
Gombíky Anděl Strážný

Anděl Strážný přináší tajemství pokoje těm, kteří se potřebují uvolnit - aby si mohli vzpomenout, kdo jsou a kým by chtěli být. Občas je důležité poodstoupit, odpočinout si, nadechnout se a přemýšlet.
Pro ty, kteří cítí, že je život s sebou vláčí. Pro ty, kteří mají obavy, že se řítí do prázdnoty. Anděl strážný je pro ty, kteří se potřebuji zastavit,  naučit nechávat si energii i pro sebe, pro regeneraci, pro  zrání, pro doteky shůry. Pro to, co v životě je skutečně důležité. Nechceme být zajatci minulosti ani současnosti...07/2020, Orgonit od Hopley, forma: koule 12cm, receptura: Anděl Strážný

Starší:


Orgonit od Hopley, kyvadlo mini, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, srdíčko, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, kyvadlo mini, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, kyvadlo velké štíhlé, Anděl Strážný

Orgonit od Hopley, floral, Anděl Strážný - rok 2013