sv. Anna (synergie)

Orgonitová koule 12cm, sv. Anna

SV. ANNA, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Synergie

Kombinace kamenů: Karneol, Heliotrop, Pyrit a Brazilit
Afirmace, symbolika, poslání:

Jáchym a Anna neměli děti. To tehdy bylo považováno za výraz nepřízně Boží a stalo se jednoho dne dokonce, že chrámoví kněží odmítli přijmout oběti, které do chrámu ti dva přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil se. Anna se mezitím modlila v zahradě pod vavřínovým keřem. Pán poslal každému zvlášť anděla a ujistil je, že dítě mít budou. Šťastní manželé spěchali s tou novinkou domů a potkali zrovna pod Zlatou bránou. A legenda praví, že prý právě z toho polibku pod bránou byla počata jejich holčička, Marie.

Řekněme, že když se nakonec všechny záměry sejdou v bodu uskutečnění, pak stojím na šťastné křižovatce. Jistě, všichni kolem se diví, že pečení holubi nepřiletěli sami od sebe. Jenže čekat, to by se z nouzového stavu stal stav trvalé nouze. A proto jsem šla štěstí naproti. To byla moje tichá vzpoura. Nedávala jsem energii všudypřítomným nástrahám negativity. Svou energii jsem využila pro to, co mě má těšit. Co mi dává sílu kráčet životem. Věděla jsem už, že moje štěstí touží po blízkosti. Ve formě pozornosti, doteků, sdílení radostí i bolístek. V tom všem je, tam ho vnímám. V tom, a v jeho touze, abych prostě byla jen s ním. S dítětem své radosti.

 


Pozn.1: Svatá Anna, milostiplná, ta "samotřetí", babička, někdy drží v ruce knihu, občas lilii jako odkaz na své neposkvrněné dítě. Líbí se mi ta synergie, jak se Anna a její manžel potkali pod tou bránou. Každý se vzkazem od zvlášť seslaného anděla. (Z toho se jednomu zježí všechny chloupky na těle..)

Pozn.2.: Výrazem synergie se označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Účinek je nečekaně velký - „synergický“. Tady pozorujeme, že celek je víc než součet jeho částí. Původně se pojem užíval pro spolupráci více lidí i jako teologický pojem pro spolupráci člověka s Bohem.


Drahé kameny použité v receptuře:

Heliotrop přemáhá chaos, nastoluje harmonický řád. Přisuzují se mu mystické a magické vlastnosti. Hematit a další železité sloučeniny tvoří tmavě červené skvrny v jinak zeleném Chalcedonu. Existuje legenda , která praví, že kapky krve ukřižovaného Krista dopadly na zelené kameny ležící pod křížem. Tento kámen dává sílu při emocionálním vyčerpání. Probouzí odvahu, zklidňuje obavy a nervozitu. Zahání zlé síly. Učí nás strategii, jak se vyhýbat nebezpečným situacím. Ve Feng Šui se používá při neshodách se sousedy (umístí se do západního sektoru v obydlí). Talisman napomáhá bezpečnému přizpůsobení se a postupné obnově sil. V léčitelství je spojován především s krví. Je talismanem odhodlání čelit i nebezpečným situacím a protivenstvím. Dává rozhodnost k okamžitému činu. 

Karneol je jedním z kamenů radosti, vášně, sexuality, boje a pohybu. Probouzí Nadšení - je Přitažlivý, Vzrušený a Plný života. Je schopen inspirovat ohromnou smělost a sebedůvěru. Aktivuje kořenovou čakru. Je přiřazen elementu ohně, slunci. Motivuje k úspěchu při podnikání. Dává odvahu jednat. Chrání před útoky jiných osob a před žárlivostí. Svými vibracemi patří do rodiny opálu, křišťálu, chalcedonu a achátu, s kterými se dobře spojuje a doplňuje. Karneol je červená odrůda chalcedonu, mikrokrystalická forma křemene. Zbarvení je dáno obsahem železa a uhlíku.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.

Brazilit je kámen integrity - pomáhá držet celistvost duše. Odsekává připoutanost, závislost, vracející se myšlenky a uřknutí. Má dar proměňovat to, co si myslíme, že je osudem - umožňuje odhalení tajemství a otevírá možnost hlubokého pochopení svého životního příběhu. Máme tak možnost zažít a poznat mystičnost vlastního života a sílu svého vlastního příběhu! Brazilit souvisí s vlivy planety Uran, proto i jeho energie se projevuje rázně, překvapivě a revolučně. Na zemi Brazilit člověku dává sílu nezbytnou k poznání vlastních možností. A také moc udržet zdravé hranice, nenechat se využívat. Je to síla a moc, kterou máme mít na svým životem. Brazilit je talisman, který poníženému navrací hodnotu. Podporuje integritu lidské bytosti, naši disciplínu a nakonec i radost z toho, co ona sama dokáže rozeznat jako pravdivé a skutečné.


---

...první kámen Heliotrop, ten, který přemáhá chaos. Heliotrop je tu Rozum a díky němu osvobození z těžkostí, poznání. S poznáním souvisí i druhý váš kámen: Karneol, on je vášeň života a vtělení radosti. Touha darovat sebe sama druhým. Aspekt učení se: očista plamenem. Brazilit - integrita, proměna, struktury, rozlišování. Hledání hodnot: těm velkých a těch, které každý musí najít sám za sebe (a jsou osobní). Brazilit je jako váš chirurgický nástroj, s kterým dáváte tvar a prostor sama sobě. Pak Pyrit, ten pevný bod; to, díky čemu má váha a tíže smysl; stav duše bez viny. Pyrit je jako srdce a těžiště...