Epona


Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Epona
EPONA, Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů: Aquamarín, Citrín, Opál, Pyrit a Jantar


Téma: Důvěřovat pocitům

Afirmace, symbolika, poslání: 

Bohyně, která vás učí být v kontaktu se svými emocemi a důvěřovat vaší vlastní citlivosti. Mezi vaším nitrem a vnějším světem proudí jako přívětivá síla. S ní se ztotožňujete se vším, co přináší harmonii. Je to způsob, jak se může bezpečně projevovat vaše senzitivita.


Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Epona


Epona přichází, aby se části naší vlastní citlivosti, milosti a bezpodmínečnosti navrátily do vědomí a navrátily nám celistvost. Tak máme šanci vydat se k přátelství, k rovnosti a bratrství. Naše nové lásky se budou tvořit z přátelství a ze sounáležitosti, bez potřeby vlastnit toho druhého a bez očekávání naplnění svého štěstí skrze toho druhého. 

Je možné, že na počátku života jste popírala svou citlivost (nebo vám byla upřena). S postupujícím časem a věkem svou citlivost znovu poznáváte, potkáváte, rozvíjíte v ni důvěru. Žijte ji plně a s požehnáním, sestupujte s ní do čím dál větší hloubky, kde ji najdete jako nesmírnou božskou citlivost - milosrdenství. Jedině naprostá upřímnost k sobě samé je to, co vás přivede k dosažení úplného bezpečí.

Nejvíce štěstí k sobě přitahujete, když jste spravedlivá, když se k ostatním chováte jako k sobě rovným, když jste okouzlující. Užíváte-li svého talentu k podpoře a k mediaci, vesmír k vám posílá příznivé okolnosti a dobré šance. Proměna vždycky pramení z důvěry!

Zapojte tedy svůj šarm, půvab a diplomatické vlohy. Jste okouzlující i důstojná. Máte schopnost šířit srdečnost a vřelost. Je-li vaše potřeba milovat a být milována naplněna, vaše přívětivost působí jako mocný magnet.

Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Epona


Tato energie rozpouští žárlivost, závist, strach projevit pocity nebo obavu říct pravdu. Podporuje emocionální zrání. Obtížným situacím pomáhá čelit s odvahou. Probouzí moudrost vstoupit do nového prostoru.

Pozn.: Galská bohyně Epona, ctěná i Římany, mívá podobu bílé kobyly. Kobyla viděná ve snu je symbolem pohybu, bohatství a síly života. Pro indiány je kůň spojen s vnitřní cestou, s transformací duše až po kraj nového zrození. Kůň je symbolem transcedence našich omezení. Lidé s tímto průvodcem touží po skupině přátel a vřelých vztazích.  Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Epona
Drahé kameny:Jantar
je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť.


Opál umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Ve vodním živlu tento kámen září drahými barvami, ale ve skutečnosti je ohnivým plamenem pravdy. Probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

Pravý Drahý opál, který v orgonitových recepturách používám, 
pochází z naleziště na Slovensku, z Dubniku.
Citrín je šťastný a štědrý a plný lehkosti a třpytu. Inspiruje prosperitu, dosažené odměny, bohatství a úspěch. Zajišťuje příjemný spánek, předává teplo, energizuje auru. Má schopnost zvyšovat tvůrčí schopnosti. Podporuje duševní vědomí a zavčas svého majitele varuje před nebezpečím. Pod jeho vládou je čakra solar plexus, aktivuje však i činnost korunní čakry. Navozuje stavy nadosobní radosti, je symbolem hojnosti, plnosti, dosažených věcí. Citrín je také vhodný talisman pro urovnání vztahů a sporů v rodině či skupině. Napomáhá rozuzlení těžkostí a napravení omylů v komunikaci. Mírní přecitlivělost. Rozpouští strach ze ztráty a navrací smělou sebejistotu.


Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.


Aquamarín
(akvamarín), kámen pro flow. Kámen mořských bohyní, krystalické zpodobení vody na zemi, esence vody. Dokáže rozpustit staré sebeobranné naprogramování. Pomáhá najít odvahu k převzetí odpovědnosti za vlastní život. Rozvíjí vnímavost a jako studená sprcha probouzí smysly. Aquamarín pomáhá udržet proud mysli jasný, otevřený k inspiraci, která přichází. Navozuje relaxovaný stav čistoty a novosti. Poskytuje nám prostor pro myšlenky a umožňuje zjistit, jak bez obav komunikovat se svým okolím. Odstraňuje překážky z cesty.Je pramenem svobodného sebevyjádření.
Orgonit od Hopley, forma: floral, receptura: Epona

Orgonit od Hopley, forma: srdíčko, receptura: Epona