Modrá Sasanka

MODRÁ SASANKA (Panna Marie), orgonitový talisman od Hopley

Téma: Oddanost, tajemství jednoty


Kombinace kamenů: Opál, Hematit, modrý Aventurin a Chalcedon
 

Afirmace, symbolika, poslání:

Jednota, v níž splýváme světlem své lásky s tím nejdokonalejším v nás. 

Promlouvá k vám archetyp Panny. Cítíte-li se být v odloučení, pak toužíte po Jednotě, po skutečném bezpečí, abyste mohli jednat přiměřeně a sebejistě. Možná se vám zdá, že přes všechno úsilí, které vyvíjíte, zůstáváte životem nevyslyšeni a začínáte se kvůli tomu všemu vlastně zlobit. Docházejí-li vám síly, kladete si otázku, kde získat ještě v sobě ochotu pokračovat ve svém snažení. Potřebujete znát určité tajemství... nebo vyhoříte.

Panna Marie, matka Boží, toto tajemství znala. Důvěřovala mu. Svou pokorou rozdrtila hadí hlavu. Skrze ni přišel syn. Synem Důvěry je totiž Spása.
 

Tajemství přichází jen k tomu, kdo je už připraven přijmout ho. A pozvat to tajemství do svého domu může vypadat úplně jako přinášení obětí, ve smyslu vzdávání se různých "věcí". Může to znamenat nutnost naučit se toho mnohem více, a také dělat (a zároveň nedělat!) toho na určité úrovni daleko víc, než chtějí lidé kolem vás. Pro vás to však bude ve skutečnosti znamenat Zjednodušení. Připravte se na to, že ti kolem ho nebudou moc chápat. Je to zjednodušení, které vede k dokonalosti, protože v něm se vám odhalují všechny velké ctnosti.
 

Toto zjednodušení znamená neinvestovat energii tam, kde je to zbytečné a nežádoucí - nenecháváte se využívat, nepotřebujete se ospravedlňovat, vysvětlovat, dokazovat. Nesloužíte bezcenným impulzivním povrchním přáním. Nepotřebujete nikoho soudit, ani hodnotit. Nepokoušíte se útočit na chyby druhých, nezabýváte se nápravou toho, co druzí dělají blbě.. Víte dobře, že byste se klidně mohli položit na zem, aby po vás mohli druzí šlapat a mít nohy v teple, a stejně se najdou mezi nimi tací, kteří vám vyčtou, že neležíte dost rovně. Nezavděčujte se. Nenapravujte je. Nechte je být. Nerozčilujte se nad nimi, ani nad situacemi, které vytvářejí. Bez vaší reakce jsou totiž bezmocní.

Zjednodušte si život. Umožní vám to dělat více toho, co vám prospívá.Orgonit od Hopley, forma: dvojitý floral, receptura: Modrá Sasanka
Talisman k hlubokému ponoru..

    Modrá Sasanka    Mé ruce hladí prsty bříšků
    Kapičky Sasanek stírám do kalíšku
    Drobí se modrý opál droboučký
    na střípky zraku nosím obroučky
    pokládám svou starost na dno světa
    tam na to místo, kde sasanka vzkvétá

    Můj pramen zraku se až na dno vine
    a hladí dál sasanky prsty bříšků líné
    voda se čeří a z čerstvé noci plyne mi sen
    Tak kam bych ukryl hoře své i omezení?
    Kam složil bolest svou - jíž prý není
    nikde mimo mé srdce v němž jsem uvězněn?

    Tak já sám sestoupím na dno světa
    k těm modrým sasankám, o nichž vím už léta
    spočinu v proudu čerstvých vod jak v tónu
    jež léčí mne, když ve svém hoři tonu
    a svými prsty bříšků si nasbírám do kalíšku
    z modravých sasanek pár rýmů domů.

    (od Hopley)


    

Pro koho talisman je:

    - toužíte po po bezpečí. Zahaleni pláštěm Panny Marie budete spočívat v přijetí a v jednotě. Potřebujete být v kontaktu se svou intuicí, s přirozenou moudrostí a s instinkty. Pokojně vnímat hluboké spojení s druhými lidmi a se svým vlastním posláním. Jste-li žena, pak máte velké úkoly, které ale nemusíte hledat. Hluboký smysl života přichází přímo přes vás, je tu s vámi. Nesdělitelné slovy, vyjádřené objetím. Jistota bez analyzování. Těšíte se ochrany a pomoci shůry. Odevzdáváte se do bezpečí.Drahé kameny použité v receptuře:


    Opál - drahý bílý Opál - umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

        "Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil."

    Aventurin modrý působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s ochranou skrytých věcí. Účinný duševní léčitel. Posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost a vytrvalost. Navozuje pokoj, mír a klid. Stav, němž jsme "bezpečně přikryti modrým pláštěm", nerušeni. (Modrý je aventurin jako lem roucha Panny Marie. Ušlechtilejší, mikrokrystalická odrůda tohoto drahého kamene je modrý chalcedon.) Tělo, mysl i ducha uvádí do stavu blažené milosti, ochrany a požehnání. Nechává štvanou mysl konečně spočinout a plynout. Aventuríny se používají k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami.

    Chalcedon je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

    Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.