Modrá Sasanka

MODRÁ SASANKA (též Maria), orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství jednoty


Kombinace kamenů: Opál, Hematit, modrý Aventurin a Chalcedon
 
Afirmace, symbolika, poslání:

Promlouvá k vám archetyp Panny. Cítíte-li se být v odloučení, pak toužíte totiž po Jednotě, po skutečném bezpečí, abyste mohli jednat přiměřeně a sebejistě. Možná se vám zdá, že přes všechno úsilí, které vyvíjíte, zůstáváte životem nevyslyšeni a začínáte se kvůli tomu všemu vlastně zlobit. Docházejí-li vám síly, kladete si otázku, kde získat ještě v sobě ochotu pokračovat ve svém snažení. Potřebujete tajemství, které hovoří o Jednotě.


Potřebujete tajemství, které hovoří o Jednotě. Panna Marie, matka Boží, toto tajemství znala a důvěřovala mu. Svou pokorou rozdrtila hadí hlavu pohybností. Skrze ni přišel syn. Synem Důvěry je totiž Spása.
 

Ke komu přichází tajemství? K tomu přichází, kdo je otevřen něčemu, co je skryté. Víra, skutečná důvěra, otevírá člověku tento vzácný dar. Dar umět spatřit tajemství. Dar, který se rovná zázraku. Pohlédnout na tajemství může znamenat přinášení obětí. Může to znamenat nutnost naučit se toho mnohem více, než ostatní. Může to také znamenat nutnost odvést mnohem více práce. Vzácnost skutečného tajemství spočívá v tom, že je skryté a vlastně neodhalitelné mnoha ostatním.
 

Jednota, v níž splýváme světlem své lásky s tím nejdokonalejším v nás, nám dává víru. A víra je velké tajemství člověka. Protože zákon lidského ducha je zákon víry.
    Modrá Sasanka

    Mé ruce hladí prsty bříšků
    Kapičky Sasanek stírám do kalíšku
    Drobí se modrý opál droboučký
    na střípky zraku nosím obroučky
    pokládám svou starost na dno světa
    tam na to místo, kde sasanka vzkvétá

    Můj pramen zraku se až na dno vine
    a hladí dál sasanky prsty bříšků líné
    voda se čeří a z čerstvé noci plyne mi sen
    Tak kam bych ukryl hoře své i omezení?
    Kam složil bolest svou - jíž prý není
    nikde mimo mé srdce v němž jsem uvězněn?

    Tak já sám sestoupím na dno světa
    k těm modrým sasankám, o nichž vím už léta
    spočinu v proudu čerstvých vod jak v tónu
    jež léčí mne, když ve svém hoři tonu
    a svými prsty bříšků si nasbírám do kalíšku
    z modravých sasanek pár rýmů domů.

    (od Hopley)


    Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:


    - pro ty, kteří touží po po bezpečí. Pro ty, kteří se chtějí bez ohledu na okolní svět cítit bezpečně, v přijetí a v jednotě. Pro ty, kteří chtějí být v kontaktu se svými pocity, s přirozenou moudrostí a s instinktem. Pro ty, kteří chtějí kontakt s vnitřním učitelem, se svým vnitřním vedením. Pro ty, kteří chtějí vnímat hluboké spojení s druhými lidmi a se svým vlastním posláním. Žena má velké úkoly, které nemusí hledat. Pro ty, kteří chtějí prožít hluboký smysl života. Pro ty, kteří chtějí prožít nesdělitelné. Pro ty, kteří tím chtějí projít bez analyzování, prostě to prožít, přijmout. Pro ty, kteří chtějí získat jasnou představu o smyslu svého snažení. Pro ty, kteří chtějí umět přijímat dary shůry. Pro ty,kteří chtějí kultivovat svou ženskou stránku na archetypálních úrovních. Pro ty, kteří touží porozumět tajemství a zázraku narození. Pro ty, kteří si něco potřebují vyřešit s tématem mateřské lásky. Pro ty, kteří potřebují ve své situaci více víry.

    Drahé kameny použité v receptuře:


    Opál - drahý bílý Opál - umožňuje vidět celek. Souvisí úzce s tématy jako je Pravda, Spravedlnost, Jasnozřivost, Umění a Sny. Všechny barvy živého světa se třpytí a zrcadlí v Opálu, jako jezírka duhy. Opál je poledním plamenem pravdy, jeho půlnočním dvojčetem je Duhový Obsidián. Opál probouzí spravedlnost. Překračuje hranice mysli, smývá omezení. Umožní nahlédnout dále, za naše individuální hranice. Opál bývá iniciátorem v dobrodružství sebeobjevování. S ním sny vystupují na povrch vědomí jako Vize a projevují se jako Umění.

        "Dostal jsem svoje umění shůry, abych se proměnil."

    Aventurin modrý působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s ochranou skrytých věcí. Účinný duševní léčitel. Posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost a vytrvalost. Navozuje pokoj, mír a klid. Stav, němž jsme "bezpečně přikryti modrým pláštěm", nerušeni. (Modrý je aventurin jako lem roucha Panny Marie. Ušlechtilejší, mikrokrystalická odrůda tohoto drahého kamene je modrý chalcedon.) Tělo, mysl i ducha uvádí do stavu blažené milosti, ochrany a požehnání. Nechává štvanou mysl konečně spočinout a plynout. Aventuríny se používají k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami.

    Chalcedon je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

    Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...