Archanděl Gabriel


Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: archanděl Gabriel
ARCHANDĚL GABRIEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství znovuzrození

Kombinace kamenů: Topaz zlatý, Jantar, černý Turmalín a Onyx. Možno doplnit o Citrín


   

Afirmace, symbolika, poslání:

 Dotýkají se vás ochranné, něžné, hluboce milující vibrace. Gabriel přivádí moudrost v těžkých chvílích, je průvodcem v náročné době. S ním se dozvíte něco o síle života. On je poslem naděje. Probouzí pochopení, milosrdenství, bezodkladné a plné přijetí. Pokud vás přitahuje tato energie, nastal totiž čas změn ve vztazích - někdo přichází, nebo naopak z vašeho života a energetického systému rodiny odchází. Jako lidské bytosti žijeme ve vztazích, kolem kterých se nachází naše nejvíce emotivní témata.

 
Orgonit od Hopley, forma: koule 6cm, receptura: Gabriel


 
    Zlatý topaz je slzou světla na počátku a konci života. Talisman, který ho obsahuje, je tak zároveň talismanem nezemské lehkosti. Některé plameny nehasnou, ani když už se vše noří do milosrdné tmy - osvobození z pozemských pout. Z té milosrdné tmy světlo zase povstane, až jí projde. Onyx a jantar jsou naše svazky, vibrace vazeb a citů. Zlatý topaz je horký plamen Gabrielův. A lilie, kterou Gabriel drží v ruce, symbolizuje čistotu znovuzrození. Ve vztahu k jiným lidem jsme lidmi a tehdy (a především v těch krajních situacích) to můžeme také nejlépe projevit. Protože naše vlastní sklonění se k bližnímu je symbolické sklonění se Boha k člověku - a v těchto chvílích je archanděl Gabriel při nás, aby nás náročným obdobím prováděl. Být smrtelným znamená velké břemeno - břemeno času a osudu. Tím, že pomáháme toto břemeno ostatním nést, pomáháme i sobě: Kruh se uzavírá, ale je nekonečný. Děláme to s nadějí a přinášíme tak radost, která je také životním darem. Nakonec osvobozuje.

    Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství. Judaismus chápe Gabriela mimo jiné také jako anděla Smrti, v Křesťanství zvěstoval právě archanděl Gabriel Panně Marii vtělení Božího Syna.


    Drahé kameny: 

 

    Topaz zlatý je plamínkem na dlani archanděla Gabriela, který přichází v těžkých chvílích ze tmy. Zlatý topaz je slzou světla na počátku a konci života. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

    Jantar
je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

    Onyx – černý amorfní silikát hlubokých a pomalých vibrací, které zpomalují prožívání toku času. Ochranný kámen, „hold on“ už z principu. Pomáhá při konfliktech udržet schopnost rozlišovat a najít správnou volbu. Určen pro těžká a nesrozumitelná období plná zmatku. Uvolňuje. Znecitlivuje předrážděnou mysl. Udržuje kontakt se silou našeho života. Vhodný při mimořádném fyzickém i citovém vypětí.

    Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

    Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: archanděl Gabriel

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: archanděl Gabriel

Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: archanděl GabrielPro koho tu je? Smíření pro všechny, kteří mají strach z velkých životních změn. Pro ty, kteří potřebují prožít čas truchlení, přijmout koloběh života  v jeho přirozenosti. Gabriel je pro ty, kteří se bojí skutečně dospět, neboť se možná bojí zestárnout. Je pro ty, kteří v tomto tématu chtějí prožít něco hluboce smysluplného... Gabriel nese tajemství znovuzrození a je pomocníkem v osobnostním růstu, když mnohokrát za život překračujeme práh určité životní etapy a jakobychom se zrozovali do etapy nové. V těchto okamžicích transformace můžeme cítit, že se s námi počítá; že to, čím procházíme je dobře a že je to důležité, tím projít. Gabriel je pro ty, kteří potřebují prožít a přijmout situaci: projít jí, dovolit, aby se stalo, co se nevyhnutelně a přirozeně stát musí. Gabriel dává důvěru a přijetí. A také jistotu, že nás při tomto procesu obklopuje a vede velké milosrdenství.