Nebeský Zvon

NEBESKÝ ZVON, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Smířit se se životem. Žít v modlitbě.Kombinace kamenů: Ametyst, Azurit, Rubín, Rubelit, Záhněda

Afirmace, symbolika, poslání:


Existuje-li řád věcí, pak je to dokonalá linka stvořitele. Je neviditelná fyzickým lidským očím a nic ve světě ji nedosahuje ve své kráse. Jste v kontaktu s ní. Máte silný smysl pro "tady a teď" - a v každém okamžiku přítomnosti právě tato linka k vám promlouvá. Proto zvolíte správný tón, správnou proporci, správnou křivku, správná slova. Vaše zásahy jsou přesné. Instinktivně a okamžitě rozeznáváte Božskou podstatu věcí. Projevuje se krásou, vnímáte ji jako nádhernou. Tak ji poznáte. Čím víc uvěříte v krásu, kterou vnímáte, tím snáze vás pozvedne do výše.

Tak dokážete udržovat svou vlastní úroveň vědomí, morální krásy a duchovního dosažení. A žít to. Bez ohledu na to, co se děje, udržovat stav čistoty vlastního vědomí. Nemusíte opravovat ve světě vše, co vyžaduje nápravu.  Vaším posláním je totiž fungovat v jakékoliv situaci - sama za sebe, silou vnitřního tajemství. Tak, že velice dobře budete vědět, co je pro vás správné, ještě lepší a co činí vaši duši čistou.

Tu dokonalou linku můžete dokonce skoro slyšet: Nebeský Zvon zní. Volá nás. Jak bychom ho mohli nemilovat? Je to jasný tón pod nebeskou klenbou. Úder zvonu, srdce bytí.

Naslouchat tomu tónu je ochota ke smíření tak rozlehlému, jako obzor, nad kterým zapadá Slunce.  Je to hluboká láska a úcta k životu. Jemu patří vděk, jeho je večer chval. Radujme se.

Je to právě ten tón, s kterým procitá vyšší vědomí. Touha sloužit ideálu. Nadosobní úroveň. Vyplývá z duchovního vnímání skutečnosti. Je to úroveň zkušenosti: všimnete si tady, jak se vám přeskupí hodnoty. Co všechno není důležité. A co je ryzí. 

V určitém bodě vývoje už se musíte spolehnout. A spojit svou aktivitu a svůj idál. Tak proměníte záměry v realitu. Tady jste konečně kompletní. Kompatibilní se skutečností. Jednáte bez úsilí, bez vyčerpání.
Pozn.1.: Hledáte smysluplnost všeho, co už jste prožila. Chcete, aby to všechno byla součást cesty k růstu. A pokud něco smysl nedává, tak vymyslíte způsob, jak to použít, abyste tomu vrátila důstojnost, respekt, smysl a význam. Tak to povýšíte na přednost. A takhle konstruktivní dokážete být i vůči druhým lidem..

Pozn.2.: Rubín a Rubelit, oheň a oheň. A potom, když světlo pohasne, pak už je Záhněda - žádný strach. Obavy spálené na popel a dál jen odevzdání. Mír. Lehké kroky ve tmě pod noční oblohou. V dokonalém bezpečí. Smysluplnému cíli odevzdávám své snažení. S důvěrou.
Drahé kameny v receptuře:


Azurit soustředí ve svém poli sebeuvědomění a tvořivost. Kámen dokáže odblokovat genialitu v oblasti řeči: Uvědomujete si spíše pocity, které vyvolává jazyk, než tu faktickou a doslovnou interpretaci. Přesně víte, co s jazykem/hlasem děláte a jaký účinek to u příjemců vyvolává. Genialita vytváří ten přeskok k umění, k hudbě - používat poezii nebo hudbu znamená totiž užívat jazyk dokonalejším způsobem. Formulujte svá přání jako modlitby: "Přeji si tohle, a pokud myslíš, že je to v nejlepším souladu se mnou a že to bude dobré i pro ostatní, pak mi to dej." Zázraky jsou v rukou božích, některé věci je skutečně možné získat jen jako dar shůry. Azurit udržuje mysl otevřenou mimořádný možnostem. S ním setrváváte v naladění na to, co slyší jen duše. Jasnými tóny zahání náš hlad, smutek a obavy. (Máte-li nativní Merkur retrográdní, je Azurit váš spojenec.)


Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.


Rubelit je červený turmalín, kámen, jež umožňuje pochopení sebe sama i druhých lidí - dává vhled do motivací (proč, co je za tím). Probouzí Sebejistotu, v níž jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Probouzí naši ochotu zachovat se i ve stresujících situacích přiměřeně. Spaluje vše, co je malé a nízké a nečisté. Povzbuzuje nás přijmout takovou volbu, jejíž výsledkem je smysluplná budoucnost. Vybízí k zachování bezpečí, povzbuzuje nás ke spolehlivosti. Napovídá nám, že pro zachování sebedůvěry je potřeba jednat nezávisle a udržet si nadhled nad rozčilujícími situacemi.


Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.


Záhněda je jedním z nejmocnějších kamenů působících proti strachu a úzkosti. Její vibrace uvolňují krční čakru - vrací schopnost plynule mluvit. Kámen inteligence. Kámen vhledu. Pod jeho vládou je diplomacie, hluboký vhled do komplikovaných jevů. Účinně rozpouští strach. Dodává sílu při rozhodování. Zvyšuje soustředění. Mírní tresty (které dáváme i dostáváme). Pomáhá vyhledávat východiska z těžkých situací. Kámen mírových rozhodnutí. Kámen, který mírní ztráty a zármutek. Cenné jsou krystaly s duhou uvnitř.