Vlčí


Orgonit od Hopley, Vlčí talisman

VLČÍ, Orgonitový talisman od Hopley

Téma: Důvěra a respekt

Drahokamová receptura: Granáty, Selenit, Labradorit, Galenit

 

Afirmace, poslání, symbolika: 

To fascinující zvíře, které archetyp Vlka prezentuje, nemůže být minuto. Přitáhne vaši pozornost. Všude, kde se lidé dostali do kontaktu s Vlky, se vyvinulo něco jako vlčí kult. Nejsilnější byl u prvních lovecko-sběračských kmenů - v těch dávných dobách se člověku totiž otevřel vlčí archetyp. Patří k těm prvním, k těm náležejícím do dětského věku lidstva. Jaká je ta vlčí energie? O čem hovoří? Je o pudu sebezáchovy, o základním instinktu přežití ve skupině. Je o smečce. O společné obraně, o společném lovu, o sdílení potravy, o přátelství mezi členy, o učení se jeden od druhého. Vlk se nikdy nevzdá. Padne v boji. Nedá se ochočit. 


Pokud se k vám vlčí archetyp přiblíží, zpozorníte, protože právě tahle témata nabudou na intenzitě. A budete se k nim vztahovat, budete je hluboce přijímat, s nadšením, s naladěním se a pocítíte, že „jsem taky vlk” .. a nebo to ve vás naopak vzbudí odpor, opovržení a vztek, že už „to” nemáte: „Ať je ten vlk ochočený!” vztekají se všichni ochočení lidé: „A když to nepůjde, vybijeme je.” Tolik by si právě oni sami přáli pro sebe přesně to, co vlčí archetyp symbolizuje -  Důvěru a respekt. Oni ale tyto hodnoty sami v sobě pohřbili. Vyměnili je za bezpečí civilizace a jejího systému. Někde hluboko to ale v nich pořád  je. Touha patřit sobě, mít svobodu myslet nezávisle a jednat o vlastní vůli, tak jak to cítím. A mít důvěru k druhým, protože je respektuji a oni respektují mě.

Když se tohle zranění potká se správnou stimulací, bolí to a vyje. Energie našich emocí se nebere odnikud. Má zdroj, původ. Afekt na povrchu napovídá komplex v hloubce. A někde pod komplexem je pak i ten archetyp. Stačí věnovat pozornost. Tak zpátky k vlkům! Můžete hned?


Drahé kameny:


Granát je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy. 

Selenit, pojmenován po Seléne, řecké bohyni měsíce. Selenit je sádrovec, jeho čirá a vláknitá odrůda. Probouzí telepatii, komunikaci s duchovními průvodci. Může vás přivést k vašemu totemovému zvířeti. Vyrovnává hladiny energie, zjemňuje vibrace, působí jako síto. Rozpouští averzi a odpor - když se cítíme odmítnutí a neocenění, napovídá jak přijmout své úkoly a udržet si ochotu. Selenit je ono přizpůsobivé, přístupné přijetí. Je to vědomý stav, v němž dokážete zvrátit napadení a znepokojení nevědomé a spící noci. Selenit je dbělé oko s vlídným pohledem.

Labradorit je ochranná aura přirozených instinktů. Je jako neviditelný plášť. Jeho krása je patrná jen při pohledu z blízka, když na něj světlo dopadá pod určitým úhlem, a ještě k tomu pouze tam, kde se dlouho dotýkáte. Kámen Labradoritu se musí nejprve  vyleštit, aby hrál barvami a byl krásný. Najít vztah k Labradoritu je jako získat důvěru divokého zvířete, které nelze ochočit . Panuje respekt a rovnost.

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha. 
Vlčí talisman - malá orgonitová křidélka:


Šeroslepý

Vlčí se chvěje hlas
vlčím je hladem v nás
pod kořeny doutná hlad
roztržen strastí změn
chřtán dokořán rozevřen
bude mé laně štvát.

Vlčí je tichý smích
les setnul hlas a ztich
v korunách spoután hladem
les královský svítá
zem věrná není syta
neleží nikomu ladem.

Šerý je vlk, já šeroslepý
tíživá noc má křídla sov a letí
pověz, kdo obíhá mne právem
váben ke skokům přes ostružiní
z jehličí stírá lesklé vlahé jíní
hle, jsem stár, mocný, avšak znaven.

Zřím v šeru těla drobných můrek
ušaté sovičky vtisklé do komůrek
stín vřelý dýchá ve křoví
zlost chvěje se hrozbou, prská, syčí
divoká kočka trpasličí
nikomu o mě nepoví.

Královských korun třpyt
jelení uchopit
tvou vůli poznal jsem
zář z mechu měkce svítí
já stříbrnou posvazován nití
dnes CHRÁMEM jsem a DOMOVEM.


(od Hopley)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Dotek strážného anděla

Svatba je velká událost. Tuším, že pár, který byl obdarován tímhle talismanem, se těší ochrany shůry. Protože tahle 12cm koule šla vykutá...