Easter, Ištar, Jaro


JARO, Orgonitový talisman od Hopley


Kombinace kamenů:
Apatit, Topaz bílý/modrý, Pyrit a Růženín


Téma: 
 Vy jste život, který přichází.


„Jaro”, v angličtině „Easter”, pochází od sumerské bohyně Ishtar, řecky Astarte, která byla uctívána jako bohyně jara a plodnosti a královna nebes.

Kolik lidí dnes nevědomky uctívá tuto bohyni? Miliony. Ona sestupuje na zem každý rok v podobě jara. Babylonské legendy říkají, že každý rok spadlo z nebe obrovské vejce - nehmotný živoucí potenciál energie, který se rozlil po kraji. Tato bohyně zpřístupňuje skrytá tajemství života a lásky. Ona je mystérium, které obnovuje život na zemi.

Jste s ní, když míříte ke svému cíli a pohání vás intenzivní cit a pevná odhodlanost. A abyste cíle dosáhla, jste náhle vybavena zvláštní schopností otevírat různé skryté zdroje sil. A je úplně zbytečné vám vysvětlovat že něco nejde. Vy dáte v sázku i život, protože vy jste život, který přichází. Je to nezadržitelná energie, schopná nekonečných improvizací. Rozbíjí skořápku, aby dostala ven ptačí mládě nebo klíčící strom. Rozpouští led a sníh ležící na loukách. Probouzí živé ze spánku. Přibližuje Zemi k Slunci. Nebo si to aspoň myslí. Ona má na svědomí aprílové počasí a skotačí vesele jako jehně. Materializuje se všude tam, kde je potřeba vyřešit neřešitelný úkol, který se týká nového života.

Modrozelený Apatit, kámen intelektu, rovnosti a neohrožené jasné mysli. S ním se tu spojuje Růženín - tolerance, láska, radost ze života. Talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Modrobílý, průzračný Topaz tu je, přízeň osudu = míří správným směrem. Nakonec Pyrit, kotva a hromosvod prudce se měnících energií; ten kámen, co vás spojuje s kořeny života, to, co vám umožní stát oběma nohama na pevné zemi. Vystačíte si, spoléháte na sebe, nic vás neodchýlí z cesty.

Máte za sebou dlouhou cestu a stojíte těsně před mystickým završením:

Drahé kameny, které orgonit nese:

Apatit je kámen probuzeného intelektu, katalyzátorem duševního naladění. Je schopností akceptovat sebe sama. Je symbolem jasné mysli, která si uvědomuje svou neohroženost. Pomáhá nám překonat chvíle paniky a zmatku. Pomáhá rozeznat vlastrní chybu, pomáhá rozeznat chybu v systému. Dává všímavost, zdravý úsudek, umožňuje uvažovat mimo kategorie. Probouzí odvahu k seberealizaci, kuráž přijmout sebe samého takového, jaký stutečně jsem. Vyjádřit se, promluvit sám za sebe. Stimuluje kreativitu a mocně povzbuzuje intelekt. Uvádí se, že má vliv na správný běh metabolismu.

Růženín - talisman, který nás přitahuje tam, kde se cítíme milovaní, a k těm, které milujeme. Růženín se dotýká citu. Emoce dokáže zjitřit a přesto konejší bolest srdce. Již od starověku je považován za kámen lásky a symbol tolerance. Můžeme opustit bolestivé vztahové téma, přijmout a zároveň pustit bolest. Odmítnout zdvořile to, co nám škodí. A sami neškodit. Narovnat se, nadechnout, připomenout si Kým chceme být. Pokud chceme prožívat lásku, musíme ji sami vyjadřovat. Naladit se na to, co nám dává dobrý pocit ze sebe a ze života. Vrátit se mezi lidi. Najít prostor pro něhu a blízkost ve vztazích. Být laskaví a pravdiví. Otevřít srdce a přestat se bát.

Topaz modrý - kámen zázraku, dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

Pyrit aktivuje naši vnitřní sílu, energie vrací do rovnováhy. Dokáže nás vrátit zpět do proudu našeho života. Zpátky na zem, oběma nohama na pevnou skálu a tam, kde jste fyzicky, mentálně i emocionálně "doma". Umožňuje navázat na naše stará pochopení, rozpomenout se na to, co nám dříve dávalo sílu, radost, co nás "nabíjelo". Mimořádný energetický štít. Kámen, s nímž obnovujeme svou schopnost volby.