Congruentia (Soulad)


CONGRUENTIA, Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Rubín, Zoist, Růženín
a zelený Křemen/Chalcedon, Aventurin


Vyberte si tento talisman: pokud chcete překonat protivenství.


Afirmace, symbolika, poslání:

Harmonie, Synchronizace, Soulad


Stojíte před úkolem uvést různé zdánlivě neslučitelné okolnosti našeho života do jednoho smysluplného celku. Dopřejte si vhled, který umožňuje sloučit jednotlivé paradoxy vašeho bytí tak, jako se skládají tóny do jednoho akordu. Ze zvuku vyladíte tón, z tónů poskládáte akordy, z akordů dostanete hudbu života.Je to možná nejstarší příběh lidí. Setkáme se s utrpením a vidíme, jak moc ztraceni jsme. Jsme odpojeni od harmonie, a hledáme ji, v tom lepším případě, těžkou cestou plnou zkoušek. 

V tom horším případě jenom tak jdeme od jednoho podřadeného impulzivního potěšení k druhému, tak dlouho jak to jde - což je stav, kdy jsme uvízli v naprosté bezvýznamnosti a náš život nemá žádný smysl. Neneseme žádnou zodpovědnost, jen chceme všechny kolem využívat. Je to ale postoj toho, kdo ještě nepřijal skutečnost, že život je utrpení. Život je utrpení. Bolest přijde. A bude z toho nakonec jediná cesta ven: dát se do kopy, akceptovat utrpení a zvednout ho jako břemeno a nést ho. Navzdory tomu, co se děje. Cítíte, co ta myšlenka s vámi dělá? Máte-li moc tenhle pocit ustát, máte šanci zlepšit svůj život.

Harmonie je přirozený stav. Pokud ji znovu dosáhneme, pak to, čeho dosáhnete, bude ryzí a prověřené ohněm. A vůbec nic nám nebude moci uškodit.

Naším posláním je fungovat v jakékoliv situaci - sama za sebe, silou vnitřního tajemství. Tak, že velice dobře budeme vědět, co je pro nás správné, ještě lepší a co činí naši duši čistou.

Ta inspirace plyne jako hudba. To proto, že stejně jako tóny a akordy v hudbě, i ona povstává z okolností, které se nacházejí vzájemně v  souladu a přicházejí ve správný čas. Neplatí, že všechno špatné je k něčemu dobré, protože pouhým utrpením žádná dobrá karma nevzniká. Platí, že čím víc souladu v životě máme, tím víc synchronicit se objevuje, tím snáze nacházíme řešení různých situací a okolnosti nám pomáhají. A také: tím snáze vidíme svůj život jako smysluplný. Protože máme možnost volby, cítíme rovnost, chuť spolupracovat, zájem. Jsme dobře naladění a ve svém světě vítaní. Proč? Protože jsme přijali realitu utrpení. Protože jsme se rozhodli ho nést. A snažíme se být lepšími, abychom to celé ještě nezhoršili. A ono to přináší ovoce - pomalu, postupně - jaký zázrak! Jen proto, že dělám to nejlepší co umím, na místě kde jsem, a jen s tím, co mám k dispozici. (A jestli si toho někdo neváží, ať si stoupne bokem a nezavazí!) A pokud se tohoto odvážím, pak jsem v souhladu se silou a velikostí tvořivého potenciálu, který mi byl dán.
Popis drahých kamenů v receptuře:
 

Rubín
představuje nehasnoucí plamen stvoření a je jedním z kamenů bohatství. Jako křídla anděla chrání nositele před lží a manipulací. Rubín je nejspíš proto také jedním z talismanů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry. Zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější cesty k řešení situace. Posílá nás na cestu za úspěchem. Spaluje obavy, probouzí neohroženost. Aktivuje kořenovou čakru - podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.


Ziost (Anyolit) - čistí motivaci. Pomáhá čelit názorovým střetům, urovnávat nepokoje. Propůjčuje ochotu vnímat a respektovat realitu a pracovat s ní. Umožňuje spatřit dobré šance a příznivé okolnosti. Kombinace Rubín v Ziostu (vyskytuje se přirozeně) pak souvisí se změněnými stavy vědomí a chrání mysl v těchto stavech. Podporuje uvědomování si sebe sama v proudu dění. Rubín v Zoistu je kamenem znovu nalezených věcí.


Růženín - talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit a přesto konejší bolest srdce. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Můžeme opustit bolestivé vztahové téma, přijmout a zároveň pustit bolest. Odmítnout zdvořile to, co nám škodí. A sami neškodit. Narovnat se, nadechnout, připomenout si Kým chceme být. Pokud chceme prožívat lásku, musíme ji sami vyjadřovat. Naladit se na to, co nám dává dobrý pocit ze sebe a ze života. Vrátit se mezi lidi. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví. Otevřít srdce a přestat se bát.


Aventurin zelený působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s ochranou majetku a hodnot. Posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost na nerovnováhu. Probouzí ochotu znovu nastolit zdravé hranice, vyrovnat síly, nastolit klid. Uvádí v soulad mužskou a ženskou energii. Zelené silikáty jsou si podobné: Křemen je nejhrubší, pak jemnější Aventurin, nejjemnější Chalcedon - liší se v hrubosti vibrací, smysl mají všechny, působí jako síto vibrací. Tělo, mysl i ducha uvádí do relaxovaného stavu míru a pokoje. (Aventuríny se používají k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami. Zmírňují prý alergické projevy.)