Vlčí


Orgonit od Hopley, Vlčí talisman

VLČÍ, Orgonitový talisman od Hopley

Téma: Důvěra a respekt

Drahokamová receptura: Granáty, Selenit, Labradorit, Galenit

 

Afirmace, poslání, symbolika: 

To fascinující zvíře, které archetyp Vlka prezentuje, nemůže být minuto. Přitáhne vaši pozornost. Všude, kde se lidé dostali do kontaktu s Vlky, se vyvinulo něco jako vlčí kult. Nejsilnější byl u prvních lovecko-sběračských kmenů - v těch dávných dobách se člověku totiž otevřel vlčí archetyp. Patří k těm prvním, k těm náležejícím do dětského věku lidstva. Jaká je ta vlčí energie? O čem hovoří? Je o pudu sebezáchovy, o základním instinktu přežití ve skupině. Je o smečce. O společné obraně, o společném lovu, o sdílení potravy, o přátelství mezi členy, o učení se jeden od druhého. Vlk se nikdy nevzdá. Padne v boji. Nedá se ochočit. 


Pokud se k vám vlčí archetyp přiblíží, zpozorníte, protože právě tahle témata nabudou na intenzitě. A budete se k nim vztahovat, budete je hluboce přijímat, s nadšením, s naladěním se a pocítíte, že „jsem taky vlk” .. a nebo to ve vás naopak vzbudí odpor, opovržení a vztek, že už „to” nemáte: „Ať je ten vlk ochočený!” vztekají se všichni ochočení lidé: „A když to nepůjde, vybijeme je.” Tolik by si právě oni sami přáli pro sebe přesně to, co vlčí archetyp symbolizuje -  Důvěru a respekt. Oni ale tyto hodnoty sami v sobě pohřbili. Vyměnili je za bezpečí civilizace a jejího systému. Někde hluboko to ale v nich pořád  je. Touha patřit sobě, mít svobodu myslet nezávisle a jednat o vlastní vůli, tak jak to cítím. A mít důvěru k druhým, protože je respektuji a oni respektují mě.

Když se tohle zranění potká se správnou stimulací, bolí to a vyje. Energie našich emocí se nebere odnikud. Má zdroj, původ. Afekt na povrchu napovídá komplex v hloubce. A někde pod komplexem je pak i ten archetyp. Stačí věnovat pozornost. Tak zpátky k vlkům! Můžete hned?


Drahé kameny:


Granát je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy. 

Selenit, pojmenován po Seléne, řecké bohyni měsíce. Selenit je sádrovec, jeho čirá a vláknitá odrůda. Probouzí telepatii, komunikaci s duchovními průvodci. Může vás přivést k vašemu totemovému zvířeti. Vyrovnává hladiny energie, zjemňuje vibrace, působí jako síto. Rozpouští averzi a odpor - když se cítíme odmítnutí a neocenění, napovídá jak přijmout své úkoly a udržet si ochotu. Selenit je ono přizpůsobivé, přístupné přijetí. Je to vědomý stav, v němž dokážete zvrátit napadení a znepokojení nevědomé a spící noci. Selenit je dbělé oko s vlídným pohledem.

Labradorit je ochranná aura přirozených instinktů. Je jako neviditelný plášť. Jeho krása je patrná jen při pohledu z blízka, když na něj světlo dopadá pod určitým úhlem, a ještě k tomu pouze tam, kde se dlouho dotýkáte. Kámen Labradoritu se musí nejprve  vyleštit, aby hrál barvami a byl krásný. Najít vztah k Labradoritu je jako získat důvěru divokého zvířete, které nelze ochočit . Panuje respekt a rovnost.

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha. 
Vlčí talisman - malá orgonitová křidélka:


Šeroslepý

Vlčí se chvěje hlas
vlčím je hladem v nás
pod kořeny doutná hlad
roztržen strastí změn
chřtán dokořán rozevřen
bude mé laně štvát.

Vlčí je tichý smích
les setnul hlas a ztich
v korunách spoután hladem
les královský svítá
zem věrná není syta
neleží nikomu ladem.

Šerý je vlk, já šeroslepý
tíživá noc má křídla sov a letí
pověz, kdo obíhá mne právem
váben ke skokům přes ostružiní
z jehličí stírá lesklé vlahé jíní
hle, jsem stár, mocný, avšak znaven.

Zřím v šeru těla drobných můrek
ušaté sovičky vtisklé do komůrek
stín vřelý dýchá ve křoví
zlost chvěje se hrozbou, prská, syčí
divoká kočka trpasličí
nikomu o mě nepoví.

Královských korun třpyt
jelení uchopit
tvou vůli poznal jsem
zář z mechu měkce svítí
já stříbrnou posvazován nití
dnes CHRÁMEM jsem a DOMOVEM.


(od Hopley)