Constantine, Svědomí

Orgonit - osmistěn - Constantine.
CONSTANTINE, orgonitový talisman od Hopley 

Kombinace kamenů:
Bílý Topaz, Černý Turmalín v bílém Křemeni, GalenitAfirmace, symbolika, poslání: 


O svědomí se říká, že je to hlas Boží. Jako alarm se totiž rozezní na hranici mezi naším světem a peklem. 

Osmistěn je vzácný květ, který na té hranici roste. Pokud takovou hranici potřebujete "uzavřít", položte ho na ni (alespoň symbolicky).

Následovat svědomí je věc volby a svobodné vůle. Někdy to znamená překonat pokušení, aby jeden zůstal na té správné straně. Řídit se svědomím znamená i to, že se nedopouštím provinění vůči vlastní lidskosti. Vážím si sám sebe. Respektuji, co cítím a kým jsem.

Dobro a zlo jsou v našem světě zcela reálné síly. Máme svědomí na to, abychom vycítili, kterým z těchto dvou směrů se vydáváme. Proto jsme "cítící bytosti". Pravda, ne všichni lidé jsou cítícími bytostmi. Máme mezi sebou určité procento lidí, kteří se ten rozdíl mezi dobrem a zlem sice naučili (a chápou ho jako jistou společensko-právní komplikaci), ale necítí ho, neslyší svědomí. Svědomí je mimořádný jev i v tom, že ho nelze vytvořit. Nelze ho získat dodatečně. Svědomí buď máte, nebo ne. Když ho někdo nemá, nikdy ho ani mít nebude.

Se svědomím už přicházíme na svět. Je to vnitřní imperativ. Rozvíjí se, má své dětské fáze, ale je tu v nás od začátku potenciál, který uzraje. Svědomí je jako hlas, který v sobě slyšíme mlčet a dokud ten hlas v nás mlčí, je dobře. Jakmile se ozve, je to varování: něco je špatně.
Jeho ochranná aktivita spojuje srdce těch, kteří se nebojí...
 
..nebojí se čeho?

Nebojí se jednat v souladu se svým svědomím. To jsou hrdinové.

Hrdinové jsou ti, kteří aktivně následovali svoje svědomí. Tím se ocitli ve správný čas na správném místě a udělali tu správnou věc, přesně tak jak to cítili. 

Abyste byli hrdiny, musí se odehrát tyto 4 věc zároveň: 1. musíte mít svobodnou volbu, 2. následovat svoje svědomí, 3. udělat to pro druhé, a musíte přitom 4. cítit, že děláte tu správnou věc!

A co vy? Zachovali jste se někdy takhle skvěle v nějaké situaci? A co lidé, kteží se chovají oddaně a statečně celá léta? Rodiče invalidních dětí? Bere to dech, ale kdo si toho všímá? Neviditelní hrdinové zasluhují obdiv. Pravda je, že základem hrdinství je svobodná volba. Máte-li svobodnou volbu vzít situaci do svých rukou a udělat, co je třeba, a riskovat ve prospěch ostatních, bez ohledu na vlastní pohodlnost a bezpečí, máte šanci být hrdiny. Udělejte to. Chopte se příležitosti. Ukažte, co je ve vás. A pokud už jste se odvážili v rozjetém vlaku rozbít sklo záchranné brzdy, můžete stejně dobře zmáčknout i to červené tlačítko.


Být hrdinou nikdy není nic příjemného, ale kdo to dokáže, je v souladu se silou a s velikostí tvořivého potenciálu, který mu byl dán. Život je jaký je, takže dřív nebo později budete mít možnost zachovat se statečně – nebo zbaběle. Zbabělci nejsou ochotni vykročit z vlastní pohodlnosti, ze své komfortní zóny, což je nakonec past: život se jim stává nekonečným řetězem potíží a námitek. Hrdinové jsou však ochotni brát věci do vlastních rukou a dospívají tak k vnitřnímu sjednocení, k naplnění života. Hrdinové se stávají inspirací druhým, protože dosáhli na vyjímečnou zkušenost. Nedosáhli na ni z opatrnosti, ani chytrým vyčkáváním. Dosáhli na ni, protože to nejsou žádní přizdisráči.

Orgonit ConstantinePopis drahých kamenů v receptuře:

Topaz bílý dává přízeň osudu. Je jako slza strážného anděla. Horkosti ulevuje. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

 

Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.
 
Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.
 
Bílý Křemen je symbolicky sníh, sníh tající ve vodopád svěžího času - pod ním se zem probudí, ožije, obnoví v jaro. Uvádí se, že odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, že čistí geopatogenní zóny. Působí proti bolehlavu, posiluje koncentraci při meditaci či modlitbě. Dává osvěžení podobně jako semenný zvuk (mantra) "Ti! Ti! Ti!" - snad je to ekvivalentem kapiček z tajícího sněhu. Můj Constantine na pracovním místěn u mě doma na počítači: Osmistěny můžu připravit v libovolné drahokamové receptuře, Ten se zelenými olivíny je Phoenix:


Ten černozlatý je Gabriel: Původně byly všechny osmistěny jen Constantine. Dodnes je dělám stejně, 
se zářivým zlaceným bílým Topazem.

"Dva květy Galia mají osm stěn, ze dvou pyramid složený je krystal Constantine."