Hekaté

HEKATÉ, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Přechod na druhou stranu, smrt

Kombinace kamenů: Křišťál-Titan, černý Turmalín v Křemeni, bílý Topaz, Záhněda, Hematit, ObsidiánAfirmace, symbolika, poslání:

(Je to vlastně vize:) Před mým zrakem se objevila část kmene stromu, povrch s kůrou byl drsný, světle hnědý, tak obyčejný. Odspoda vzhůru vzlínala po kmeni vodorovná linka změny. Ta linka nebyla žhavá - a oheň, který bych za ní očekávala, se nedal ani tušit. Jakoby dřevo rovnou přecházelo v popel, jako když se mávne ostřím. A ani popel nebyl možná popelem, protože to, co po proměně zůstalo, bylo vlastně trochu vlhké. Sledovala jsem tedy, stále upřeně, jak se hmota proměňuje. To se proměňuje ve smrti. Klidně by tu místo dřeva mohla být živá kost. A přeběhl by po ní stín a pokryl ji a zbylo by to samé - popel. Vlhký. Vytěsněný. Protože nepříjemný.

Najednou se otevřel další rozměr. Jako by byl kolmo k tomu obrazu, vlastně přímo kolmo k té běžící nekonečné lince smrti. V tom rozměru jsem stála a dívala se na to celé z druhé strany. Byla jsem nehmotným nesmrtelným bezčasým prostorem mimo život. Chápala jsem, že jsem teď "ta čtvrtá". Ta, která je po Babičce. Veškerá ošklivost stáří a umírání je jen tenkou blankou, vlastně jen hladinou mezi dvěma světy. Je jen nevědomost, že mě lidé vnímají jako ošklivou, pomyslela jsem si já, ta čtvrtá, ta za linkou smrti. Já jsem zářivá černá noc. Jsem čistě nádherná, jsem bez času. Jsem Hekaté. Provedu vás tady. Abyste tu neuvízli. Půjdete skrze mne zase na druhou stranu. Už jsem nesledovala tu linku. To místo zvonilo, bylo oblé jako vajíčko energie, neběžel žádný čas. Je tu a tam, jak z nesmírného obzoru ke mě přicházeli bytosti, kterým vypršel čas života. Tedy přicházeli.. mnozí po hrozném utrpení a za strašného křiku, často vyděšení, po boji, nemoci. Byli zmatení, všichni, téměř úplně všichni z nich. A chtěli cosi obrovsky důležitého vyřešit "ještě tam" a přitom už byli "tady".. ale ani ten nejméně důvtipný z nich mi není nepatrný. Pravidla platím pro všechny, tím že jsem, tím, že tu jsou. Tento prostor je v člověku. I toto je světlo, které temnota nepohltila. A všichni putují, projdou tmou, bezčasými síněmi, čas se třpytí... to je Přirozené. Tu se jeden na mě usmál, vkročil sem do bezčasého světa jen jednou nohou. To bylo tak podivné. Jednou nohou tam a druhou zde, ve zvonící energii bez barev, i když ta černá je možná modrá.. jenže jiné barvy tu není. Tak jak to poznat? A ten jeden tmavovlasý, tmavofousatý muž, se zářivým úsměvem a s jiskrnýma očima, které vidí Všechno, povídá, že prý jenom naskok, že jde k Otci stejně "rovnou nahoru".. neříkám nic, jen ho tak pozoruju, jakože tenhle si tu stejně dělá co chce. Je to nějak dané. A na okamžik jakoby zvážněl a byly vidět všechny jeho rány a jeho prolitá krev, která vlastně nezaschla, nikdy nezaschne, a předal mi malou zářivou slzu. Beránek? A zasmál se zas šel po svých někam do dalšího rozměru mimo tento. Slza má váhu. Ale co to.. Ach tak! Už to začínám chápat. Jistěže slza má váhu. Zatím co já, Hekaté, jsem stálý a nehmotný obraz tohoto prostoru, jsem archetypem, jsem personalizací smrti... ta slza, jakož i každý, kdo sem vejde má váhu! Ta tíha, ta touha, ta energie emocí.. to je strašná síla. Jako řeka, která unáší, které nelze odporovat, nelze, než se podvolit. Kam mě asi unese.. teď když jsem Slzou? Jedinou malinkou slzou. Je teď Hekaté moje matka? Stane se toto každému? Stane se Hekaté matkou každému, kdo se má znovu narodit? Hekaté, černá a zářivá, nádherná jako bohyně.. dotkne se světa tam, kde ústí tahle pomyslná řeka, tento proud. Dotkne se toho místa svým klínem. Jako když se zavine bonbonek do celofánu, duše se zavine do hmotného těla. A nové vtělení tím začíná. Tak Hekaté porodí Pannu. Panna přijme tajemství, duchovní princip, a porodí Syna, slovo, které se stalo tělem. Když Panna porodí Syna, stane se ona sama tímto Matkou, Demétér. To se stane v okamžiku. Babičkou se stává, když povolí karmická pouta mezi ní a potomky, tedy když její děti dospívají a osamostatňují se.. a je Babičkou dlouho, jak zraje, jak její život uzrává a jak se naplňuje... a když se naplní, stane se ona sama Hekaté, zářivou, naslouchající nářku toho posledního na světě, čeká na něj s náručí bez bolesti.

Ta pupeční šňůra spojuje Hekaté s Pannou. Pannu s Matkou, Matku s Babičkou, Babičku s Hekaté.. všechny matky až k té první. Jsem proto Panna, jsem Matka, jsem Babička, jsem i Hekaté, ta čtvrtá, ta která porodí Pannu.

Křišťál-Titan, černý Turmalín v Křemeni, bílý Topaz (ta slza), Záhněda (i s duhami na lomech a prasklinkách v kameni), černý surový Hematit. A Duhový obsidián... to je ona, Hekaté.  Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku.


Popis drahých kamenů v receptuře:

Topaz bílý dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné. 

Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.  

Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.

Záhněda je jedním z nejmocnějších kamenů působících proti strachu a úzkosti. Její vibrace uvolňují krční čakru - vrací schopnost plynule mluvit. Kámen inteligence. Kámen vhledu. Pod jeho vládou je diplomacie, hluboký vhled do komplikovaných jevů. Účinně rozpouští strach. Dodává sílu při rozhodování. Zvyšuje soustředění. Mírní tresty (které dáváme i dostáváme). Pomáhá vyhledávat východiska z těžkých situací. Kámen mírových rozhodnutí. Kámen, který mírní ztráty a zármutek. Cenné jsou krystaly s duhou uvnitř. 

Obsidián - ostrý sopečný kámen, schopný přetnout v okamžiku negativitu, která je tvořena zlostí, záští nebo závistí lidí ve vašem okolí. Zvuk obsidiánu je jako hlasité tlesknutí a zvuk „Pe!”. Jako když náhle praskne skleněná nádoba a prostor uvnitř a venku se smísí. Obsidián souvisí s věštěním, umožňuje předvídat a díky předtuše odvrátit hrozící nebezpečí. Obsidián zbavuje pout. Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Obsidián černý jako neproniknutelná noc symbolizuje sebeovládání a odolnost. Obsidián je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. V dobrých rukou přináší šťastné okolnosti a plní přání.