Nebeský Zvon

Chystám..


NEBESKÝ ZVON, orgonitový talisman od Hopley


Téma: Smířit se se životem.Kombinace kamenů: Ametyst, Azurit, Rubín, Rubelit, ZáhnědaAfirmace, symbolika, poslání:


Tón, s kterým procitá intenzivní vize. Touha sloužit ideálu. Sny a okultní zkušenosti. Zbožnost,  náboženské vnímání.
   ...Spoléháte na instinkt, který Vás nakonec provedl (či provede) významnou psychospirituální krizí. Prozkoumáte některou hlubokou zkušenost v její ryzí podstatě. 
 

Přejete-li si totiž najít východisko, co všechno potřebujete? Sebeuvědomění a tvořivost? Víc se snažit? Pracovat tvrději? Dokázat, že jste jiní? Změnit se? Ne. Jen slyšet:

Nebeský Zvon zní. Volá nás. Jak bychom ho mohli nemilovat? Je to jasný tón pod nebeskou klenbou. Úder zvonu. Hlas života.

Spojte svou aktivitu a svůj idál. Tak proměníte záměr ve skutečnost.
Jste konečně kompletní. Jednáte bez úsilí, bez vyčerpání.

Slyšet ten tón je ochota ke smíření tak rozlehlému, jako obzor, nad kterým zapadá Slunce. Je to hluboká láska a úcta k životu. Jemu patří vděk, jeho je večer chval. Radujte se.


Kameny? Rubín a Rubelit, oheň a oheň. A potom, když světlo pohasne, pak už je Záhněda - žádný strach. Obavy spálené na popel a dál jen odevzdání. Mír. Lehké kroky ve tmě pod noční oblohou. V dokonalém bezpečí. Smysluplnému cíli odevzdávám své snažení. S důvěrou. Proto taky svou práci pokaždé začínám modlitbou.
Drahé kameny v receptuře:

Azurit
soustředí ve svém poli sebeuvědomění a tvořivost. Azurit dává svému nositeli jistotu, že přání jsou vyslyšena. Splnění přání je možné, je-li to v souladu s Univerzem. Formulujte svá přání jako modlitby: Přeji si to a to, a pokud myslíš, že je to v nejlepším souladu se mnou a že to bude dobré i pro ostatní, pak mi to dej. Pak tam, kam vás povednou kroky, se vám odpověď na vaše přání a modlitby objeví. Azurit udržuje mysl otevřenou. Umožňuje rozšířené vnímání a mimořádnou inspiraci. S ním setrváváte v naladění na tóny, které slyší jen duše. Andělské rádio. Rozpouští obtížné myšlenkové steretypy. Jasnými tóny zahání z duše hlad, smutek a obavy.


Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.


Rubelit je červený turmalín, kámen, jež umožňuje pochopení sebe sama i druhých lidí - dává vhled do motivací (proč, co je za tím). Probouzí Sebejistotu, v níž jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Probouzí naši ochotu zachovat se i ve stresujících situacích přiměřeně. Spaluje vše, co je malé a nízké a nečisté. Povzbuzuje nás přijmout takovou volbu, jejíž výsledkem je smysluplná budoucnost. Vybízí k zachování bezpečí, povzbuzuje nás ke spolehlivosti. Napovídá nám, že pro zachování sebedůvěry je potřeba jednat nezávisle a udržet si nadhled nad rozčilujícími situacemi.


Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.Záhněda je jedním z nejmocnějších kamenů působících proti strachu a úzkosti. Její vibrace uvolňují krční čakru - vrací schopnost plynule mluvit. Kámen inteligence. Kámen vhledu. Pod jeho vládou je diplomacie, hluboký vhled do komplikovaných jevů. Účinně rozpouští strach. Dodává sílu při rozhodování. Zvyšuje soustředění. Mírní tresty (které dáváme i dostáváme). Pomáhá vyhledávat východiska z těžkých situací. Kámen mírových rozhodnutí. Kámen, který mírní ztráty a zármutek. Cenné jsou krystaly s duhou uvnitř. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Na přání znovu:

Shining Shanti (srdíčko) a Nathanael (floral) - volní. Duhová Luna, Vize, Gabriel a Shining Shanti (prodáno) Je neuvěřitelné, ja...