Archanděl UrielARCHANDĚL URIEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Znalosti, prorocké vize, varování shůry


Kombinace kamenů: 
Hypersten, Modrý Safír, modrý a fialový Fluorit, Hematit, Jantar
Afirmace, symbolika, poslání:

 
Uriel je v křesťanské gnostice zapsán jako čtvrtý archanděl (po Michaelovi, Rafaelovi a Gabrielovi). Je identifikován i jako Cherub nebo Seraf, anděl božské přítomnosti, vládce nad zemí i nad peklem. Jeho jméno znamená „Bůh je mé světlo“. Je andělem posvěcení, přítomnosti a slávy.

Prý stojí v branách nebeské zahrady s planoucím mečem. Spíš má ale hodně práce tady na zemi - ve starých židovských a  křesťanských textech je zmiňován na mnoha místech. Jeden z těch známějších úkolů: Během moru v Egyptě to byl on, kdo kontroloval znamení napsaná jehněčí krví nad dveřmi domů. Také byl poslán varovat Noeho před potopou. V apokalypse, kterou popsal Petr, je Uriel stejně nemilosrdný jako kterýkoli démon. Dohlíží na bouři a hrůzu. Je andělem lítosti a pokání. "Nesejdeš z cesty," říká, "a nebudeš lhát!"

Poznání a moudrost je pravda a život. (A taky krása a umění.) Odpojení od pravdy je lež a hřích. Lež je tlení a smrt. Kdo lže, je už mrtvý. Kdo je zvyklý klamat, nemůže dojít poznání, ani nemůže být varován shůry. Chcete-li odpověď od Uriela, nelžete. Nemá na starosti záchranu těch, kteří sešli z cesty.

Osvětlí vám následující nezbytný krok. Přinese vnuknutí, správnou informaci, nosnou myšlenku. Dobré nápady, které k vám přichází, jsou vaše vyslyšené modlitby. Jsou životaschopné. Jsou plné jemné radosti. Jsou jako okamžik letního poledne. "Stačí, když mě požádáte," říká Uriel, "a pak mi ukažte spolupráci a posuňte se, jak jsem vám napověděl."
  
Vyobrazeného ho můžete často najít s knihou nebo papyrusovým svitkem představujícím moudrost. Uriel je patronem umění a věd. Je také andělem Poezie.

Vzkazuje: "Prosím. Nedělejte to celé ještě těžší. Správné kroky jsou ve skutečnosti snazší než ty špatné. A cesta do pekel NENÍ dlážděna dobrými úmysly. Děkuju. Za součinnost."
אוּרִיאֵל - "God is my Light", Uriel is often identified as a cherub and the angel of repentance. He "stands at the Gate of Eden with a fiery sword", or as the angel who "watches over thunder and terror". 
Isaiah 63:9:

z Wikipedie 


Drahé kameny :Hypersten (řecky "hyper" - nahoře a "stonos" - síla) je jako talisman používán k vyhledání řešení problémů a odpovědí na důležité otázky. Něco jako "andělské rádio". Přináší vnuknutí, vize a duševní sílu. Probouzí pocit bezpečí a pokoje. Je s ním spjato vědomí všech možností a schopností, celý potenciál možného, ještě nerealizovaného. Zbavuje pýchy. Osvobozuje z omezení domnělých i skutečných. Vrací dětskou otevřenost a vnímavost.


Modrý Safír - symbol cti, duchovní pravdy a života věčného. Už od středověku je spojován s osobními kvalitami a s ctnostmi - symbol moudrosti, pravdy, upřímnosti, věrnosti. Průvodce a ochránce poutníků. Působí na 6.čakru, na intelektuální schopnosti. Je, svým významem, moudrostí podobnou oceánu - zahrnuje vše, a přestože vlny na hladině se mění, pod vlnami leží klid a poklady. Safír pomáhá soustředit se, zbavuje strachu, starostí, vin, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Pomáhá dosáhnout práva.


"Kdo zbavil by mne strastiplých vin?
Mou duši z břehu zvedl do výše?(...)"Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč.


Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.


Jantar je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

Orgonit od Hopley, forma: kyvadlo velké štíhlé, receptura: Uriel (U-Ri!)