Sarasvatí, nejlepší matka

SARASVATÍ, Orgonitový talisman od Hopley

Kameny: Jaspis, Rubín, Růženín, Opál, Malinový křemen
Afirmace, poslání, symbolika:
Matka vytváří nový svět. Je jako růžová řeka, která plyne odněkud z nebeského oceánu. Přináší životadárnou záplavu: očišťuje území, vytváří příznivý životní prostor, pečuje o něj, zavlažuje ho a zajišťuje, že bohatství na něm poroste. Je zdrojem hojnosti, díky které přicházejí děti. Ten archetyp má jméno: Sarasvatí. Ona děti přivede na svět, ona je naučí mluvit, ona je naučí zpívat, ona rozvine jejich smysly i celý jejich potenciál, ona jim ukáže všechny esence, ona jim řekne všechny příběhy.. 


Sarasvatí bývá zobrazována jako překrásná žena, sedící v otevřeném bílém lotosu. Drží strunný nástroj, knihu a korálky. Doprovází jí páv (někdy labuť). Sarasvatí je védská mateřská bohyně, v hinduismu je bohyní řeči a písma, umění a učenosti. Ona je zdroj života a také poznání. Je to archetp té nejlepší matky. Její mantra zní: Om Shreem Hreem Saraswatyai Namah
Stát se matkou znamená projít mocnou iniciací, která ženě otevírá novou úroveň moudrosti a energie. Je to stav, ve kterém pozemská matka splývá s mateřským archetypem. Žena se stává vtělením bohyně, bohyně ožívá tady na zemi. Proto matka intuitivně všechno ví. Přirozeně rozumí, co má kdy dělat a cítí, jak je to správně. Být matkou má hluboký spirituální rozměr, který nelze ničím nahradit.
Společnost by měla stavět matku na nejvyšší stupeň úcty i obdivu a vytvářet pro ni optimální podmínky. Primární rolí matky není pracovat od nevidím do nevidím. Když už se žena stane matkou, ať může být skutečně 100% matkou. Nikdo se zdravým rozumem přece nenechá kojence někde v jeslích. Děti vychováváme jen jednou a čas vracet nejde! Nikdy dřív v historii neexistoval stav, kdy by matka byla systémem diskriminována a vlastně ekonomicky a sociálně trestána za to, že má děti. Dnes za "tradiční rodinu" považujeme matku, která je izolovaná, otce, který je celý den v práci, babičky a dědečkové nikde a žádná komunita kolem. Současné vnímání matky je netradiční, neprospívá nikomu ze zúčastněných a je neudržitelné. Vraťme prosím důstojnost matce, najděme znovu spojení s tímto základním archetypem, s mateřskou bohyní. Bez ní nemáme šanci pokračovat jako civilizace vpřed. Nebude mít totiž kdo pokračovat.


Drahé kameny v receptuře:


Jaspis je matka kamenů, sjednocuje všechny aspekty života. Je vyjádřením pohostinnosti, nesobeckosti, dobrých vztahů. Jaspis dává spokojenost, optimismus, veselou mysl. Jaspis se považoval za kámen, který má vliv na ženské orgány - je to symbol porodu. Posilňuje tělo. Představuje přirozenou proměnlivost, různorodost a změnu, která nám umožňuje přizpůsobovat se měnícímu se světu. Zlepšuje schopnost naslouchat bez posuzování a zkreslování. Učí nás tvořivě improvizovat.Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.Jahodový křemen (Malinový křemen) - zbavuje slabosti, dodává energii, probouzí tělo. Dodává sebedůvěru, sebevědomí, sebejistou. Jako talisman se hodí tehdy, když potřebujete najít vlastní cestu, překonat obavy a pustit se správným směrem. Navrací duši do těla a do správného času. Je to kámen synchronicit. Pokud máte pocit, že jste v životě zabloudili a nevíte jak, kam nebo proč vůbec dál, sežeňte si tento kámen (patří mezi aventuríny a najdete ho také pod obchodním označením "Cherry Quarz" a "Malinový Křemen"; vybírejte ten s mnoha drobnými červenými kapkami uvnitř).Růženín - talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit a přesto konejší bolest srdce. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Můžeme opustit bolestivé vztahové téma, přijmout a zároveň pustit bolest. Odmítnout zdvořile to, co nám škodí. A sami neškodit. Narovnat se, nadechnout, připomenout si Kým chceme být. Pokud chceme prožívat lásku, musíme ji sami vyjadřovat. Naladit se na to, co nám dává dobrý pocit ze sebe a ze života. Vrátit se mezi lidi. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví. Otevřít srdce a přestat se bát.Růžový Opál - mocný a přívětivý. Kámen, který rozpouští zábrany, zbavuje studu, poráží ostýchavost. Probouzí velkorysou náklonnost a láká ke vcítění se do nespočtu bytostí. Navrací nám schopnost rozlišit dobro od zla (která se mnohým nenápadně ze života vytratila, aniž by si toho vůbec všimli). Tento kámen v sobě nese logiku nenásilí a otevřenosti - v symbolech a pravdivě odhaluje pravdu srdce. Vede nás k rozuzlení těžkostí. S hravostí vstupuje do prostoru budoucnosti, neboť je též kamenem naděje, úspěchu a věrné odevzdané lásky. S ním ctíme čest, pravidla fair play hry, vyšší spravedlnost. Růžový Opál miluje morální krásu.