Kůň, Equus

Náušnice s Orgonity od Hopley, receptura Kůň (Equus)

KŮŇ, Orgonitový talisman od HopleyKombinace kamenů: Gagát, červený Obsidián, Granáty+Olivíny, Hematit, KřišťálTéma: Řídit se intuicí a vrozeným přirozeným citem.

Proč byli koně tolik uctíváni ve starých dobách? V mytologickém světě má kůň schopnost stát se prostředníkem a přenést člověka mezi různými světy. Proto má Pegas z řecké mytologie křídla - přenáší svého jezdce mezi světem lidí a bohů. Pamatujete si na tu báji, jak se jej Bellerofontés pokoušel chytit? Až poté, co přestal s nesmyslným nátlakem, zapojil svou moudrost a přinesl nemalou oběť, okřídlený kůň byl ochoten se přiblížit a spolupracovat. (Přečtěte si více zde.)
 
 
orgonit
Orgonit od Hopley, receptura: Equus

Orgonit

 

Kůň má také úkol zprostředkovávat lidem boží záměry a přání - používali se proto i k předpovídání budoucnosti. Rozhodování podle bílého koně známe i z našich pověstí. „Cesty hledati nebudete, ani se ptáti. Můj kůň vás povede..." Naši předkové dokázali vidět v koních mnohem více, než my dnes. Zkusme se vypravit zpátky v čase, do doby, kdy byl kůň posvátným zvířetem. Nositelem intuitivní moudrosti, prostředníkem bohů, průvodcem člověka při přechodu mezi různými světy. 

Hlava koně, nejlépe válečného hřebce, měla nesmírnou cenu a ohromnou ochrannou moc. Zakopaná v základech města zajišťovala bohatství, prosperitu a vítězství ve válkách. Většině lidí ale postačí k magickému účelu koňské žíně, nebo železná podkova. Pro Kelty bylo železo kovem obdařeným zvláštní mocí zahánět zlé duchy. Právě Keltové byli první, kdo si zvykl věšet nad vchody svých domovů podkovy - ty, které byly už řádně nošené koněm, posvátným zvířetem.

Archetyp koně se velmi často vyskytuje ve spojení s bohy a vládci, které nese za zádech do bitev a k vítězství.. ale také bývá archetyp koně spojen s intuitivní moudrostí, s ženským archetypem. Intuitivní moudrost žen je podobná chování koní: koně ví, že mohou být v zraněni a uloveni, brání se útěkem, nebo hledají kompromisy a smírná řešení. Stejně jako ženy mají rozvinutou empatii. Umí vycítit věci. Řídí se intuicí a vrozeným přirozeným citem.
 

Náušnice s Orgonity od Hopley, receptura Kůň (Equus)Drahé kameny, které orgonit nese:

Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.

Granát je krev života, jeho energie a esence. Dodává energii a vytrvalost. Probouzí naši sílu a aktivitu. Napomáhá nám získat dobré postavení, dobré pozice. Probouzí intuitivní síly a instinkty, naši vrozenou moudrost těla předanou generacemi našich předků až k Počátku. Proto byl používaný jako amulet, který varuje před nebezpečím. Ve skutečnosti aktivuje tuto schopnost přímo v nás. V krizových situacích pomáhá nacházet rychle východiska, včas reagovat, nebo přivolat pomoc. Přivádí nám velké množství energie a posiluje sexuální touhu, plodivou sílu. Protože je pamětí života, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.

Červený Obsidián - ostrý sopečný kámen, schopný přetnout v okamžiku negativitu, která je tvořena zlostí, záští nebo závistí lidí ve vašem okolí. Zvuk obsidiánu je jako hlasité tlesknutí a zvuk „Pe!”. Jako když náhle praskne skleněná nádoba a prostor uvnitř a venku se smísí. Obsidián souvisí s věštěním, umožňuje předvídat a díky předtuše odvrátit hrozící nebezpečí. Obsidián zbavuje pout. Šamani využívají rádi obsidiány pro kontakt s duchovním světem. Obsidián mějme s sebou při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Červený obsidián chrání život a ženy především.

Gagát - prastaré dřevo, kámen podobný Jantaru. Tělo obrovitého magického černého stromu: zdroje síly, zdroje nejrůznějších sil. Iniciace a zasvěcení. Bezpečná rychlá cesta. Odstup a nadhled. Neulpívání na zbytečnostech. Talisman pro správné projití zkouškami. Spojení se se silou universa, s přírodními silami.

Gagát provází putujícího i ve snech a kamkoli se vydá, jako talisman. Zvyšuje psychické schopnosti a odolnost svého majitele. S Gagátem se člověk pohybuje vysoko a bezpečně, jako na hřbetě koně. Je to "kůň římské hlídky", Gagát těžili hlavně Římané a ti věřili, že zahání zlé duchy. Gagát vás ponese bezpečně vysoko nad energiemi tohoto světa, které mají jeden zdroj síly, ale různé kvality. Gagát je podobný jantaru, je to proměněné a zkamenělé dřevo. Má energii "vnímavé pozornosti", "pozorného očekávání".

Olivín (Chrysolit, Peridot) - zelená světélka regenerace, očisty, znovuzrozující se krásy. Esence vitality. Jako drahý kámen probouzí Zájem, Fascinaci, jako když se rozvíjí z pupene nová větvička nebo květ. Duše je v očekávání krásného, vítá vše nové. Olivín rozvíjí jemné a citlivé smysly těla. Zjemňuje vnímání, projasňuje prožívání smyslových vjemů. Oživuje metabolismus, napomáhá energeticky vyplavování jedů z těla. Urychluje obnovu. Jako talisman pomáhá přijmout odpovědnost za vlastní život, tiší žal a pocit viny. Vrací svého nositele do stavu prožívání rovnosti sebe sama vůči ostatním. Vybízí k účasti a ke spolupráci. Říká: "Pojď se rozvíjet, kvést a obdaruj svět."
 

Objednávku nebo dotaz
mi prosím napište e-mailem na:

pamawangmo@gmail.com


 
Orgonit
Datail poutka orgonitového srdíčka.

Orgonit
Pohled na zadní stranu orgonitového srdíčka.

Orgonit