Archanděl UrielARCHANDĚL URIEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Znalosti, prorocké vize, varování shůry


Kombinace kamenů: 
Hypersten, Modrý Safír, modrý a fialový Fluorit, Hematit, Jantar
Afirmace, symbolika, poslání:

 
Uriel je v křesťanské gnostice zapsán jako čtvrtý archanděl (po Michaelovi, Rafaelovi a Gabrielovi). Je identifikován i jako Cherub nebo Seraf, anděl božské přítomnosti, vládce nad zemí i nad peklem. Jeho jméno znamená „Bůh je mé světlo“. Je andělem posvěcení, přítomnosti a slávy.

Prý stojí v branách nebeské zahrady s planoucím mečem. Spíš má ale hodně práce tady na zemi - ve starých židovských a  křesťanských textech je zmiňován na mnoha místech. Jeden z těch známějších úkolů: Během moru v Egyptě to byl on, kdo kontroloval znamení napsaná jehněčí krví nad dveřmi domů. Také byl poslán varovat Noeho před potopou. V apokalypse, kterou popsal Petr, je Uriel stejně nemilosrdný jako kterýkoli démon. Dohlíží na bouři a hrůzu. Je andělem lítosti a pokání. "Nesejdeš z cesty," říká, "a nebudeš lhát!"

Poznání a moudrost je pravda a život. (A taky krása a umění.) Odpojení od pravdy je lež a hřích. Lež je tlení a smrt. Kdo lže, je už mrtvý. Kdo je zvyklý klamat, nemůže dojít poznání, ani nemůže být varován shůry. Chcete-li odpověď od Uriela, nelžete. Nemá na starosti záchranu těch, kteří sešli z cesty.

Osvětlí vám následující nezbytný krok. Přinese vnuknutí, správnou informaci, nosnou myšlenku. Dobré nápady, které k vám přichází, jsou vaše vyslyšené modlitby. Jsou životaschopné. Jsou plné jemné radosti. Jsou jako okamžik letního poledne. "Stačí, když mě požádáte," říká Uriel, "a pak mi ukažte spolupráci a posuňte se, jak jsem vám napověděl."
  
Vyobrazeného ho můžete často najít s knihou nebo papyrusovým svitkem představujícím moudrost. Uriel je patronem umění a věd. Je také andělem Poezie.

אוּרִיאֵל - "God is my Light", Uriel is often identified as a cherub and the angel of repentance. He "stands at the Gate of Eden with a fiery sword", or as the angel who "watches over thunder and terror". 
Isaiah 63:9:

z Wikipedie 


Drahé kameny :Hypersten (řecky "hyper" - nahoře a "stonos" - síla) je jako talisman používán k vyhledání řešení problémů a odpovědí na důležité otázky. Něco jako "andělské rádio". Přináší vnuknutí, vize a duševní sílu. Probouzí pocit bezpečí a pokoje. Je s ním spjato vědomí všech možností a schopností, celý potenciál možného, ještě nerealizovaného. Zbavuje pýchy. Osvobozuje z omezení domnělých i skutečných. Vrací dětskou otevřenost a vnímavost.


Modrý Safír - symbol cti, duchovní pravdy a života věčného. Už od středověku je spojován s osobními kvalitami a s ctnostmi - symbol moudrosti, pravdy, upřímnosti, věrnosti. Průvodce a ochránce poutníků. Působí na 6.čakru, na intelektuální schopnosti. Je, svým významem, moudrostí podobnou oceánu - zahrnuje vše, a přestože vlny na hladině se mění, pod vlnami leží klid a poklady. Safír pomáhá soustředit se, zbavuje strachu, starostí, vin, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Pomáhá dosáhnout práva.


"Kdo zbavil by mne strastiplých vin?
Mou duši z břehu zvedl do výše?(...)"Fluorit je kámen silně hojivých vibrací. Je lékařem pro tělo a terapeutem pro mysl. Podporuje duševní rozvoj, osobní růst. Přináší silnou ochrannou moc, chrání myšlenky. Dává dar rozeznávat léčivé vibrace, uspořádat si myšlenky a jednání, zvyšuje naše analytické schopnosti, odhad, plánování. Zvyšuje sebedůvěru a duševní koordinaci. Fluorit může být velmi pestrý, ale většinou jeho krystaly mají barvu zelenou-fialovou. Je to projektivní kámen a je vhodný ke spojování a posilování mnoha jiných krystalů. Negativní energie se před ním stahují pryč.


Hematit je mocný ve vytahování nemoci z těla. Kámen uzemňující, ochranný. Uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang. Zabraňuje negativním energiím vstupovati. Zvyšuje sebevědomí. Probouzí schopnost přežít. Ženám pomáhá překonat plachost a neklid. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť a pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil.


Jantar je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

Orgonit od Hopley, forma: kyvadlo velké štíhlé, receptura: Uriel (U-Ri!)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Dotek strážného anděla

Svatba je velká událost. Tuším, že pár, který byl obdarován tímhle talismanem, se těší ochrany shůry. Protože tahle 12cm koule šla vykutá...