Athéna Niké


ATHÉNA NIKÉ, Orgonitový talisman od Hopley

Kombinace kamenů: Rubelit, Selenit, Brazilit


Téma: Jak vítězit nad osudem.


Afirmace, symbolika, poslání:

Holčičky se od malinka učí, aby na své vlastní přání a potřeby rezignovaly. Aby byly hezké, hodné a aby poslušně čekaly, dokud jim někdo neřekne, co mají dělat. A ony vyhoví, protože touží po přijetí. Je to způsob, jak s nimi mít co nejméně práce. S těmi holčičkami. 

Jakoby rodičům a snad i společnosti bylo lhostejné, že každá z těch holčiček dospěje. A bude očekávat, že je připravená do života, protože přece umí být hezká, milá, umí všem dělat radost, tak jak ji to celá léta učili. Když přijdou zlé situace, ani ji nenapadne, že by se měla hájit sama! Nebude bojovat, bude čekat, až k tomu bude vyzvána. Než se naděje, šance bude pryč. A druhá a další. Bude se cítit zrazena. Dále v čase, dále o pár dalších příležitostí, které beznadějně zmizí a zanechají jí s prázdnýma rukama, se tahle žena zastaví a řekne si: "Jak je to možný, že se mnou každý tak vyjebává, když jsem hodná holka?"

Pak jí to dojde: "Já jsem diskriminována, PROTOŽE jsem hodná holka!"

Její rodiče (a všichni kolem) ji toho mohli ušetřit. Ale nic pro to neudělali.

Vládce bohů starého Řecka měl taky dcery. Nejmilovanější mezi nimi byla Athéna. Zeus s ní rád rozmlouval, nic před ní neskrýval. Záleželo mu na ní. Vyrostla z ní zosobněná moudrost a síla. Bohyně, která dokázala vést války. Vést je moudře a rozvážně, aby vždy končily vítězstvím (odtud ten výraz "Athena Niké", tedy v překladu "Athena vítězná"). Tuto bohyni o radu prosili válečníci a velitelé. Přimlouvám se, chtějme raději, aby nám z dcer vyrostly Athény. Mocné, moudré a šťastné. Ovládají taktiku a strategii. To jsou dcery, které vítězí nad osudem.

A pokud jde o nás samé, které jsme jako Athéna vychovány nebyly, nezbývá nám, než se to naučit samy, v dospělosti: Neobětovat se pokaždé a jen proto, že to ode mě všichni kolem čekají. Nenutit se zůstávat s lidmi, kteří mě ubíjejí, protože se čeká, že to strpím. Nevyskytovat se na místech, kde to nějak přetrpím, protože se přece čeká, že tu budu. A hlavně nebýt "radši zticha", protože jsem jen ženská (milá, hodná a podobně). Až zas někdo hláskem medovým bude loudit vaše služby s přístupem: "ty jsi zlato, ty to pro mě uděláš jen tak", klidně odpovězte: "Já bych hrozně ráda. Ale nechce se mi!"

A dělejte to, co byste dělaly, kdyby k vám ten sprostý požadavek nepřišel. Tak strávíte den s Athénou Niké, s Athénou okřídlenou, vítěznou:

Projevujete skrze vlastní barvitou a intenzivní osobnost svůj potenciál. Dokážete zahojit sebe i druhé (což někdy znamená nedat jim vše, co si navymýšlí) a cítíte se bezpečně i v těch nejnebezpečnějších situacích (které jsou daleko méně nebezpečné, když jste v nich v pozici kompetentní osoby). Své záměry vyjádříte dokonalým způsobem - což znamená sama za sebe, silou vnitřního tajemství. 
Drahé kameny použité v receptuře:

Rubelit je červený turmalín, kámen, jež umožňuje pochopení sebe sama i druhých lidí - dává vhled do motivací (proč, co je za tím). Probouzí Sebejistotu, v níž jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Probouzí naši ochotu zachovat se i ve stresujících situacích přiměřeně. Spaluje vše, co je malé a nízké a nečisté. Povzbuzuje nás přijmout takovou volbu, jejíž výsledkem je smysluplná budoucnost. Vybízí k zachování bezpečí, povzbuzuje nás ke spolehlivosti. Napovídá nám, že pro zachování sebedůvěry je potřeba jednat nezávisle a udržet si nadhled nad rozčilujícími situacemi. Stejně jako černý Turmalín, je i Rubelit výrazem soustředěnosti a koncentrace. S tímto kamenem vidíme smysluplnost věcí, dokážeme rozeznat a pochopit to, co má skutečný význam a hodnotu. (A je to kámen archanděla Metatrona.)

Brazilit pomáhá držet celistvost duše. Odsekává připoutanost, závislost, vracející se myšlenky a uřknutí. Má dar proměňovat to, co si myslíme, že je osudem - umožňuje odhalení tajemství a otevírá možnost hlubokého pochopení svého životního příběhu. Máme tak možnost zažít a poznat mystičnost vlastního života a sílu svého vlastního příběhu! Brazilit souvisí s vlivy planety Uran, proto i jeho energie se projevuje rázně, překvapivě a revolučně. Na zemi Brazilit člověku dává sílu nezbytnou k poznání vlastních možností. A také moc udržet zdravé hranice, nenechat se využívat nebo zneužívat. Je to síla a moc, kterou máme mít na svým životem. Brazilit je talisman, který poníženému navrací hodnotu. Podporuje integritu lidské bytosti, naši disciplínu a nakonec i radost z toho, co ona sama dokáže rozeznat jako pravdivé a skutečné.

Selenit je pojmenován po Seléne, řecké bohyni měsíce. Selenit je sádrovec, jeho čirá a vláknitá odrůda. Podporuje telepatické spojení s ochránci, anděli a duchovními průvodci. Je to kámen nenásilí, smíru a stavu, kdy my to jsme, komu je vše odpuštěno a my jsme těmi, kdo je pochopen. Jako talisman Selenit vyrovnává hladiny energie, zjemňuje vibrace a působí jako síto. Rozpouští averzi a odpor (když se cítíme odmítnutí a neocenění). Napovídá, jak přijmout své úkoly a udržet si ochotu je plnit. Vyrovnává paradoxy, jako by v nás promlouval náš vlastní sjednocující vnitřní hlas: "i přestože mám tyto těžkosti.., dokážu zažívat to, co pozitivně potřebuji..". Selenit je ono přizpůsobivé, přístupné přijetí. Je to vědomý stav, v němž dokážete zvrátit pocit, že jsme napadení. Jsme v pořádku. Žádné drama se neděje. Je to pořád svého druhu jen sen, iluze bytí, není potřeba se hned probudit, stačí: upokojit se. S tímto kamenem tišíme znepokojené stavy naší nevědomé a spící mysli, jako když tišíme snícího v noci. Selenit je bdělé oko s vlídným pohledem.