El Morya

Orgonit od Hopley, forma: lotos, receptura: El Morya
EL MORYA, Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Ametyst, Modrý Chalcedon, Lapis Lazuli
a  modrý Asterický Safír


Téma: 
  Důvěra ve vlastní život


Realizujte své poslání s důvěrou ve vlastní život. Odhalujte každý den účel své vlastní životní cesty nadšeně. Váš život hovoří o vašem podvědomém vztahu k rodičům - učiňte ho vědomým a integrujte, co ještě nebylo z dob vašeho dětství vyřešeno a zpracováno. Zákon lidského ducha je zákonem víry. Uskutečňujete svým životem to, v co skutečně věříte. Žijete ve vlastních pravdách. Žijte v naladění na sebe sama. Žijte vlídně. Důvěřujte tomu, po čem toužíte. Mistr El Morya vám pomůže nalézt hluboký mír, který pramení z důvěry, kterou chováte k sobě samé.

El Morya je mistrovská energie, která zprostředkuje velký talent pro komunikaci, velký nadhled a odstup, s nímž můžeme pohlédnout na dva klíčové archetypy našeho života: archetyp otce a archetyp matky. Lidem, kteří stále ještě potřebují v sobě vyřešit traumata, která se vztahují k matce a nebo k otci, umožňuje El Morya dojít vlastní cestou k pravdě a k přijetí. Neboť věci v minulosti nezměníme, ale můžeme změnit svůj přístup k nim - v kterémkoli okamžiku jsme schopni změnit svůj pohled.

Na hluboké úrovni totiž toužíme být otevření a důvěřující. Chceme zažívat vlídné naladění na archetyp otce i matky, které si s sebou neseme uvnitř srdce po celý život. Jednáme odpojeně a nelogicky, v ničivé lhostejnosti, dokud s těmito archetypy v nás nejsme zadobře. Jako již dospělé děti svých rodičů neseme sami odpovědnost za úroveň svého prožívání. V dospělosti na svém štěstí musíme pracovat sami. Tady není prostor pro výmluvy. Přes všechny případné slzy dojděte až k otevřenému přijetí. Tak přijmete konečně i sebe sama a vaše vnitřní dítě bude už v bezpečí. Toto vysvobození ve vás probudí nové nadšení, které bude velmi přitažlivé: za své úsilí budete obdarování mnoha dobrými přáteli. A nejlepší rodina jsou přece skvělí přátelé.

Drahé kameny, které orgonit nese:

Modrý asterický Safír hledá duchovní pravdu. Je symbolikou moudrosti podobné oceánu - zahrnuje vše, přestože vlny na hladině se mění: hladina je jednou hladká a průzračná jako zrcadlo, jindy zmítaná bouří. Pod vlnami leží klid a poklady. Safír je jako bdělý stav pravdy a "takovosti", pomáhá meditující mysli povšimnout si, jak myšlenky přichází a odchází, tak jako vlny, zatímco moře samotné zůstává na místě. Safír pomáhá soustředit se, uvolňuje napětí, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Přitahuje bohatství a prosperitu. Pomáhá dosáhnout práva, usnadňuje sebevyjádření. 


Ametyst
napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.


Chalcedon
je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.


Lapis Lazuli
, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen odhaluje nepoznané, posvátné, skryté. Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Umožňuje naladění, zharmonizování mysli. Probouzí pobavené nadšení. Obdarovává nositele rozhodností a schopností přijímat nové situace.